Prinsipper for samfunnsansvar

Prinsipper for samfunnsansvar

Forord

STIHL gruppen anerkjenner sitt ansvar som en del av samfunnet i alle de regioner den er aktiv i. STIHL respekterer det kulturelle, sosiale, politiske og rettslige mangfoldet i samfunn og nasjoner. Firmagruppen overholder gjeldende lover og forskrifter i de respektive land og samsvarer de operative målsettingene med kravene som er oppført nedenfor. Disse grunnreglene er del av firmakulturen og gjelder for hele STIHL gruppen. Alle medarbeidere oppfordres til å overholde dette. Vi forventer at våre forretningspartnere overholder tilsvarende grunnregler.

Menneskerettigheter

STIHL hegner om de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene.

STIHLs arbeidsverden

  • bekjenner seg til prinsippet om sosial markedsøkonomi og konkurranse,
  • anerkjenner medarbeidernes organisasjonsfrihet,
  • avviser enhver form for tvangsarbeid og barnearbeid,
  • ivaretar like muligheter ved ansettelser,
  • forplikter seg til arbeids- og helsevern på høyt nivå, og å høyne nivået kontinuerlig og målbevisst
  • og støtter integreringen av mennesker med fysiske og psykiske hemninger.

Miljø

STIHL har forpliktet seg til å drive miljøvern på høyt nivå, med kontinuerlige forbedringer både i firmaprosessene og i produktene.

Korrupsjon

STIHL er motstander av korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

gez. Hans Peter Stihl (styreleder i bedriftsforsamlingen hos STIHL AG)

gez. Dr. Bertram Kandziora (styreleder hos STIHL AG)