Produktvalg Tilbehør ryggtåkesprøyter

Sprøyteskjerm

Til modellene SG 31 og SG 51

Generell info

Sprøyteskjermen minsker angrepsflaten for vind slik at mindre væske føres vekk med vinden. Hindrer at nærliggende planter kommer i kontakt med sprøytemiddelet.

InneholderAvvik i sortimentet kan forekomme sammenlignet med andre land. Vi forbeholder oss retten til endringer i den tekniske spesifikasjonen, pris og tilbehør