Forbered arbeidsplassen

Forbered arbeidsplassen

Sørg for å sikre arbeidsplassen før du starter og håndterer motorsagen.

Ta minst følgende forholdsregler:

  • Kappslipemaskinen avgir giftige avgasser så snart motoren går. Disse gassene kan være luktfrie og usynlige. Bruk derfor aldri maskinen i lukkede eller dårlig ventilerte rom. Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon.
  • Sjekk alltid gulvet eller bakken på arbeidsplassen. Det er fare for å skli når det f.eks. er glatt, vått, eller isete i skråninger, på ujevnt terreng eller når det er bark eller sagfils på bakken.
  • Hold andre personer, spesielt barn, som befinner seg i nærheten på avstand.

Når du har tanket opp STIHL-motorsagen, kan du begynne å starte.

I egen interesse bør du overholde følgende sikkerhetsanvisninger når du velger startplass:

  • Hold alltid avstand til stedet er du tanket. Minst 3 meter.
  • Undersøk omgivelsenes beskaffenhet og kontroller for eventuelle hindringer (f.eks. grener). Hold alltid en fluktvei fri i nødsfall. Glatte, ujevne eller islagte flater kan være farlige, og bør derfor unngås.
  • Du må dessuten sørge for at ingen andre personer oppholder seg i umiddelbar nærhet. Arbeid aldri alene. Sørg for at det alltid er andre personer innen hørevidde, som kan yte hjelp i nødsfall.

Når du har overholdt disse punktene, kan du begynne med det egentlige startforsøket.