Fylling av trådhoder

Fylling av trådhoder

Velg hvilket trådhode du vil fylle med skjæretråd. Påse at vernedekselet som monteres er tillatt for det aktuelle skjæreverktøyet. Riktig vernedeksel og korrekt montering fremgår av bruksanvisningen.

Påse også at trådene er like lange på begge sider. Når man klipper første gang blir trådene kuttet til korrekt lengde av kniven i vernedekselet.