Drivstoffblanding

Drivstoffblanding

Motoren på bensin-trimmere drives med en drivstoffblanding av bensin og motorolje. Kvaliteten på disse driftstoffene er av avgjørende betydning for motorens funksjon og levetid.

Uegnete driftsstoffer eller blandingsforhold som avviker fra forskriften kan føre til alvorlige skader på drivverket (stempelskader, høy slitasje osv.)

Eksempel på blandingsforhold

Informasjon om bensin

Informasjon om motorolje

For blanding av drivstoff, bruk en godkjent kanne og fyll først på motorolje, deretter bensin. Før du fyller drivstoffblandingen på tanken, må det hele blandes ved å riste på kannen (vær forsiktig når du åpner kannen etterpå, det kan ha dannet seg trykk i den).