Riktig tanking

Riktig tanking

Før du tanker opp STIHL motorsagen, bør du være oppmerksom på et par grunnleggende sikkerhetsanvisninger:

  • Bensin er ekstremt lett antennelig. Hold derfor tilstrekkelig avstand til åpen ild, søl ikke med drivstoff og ikke røyk. Tank opp i en avstand på minst tre meter fra arbeidsplassen der du starter motorsagen.
  • Slå motoren helt av hver gang før du tanker. Du må heller ikke tanke opp så lenge motoren ennå er varm. I så fall kan det være fare for brann hvis du søler.
  • Åpne tanklokket forsiktig slik at eventuelle overtrykk kan unnslippe langsomt og det ikke spruter drivstoff ut av tanken.
  • Tank alltid på godt ventilerte steder.
  • Ved tanking bør du også sørge for at det ikke søles med drivstoff eller du får drivstoff på klærne. I så fall må du rengjøre maskinen umiddelbart og bytte klær.

Velg nå om tanken på motorsagen skal åpnes med eller uten verktøy: