Metallverktøy

Krattkniv 250 mm

Påse at vernedekselet som monteres er tillatt for det aktuelle skjæreverktøyet. Riktig vernedeksel og korrekt montering fremgår av bruksanvisningen.