Fylling av trådhoder

AutoCut

Trådhodet AutoCut har et trådlager, og etterstilling av tråden foregår mens maskinen er i bruk. Det gjøres ved å trykke oversiden av trådhodet lett mot bakken. Dermed løsner holdemekanismen for tråden, og tråden blir etterstilt ved hjelp av sentrifugalkraften.