Start

Nå går vi i gang

Startprosessen trinn for trinn

Arbeidsomgivelsene er sikret og kontrollert. Da kan man gp i gang med sagen. Ved hver av de følgende trinnene må du også være oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene (også sikkerhetsinstruksjonene i bruksanvisningen):