Fylling av trådhoder

Polycut

Bytte av plastkniver på Polycut skal bare finne sted når motoren er slått av.