Klipping i ulike terrenger

Passende klippeteknikk

Med riktig klippteknikk kan du få forbløffende resultater med en trimmer fra STIHL. Selv om du holder en trimmer i hånden for første gang, kommer du raskt til å beherske den riktige klippteknikken. Maskinen skal ganske enkelt svinges i en halvsirkel fra høyre mot venstre mens man arbeider seg trinnvist forover.

I det følgende viser vi grunnteknikken, og noen fremgangsmåter for rask klipping av selv store flater, og hvordan du oppnår de beste klippresultatene.