Spørsmål om iMOW® robotgressklippere

På STIHL Norges YouTube kanal finner du instruksjonsvideoer til både installasjon og kabelbrudd for STIHL iMOW® robotgressklippere.

Hvordan fungerer en iMOW robotklipper?

En robotklipper er beregnet for automatisk klipping av gressplener. Den klipper plenen innenfor et avgrenset område, og klipper i tilfeldig valgte baner. 
Avgrensingstråden legges rundt områder eller hindringer som iMOW skal unngå. Er hindringen over 8 cm høy, vil iMOW selv registrere hindringen ved hjelp av en støtføler. Docingstasjonen sender ut et signal til avgrensingstråden, som forteller robotklipperen hvor den skal klippe. 
Når autofunksjonen er slått på, vil iMOW robotklipper automatisk forlate dockingstasjonen sin og klippe plenen i løpet av aktivtidene. iMOW kjører selv automatisk tilbake til dockingstasjonen når den må lade batteriene. Hvor mange og hvor lange klippeøkter og ladinger som utføres i aktivtidene, tilpasses automatisk. Dette garanterer at ukentlig klippevarighet alltid oppnås. 
Du kan også velge klippetider manuelt, for eksempel hvis du vil at iMOW skal unngå å klippe på bestemte tider av døgnet. 

Hvordan kan jeg ivareta dyrelivet i hagen selv om jeg har iMOW robotklipper?

Hvis du har blomsterbed eller områder du ikke vil at iMOW skal klippe, kan du legge avgrensingstråd rundt disse. Dersom du har eller mistenker at du har pinnsvin i hagen, anbefaler vi at du unngår at iMOW klipper om natten når disse er aktive. 

Hvordan unngår jeg at min iMOW blir stjålet?

MOW er utstyrt med tyverisikring. Når denne er aktivert, utløses en alarm etter ett minutt dersom man ikke taster riktig kode etter at robotklipperen er løftet opp. iMOW kan kun brukes sammen med den medfølgende dockingstasjonen. Du kan velge mellom sikkerhetsnivåene LAV, MIDDELS eller HØY, som hindrer at uvedkommende endrer innstillinger, programmerer om eller bruker iMOW med andre dockingstasjoner. Modellene RMI 422 PC, RMI 632 C og RMI 632 PC er utstyrt med en GPS-mottaker. Med aktivert GPS-beskyttelse får eier av maskinen et varsel dersom iMOW settes i drift utenfor hjemmeområdet. I tillegg blir det bedt om en PIN-kode i displayet. 

Hva gjør jeg med iMOW i tordenvær?

Koble fra strømmen, trekk maskinen ut av ladestasjonen og ta avgrensingstråden ut av ladestasjonskortet under tordenvær.

Kan jeg styre iMOW via app på telefonen?

Ja, våre robotklippere med C og PC i navnet kan styres via app. For å legge inn en hovedbruker eller endre bruker, ta kontakt med nærmeste STIHL iMOW forhandler.

Hvor mye helling takler iMOW robotklippere?

RMI 422 takler 35 % helling.
RMI 422 P og PC takler 40 % helling. 
RMI 6-serien takler 45 % helling. 

Hvordan beregner jeg hvor mye helling jeg har i hagen min?

Slik beregner du hvor stor helling du har i hagen din:
Hvis det er 35 cm (35%) forhøyning på 100 cm lengde, så er det max 19,3° helling.
Hvis det er 40 cm (40%) forhøyning på 100 cm lengde, så er det max 21,8° grader helling.
Eller bruk vaterpass som viser hellingen.

Hvordan rengjør jeg min iMOW robotklipper?

Sørg for å aktivere maskinsperren før du utfører vedlikehold eller rengjør din iMOW robotklipper. Plasser maskinen på et jevnt underlag når du skal rengjøre oversiden. Skal du rengjøre undersiden vipper du robotklipperen over på siden og lener den mot en vegg. Fjern smuss ved hjelp av en børste eller en klut. Bruk en trepinne for å løsne gress som har kilt seg fast. Hvis det er nødvendig, kan du bruke STIHL spesialrens. Ved jevne mellomrom kan du demontere medbringerskiven og fjerne gressrester. Høytrykksspyler må ikke benyttes.

Hvordan finner og fikser jeg kabelbrudd på min robotgressklipper?

Se iMOW kabelbruddvideo som viser hvordan du går frem for å finne og reparere brudd på kabelen.  Dersom du trenger ytterligere hjelp, ta kontakt med din nærmeste STIHL iMOW forhandler.

Hvordan takler iMOW smale partier?

Dersom det ikke er noen kanter, kan iMOW passere smale partier på ned til 44 cm. Dersom det er kanter i passasjen, må du beregne 28 cm på hver side av passasjen, slik at den totale bredden ikke kan være smalere enn 100 cm. 

Kan iMOW kjøre over grus/asfalt til ulike plenområder?

Ja, iMOW kan kjøre over grusganger eller asfalt på vei mellom to plenområder.

Hvor ofte må kniven skiftes?

Kniven må skiftes etter ca 200 driftstimer. Dette får du varsel om av din iMOW. Kniven skal ikke slipes.

Kan jeg få hjelp med montering og installasjon?

Ja, våre forhandlere kan hjelpe med montering og installasjon av din iMOW robotklipper. Nærmeste forhandler kan du finne på www.stihlgarden.no.

Vil du installere den selv, kan du følge denne iMOW instruksjonsvideoen.

Hva gjør jeg med min robotklipper om vinteren?

Før vinterlagring må maskinen rengjøres, og batteriet må lades opp. Slå av autofunksjonen. Velg høyeste sikkerhetsnivå, og aktiver maskinsperren. Koble dockingstasjonen fra strømnettet, og dekk over denne med for eksempel en bøtte som festes. Sørg for at iMOW robotklipper lagres tørt, og at temperaturen ikke kommer under 5 grader. Enkelte av våre forhandlere tilbyr vinterlagring av robotklippere. Hør med din lokale forhandler om dette er en mulighet. 

Se video som viser hvordan du vinterklargjør din iMOW robotklipper.