Fylling av trådhoder

TrimCut

Trådhodet TrimCut har et trådlager, men tråden må etterstilles manuelt. Etterstillingen skal bare finne sted når motoren er slått av. Skruen på trådhodet må løsnes, og tråden må trekkes ut for hånd på begge sider.