Trådhode

AutoCut C 25-2

Påse at vernedekselet som monteres er tillatt for det aktuelle skjæreverktøyet. Riktig vernedeksel og korrekt montering fremgår av bruksanvisningen.