TS 410 og STIHL TS 420

Tilbakekalling

STIHL har blitt oppmerksom på at et begrenset antall TS 410 og TS 420 kappemaskiner i serienumrene nedenfor ble montert med for stram kobling mellom svinghjul og veivaksel. Overstramming av denne koblingen kan skade svinghjulet, og det kan medføre at svinghjulet svikter og går i stykker mens motoren går. En svikt mens maskinen er i drift innebærer fare for at gjenstander slynges ut mot brukeren eller andre som er i nærheten. Et skadet svinghjul kan ikke oppdages med visuell kontroll.

 

Berørte serienummer: 189442634 - 190001700

Hvis du eier eller benytter en kappemaskin med et serienummer innen denne nummerrekken ber vi deg om å avslutte bruken av denne umiddelbart!

Vennligst ta kontakt med din nærmeste STIHL forhandler for å få reparert svinghjulet. Reparasjonen vil selvfølgelig utføres gratis, uten kostnad for deg som kunde.

Vi ber om forståelse for dette sikkerhetstiltaket, og ber deg om å få utført reparasjonen så raskt som mulig for din egen sikkerhet.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte din nærmeste STIHL forhandler.

Finn din nærmeste forhandler her.