Brukervilkår, Datasikkerhet

Takk for at du stakk innom STIHL nettsidene. Her finner du all juridisk informasjon om nettilbudet vårt.

STIHL står for kvalitet og personlig service. Vi er derfor glade for alle spørsmål, bemerkninger og forbedringsforslag som kommer inn til våre nettsider.

STIHL online-team

Innehaver

ANDREAS STIHL AS.

Framnesveien 3B
3202 Sandefjord
Tlf.: 33 42 05 05
e-post: info@stihl.no

Organisasjonsnummer: 944 683 933

Juridiske merknader

Ved å besøke eller bruke STIHL sine nettsider erklærer du deg innforstått med følgende bruksbestemmelser.

Copyright
Tekst, bilder, grafikk, lydfiler og annen informasjon som er publisert her, inkludert deres utforming (innhold), er opphavsrettslig beskyttet (Copyright). Bare ANDREAS STIHL AG & Co. KG er berettiget til å bruke dette beskyttede innholdet, med mindre annet er angitt.

Reproduksjon og/eller gjengivelse av hele eller deler av innholdet er bare tillatt med skriftlig samtykke fra ANDREAS STIHL AG & Co. KG. Det er spesielt forbudt å kopiere bilder eller opptak fra internettsidene og bruke disse til egne formål.

Varemerke
STIHL logoen er beskyttet merkevare for ANDREAS STIHL AG & Co. KG. VIKING logoen er beskyttet varemerke for STIHL Tirol GmbH, Østerrike. Ut over dette innehar ANDREAS STIHL AG & Co. KG og STIHL Tirol GmbH et stort antall øvrige beskyttede varemerker.

Bruk av varemerker er bare tillatt etter skriftlig samtykke fra de respektive varemerkeinnehaverne på forhånd.

Ansvarsfraskrivelse
Innholdet på vår nettside er i stadig endring. ANDREAS STIHL AG & Co. KG produserer nettsidene med størst mulig omhu. Til tross for dette stilles innholdet til disposisjon uten krav på fullstendighet eller korrekthet. ANDREAS STIHL AG & Co. KG er ikke ansvarlig for umiddelbare skader eller følgeskader (avtalemessig eller ikke) som har oppstått på grunn av bruk av informasjonen eller dataene på disse nettsidene, med mindre ANDREAS STIHL AG & Co. KG har vist forsett eller gov uaktsomhet.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG tar ikke ansvar og gir ingen garanti for innhold på nettsider som våre nettsider direkte eller indirekte henviser til. Besøkere følger lenker til andre nettsider på egen risiko og i henhold til de gjeldende bruksbetingelsene for de aktuelle nettsidene.

Datasikkerhet

Retningslinjer for datavern og nettsted NO
Andreas Stihl AS (heretter «STIHL») er glad for at du besøker våre nettsteder og er interessert i vårt firma og produkter. For oss er ikke datavern bare tomme ord, og derfor tar vi beskyttelsen av dine personlige data veldig alvorlig. Vi håndterer dataene dine med stor forsiktighet og konfidensialitet, og bruker dem kun innenfor de gjeldende databeskyttelsesbestemmelsene og Personvernforordningen («GDPR») spesielt.

Klikk her for å endre dine innstillinger for hvordan nettsidedata benyttes.

Ansvar for å behandle personlige data
STIHL bærer ansvar for lovlig behandling av dataene dine.

Behandle bruksdata
Når du besøker våre nettsteder, lagrer vi navnet på din internettleverandør, nettsiden du besøker oss fra, de av nettstedene du besøker, datoen og varigheten av besøket og informasjonen på enheten (merke, modell, operativsystem) og nettleser du har brukt. Vi samler også inn din IP-adresse, men de siste tre tallene er imidlertid anonymisert.

Vi behandler disse bruksdataene for å gjøre det lettere for deg å få tilgang til tjenestene våre (for eksempel for å justere tjenestene våre til den terminalenheten du bruker), og for å gjenkjenne og stoppe misbruk. Vi bruker også bruksdata i anonymisert form til statistiske formål og for å forbedre nettstedet vårt. Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige bruksdata er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

