Sikkerhet ved håndtering av motorsagen

Sikkerhet ved håndtering av motorsagen

Sikkerhet ved arbeid og omgang med motorsagen er svært viktig for oss i STIHL, og må være like høyt prioritert hos deg som forbruker. STIHL motorsager har spesielt utviklede sikkerhetskomponenter, men det er maskiner med høy skaderisiko ved feil bruk. I tillegg er det absolutt nødvendig å bruke tilpasset personlig verneutstyr ved alt arbeid med motorsag.

Men tenk på følgende før du setter i gang: Personlige verneklær og passende tilbehør kan aldri erstatte en forsiktig og sikker arbeidsmåte. Det finnes ikke noe personlig verneutstyr som kan gi fullstendig beskyttelse mot skader.
Derfor: Les bruksanvisningen først, og sag etterpå!

Merk:

STIHL tilbyr et bredt program av personlig verneutstyr. Din STIHL forhandler svarer gjerne på spørsmål.