Også motorsagen tar pause innimellom

Riktig oppbevaring av motorsagen

STIHL motorsager liker seg best tørt og støvfritt. Hvis du rengjør maskinen før en driftspause, f.eks. om vinteren, kan du regne med at motorsagen er klar til innsats neste vår.

Tømming av drivstofftanken

Tøm drivstofftanken på et godt ventilert sted, og rengjør den. Før du gjør det, må du kjøre forgasseren tom, hvis ikke kan membranene i forgasseren klebe seg fast.

Ta motorsagen fra hverandre

Ta av sagkjede og sverd, rengjør dem og sett dem inn med beskyttelsesolje.

Tørr oppbevaring

Motorsagen skal alltid oppbevares tørt. Sørg for at stedet er godt ventilert og beskyttet mot være og vind. Det er ikke tilrådelig å oppbevare maskinen utendørs.

Beskytt maskinen mot solstråler

Oppbevar maskinen slik at den ikke utsettes for direkte solstråler. Det fører til UV-sprøhet.

Hold motorsagen støvfri

Motorsagen bør alltid pakkes støvfritt ned. Til dette formålet har STIHL spesielle bærevesker og kofferter som beskytter maskinen.

Oppbevar trygt

Oppbevar alltid motorsager i sikkerhet for uvedkommende (f.eks. barn). Aller helst i et låsbart rom eller skap.