Kontakt
Dersom du kontakter oss per telefon, e-post, post, via kontaktskjemaer eller på noen annen måte med en forespørsel eller hvis vi kontakter deg, behandler vi personopplysningene dine, som f.eks. navn, adresse og telefonnummer samt innholdet i meldingen. Denne informasjonen behandles med det formål å kunne håndtere forespørselen din på riktig måte. I tillegg kan personopplysningene dine brukes til statistiske formål. Flere detaljer er gitt nedenfor. Personopplysningene dine vil bare brukes i den grad det er nødvendig i hvert enkelt tilfelle. Hvis nødvendig, f.eks. fordi forespørselen din gjelder bestilling av trykksaker fra et annet selskap i STIHL-konsernet, eller innenfor  kundesupporttjenesten, vil personopplysningene dine bli sendt videre til dette selskapet i STIHL-konsernet hvis og i den grad det er nødvendig for å behandle forespørselen din.  Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene som beskrives ovenfor er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i personvernforordningen (GDPR), i den grad dette er forbundet med inngåelsen eller gjennomføringen av en kontrakt med deg, f.eks. i forbindelse med klager, eller på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR, i henhold til våre legitime forretningsinteresser i forbindelse med en slik korrespondanse.

Kommunikasjonsdata slettes i den grad opplysningene ikke lenger er nødvendige for utveksling av informasjon med deg og eventuell lovbestemt lagringsperiode er utløpt.Lydopptak av telefonsamtaler med kundesupport vil kun bli gjort med ditt samtykke for kvalitetssikring eller opplæringsformål og blir slettet etter maksimalt 90 dager. Samtykke til lydopptak av samtaler er frivillig. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst med fremtidig virkning, som for eksempel ved å spørre den ansatte på telefonen om å stoppe opptaket. Personopplysningene dine behandles på grunnlag av samtykket ditt (artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR).

Vi bruker databehandlere for våre kundesupporttjenester som det er inngått korresponderende databehandleravtaler med i samsvar med artikkel 28 i GDPR. 

Fordi du har sendt oss forespørsel via et av våre kontaktskjemaer, vil vi gi deg muligheten til å delta i vår kundetilfredshetsundersøkelse. Din deltakelse i undersøkelsen gir oss kun tillatelse til å kontakte deg spesifikt i forbindelse med denne ene henvendelsen. Bruken av dine personopplysninger samlet inn her er kun for å sende en invitasjon basert på ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR. Du kan når som helst trekke samtykket ditt ved å sende en epost til dataskydd@stihl.se

Velger du å delta i kundetilfredshetsundersøkelsen vil teknisk informasjon bli behandlet og lagret for å gjennomføre undersøkelsen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er i vår legitime interesse (i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR) for å sikre gjennomføring av undersøkelsen. Vi behandler informasjonen du oppgir i undersøkelsen basert på vår legitime interesse i å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Innholdet i din opprinnelige forespørsel og alle data oppgitt i forbindelse med denne inkluderes for evalueringen av undersøkelsen. Dette er også basert på vår legitime interesse i å forbedre oss.

Personopplysningene dine vil  bli oversendt til andre selskaper i STIHL-konsernet eller til relevant spesialistforhandler, hvis det er nødvendig for behandling av forespørselen din. For å kunne vurdere hvor mye henvendelsen din haster, bruker vi et verktøy fra leverandøren Microsoft Ireland Operations Limited, som gjør oss i stand til å evaluere visse nøkkelord for dette formålet. Det er bare emnet og innholdet i meldingen din som overføres. Vi overfører ikke andre personopplysninger til databehandleren med mindre du oppgir dette selv som en del av forespørselen din.

Statistisk evaluering
STIHL behandler også ovennevnte data for å lage statistiske evalueringer. Disse har til hensikt å forbedre og videreutvikle produktene og tjenestene som tilbys av STIHL, spesielt med sikte på produktegenskaper, produktsikkerhet, servicekvalitet, markedsføring og når det gjelder optimalisering av forhandlernettverket. For utarbeidelse av evalueringene vil personopplysninger kun brukes i den grad det er nødvendig for ovennevnte formål. I den grad det er mulig, blir personopplysningene pseudonymisert eller anonymisert før bruk. For å øke evalueringenes statistiske betydning, kombinerer STIHL de tidligere nevnte personopplysninger med meteorologiske og/eller geografiske karakteristikker fra andre datakilder slik som vær- og karttjenester. Resultatet av evalueringene blir utelukkende brukt i aggregert format  og blir også videreført i dette formatet til andre selskaper tilknyttet STIHL hvis nødvendig, til samme formål som nevnt ovenfor. Kunderelaterte evalueringer blir ikke utført dersom kunden ikke uttrykkelig har samtykket til dette. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene som beskrives ovenfor er artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

Bruk av førstepartsinformasjonskapsler
Vi bruker det som er kjent som informasjonskapsler på ulike sider for å gjøre det attraktivt å besøke nettsteder og for å lette bruken av visse funksjoner. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på terminalenheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes ved slutten av nettleserøkten, dvs. når nettleseren lukkes (disse kalles sesjonsavhengige informasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på terminalenheten din, slik at vi eller våre partnere kan gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (disse kalles faste informasjonskapsler). Informasjonskapsler kan ikke brukes til å gi tilgang til andre filer på datamaskinen din eller til å bestemme e-postadressen din. Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av informasjonskapsler er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

Informasjonskapsler lagres på terminalenheten din og du har full kontroll over deres bruk. Du kan deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler ved å endre innstillingene til nettleseren. Informasjonskapsler som allerede er lagret kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres ved hjelp av automatiserte midler. Hvis informasjonskapsler deaktiveres for våre nettsteder, kan du muligens ikke bruke alle funksjonene på nettstedene i full grad.

