STIHL tilbakekaller et begrenset parti av tåkesprøyter

STIHL SR 450

STIHL har oppdaget at svinghjulet på et begrenset antall av STIHL ryggtåkesprøyter kan ha sprekker. En svikt mens maskinen er i drift innebærer fare for at gjenstander slynges ut mot brukeren eller andre som er i nærheten. STIHL har produsentansvaret og har besluttet å tilbakekalle og reparere de aktuelle tåkesprøytene.

Kun faglærte kan oppdage skader på svinghjulet.

Aktuell serienummerrekke: 369259472 opp til og med 370391433

Dersom du kjøpte en ryggtåkesprøyte av typen SR 450 i 2020 eller 2021 og den har et serienummer innenfor nevnte nummerrekke, slutt å bruke maskinen øyeblikkelig!

Ta kontakt med din lokale STIHL forhandler for å få byttet svinghjulet. Denne reparasjonen er kostnadsfri for deg.
Vi ber om forståelse for dette sikkerhetstiltaket. Følg instruksjonene over for din egen og tredjeparts sikkerhets skyld.

Kontakt gjerne din lokale STIHL forhandler hvis du har spørsmål.


Finn din lokale STIHL forhandler her