Webanalyse ved hjelp av Google Analytics
Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste som leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Google Analytics bruker også «informasjonskapsler», tekstfiler som lagres på datamaskinen din, som tillater at din bruk av nettstedet analyseres. Informasjonen generert av informasjonskapselen om bruken av dette nettstedet, blir som regel overført til en Google-server i USA der den lagres.

Nettstedet til STIHL bruker Google Analytics med tilleggskomponenten «anonymiser IP». Dette betyr at IP-adressen din, som samles inn av Google Analytics, vil forkortes av Google i EUs medlemsstater eller i andre signatarstater i traktaten om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde før den overføres til USA. Bare i unntakstilfeller vil din fulle IP-adresse bli overført til en Google-server i USA og forkortes ved ankomst.

Google bruker denne informasjonen på vegne av STIHL til å evaluere din bruk av nettstedet, til å kompilere rapporter om nettstedaktivitet og til å yte videre tjenester knyttet til nettstedet og bruk av Internett i forhold til nettstedsoperatøren IP-adressen som sendes av nettleseren din som en del av Google Analytics blir ikke kombinert med andre Google-data.

Brukere kan forhindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen sin ved å velge riktig innstilling i nettleserprogramvaren. Vi vil imidlertid påpeke at du i så fall ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet i full grad. Du kan hindre at Google kan samle data som genereres av informasjonskapselen og om din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) eller fra å behandle disse dataene ved å laste ned og installere nettleserprogramvaretillegget som er tilgjengelig via følgende kobling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.

Mer detaljert informasjon om vilkår og betingelser for bruk og datavern finner du på http://www.google.com/analytics/terms/no.html eller på https://policies.google.com/privacy.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av informasjonskapsler er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

Bruk av remarketing- eller «lignende målgrupper»-funksjonen til Google Inc.
STIHL bruker remarketing- eller «Lignende målgrupper»-funksjonen til Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Denne funksjonen gjør det mulig for STIHL å tilnærme seg besøkende til nettstedet med annonsering på en målrettet måte ved å plassere personlige, interessebaserte annonser for brukere av nettstedet når de besøker andre nettsteder i Google Displaynettverk. Google bruker informasjonskapsler til å analysere bruk av nettstedet, som danner grunnlag for å skape interessebaserte annonser. Med dette formålet lagrer Google en liten fil med en sekvens av numre i nettleserne til de besøkende på nettstedet. Besøk på nettstedet og anonymiserte data om bruk av nettstedet samles via dette nummeret. Personlig data om besøkende til nettstedet lagres vanligvis ikke. Hvis du deretter skulle besøke et annet nettsted i Google Displaynettverk, vil det dukke opp annonser som veldig trolig tar forhåndsutvalgte produkt- og informasjonsområder til etterretning. Du kan inspisere ytterligere informasjon om Google Remarketing og Googles personvernerklæring på: http://www.google.com/privacy/ads/.

Du kan permanent deaktivere Googles bruk av informasjonskapsler ved å følge den følgende koblingen og laste ned og installere programvaretillegget som er vedlagt: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Som et alternativ kan du deaktivere bruk av informasjonskapsler fra eksterne leverandører ved å velge deaktiveringssiden for nettverksannonseringsinitiativet på http://www.networkadvertising.org/choices/ og implementere den videre avmeldingsinformasjonen som gis der.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av informasjonskapsler er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

DoubleClick av Google
DoubleClick av Google er en tjeneste som leveres av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). DoubleClick av Google bruker informasjonskapsler til å tilby deg annonser som er relevante for deg. Nettleseren din har fått tildelt et pseudonymidentifikasjonsnummer (ID) for å sjekke hvilke annonser som ble vist i nettleseren din og hvilke annonser som ble valgt. Informasjonskapslene inneholder vanligvis ingen personlig informasjon. Bruken av DoubleClick-informasjonskapsler gjør det bare mulig for Google og deres samarbeidsnettsteder å plassere annonser basert på tidligere besøk på våre eller andre nettsteder på Internett. Informasjonen generert av informasjonskapselen overføres for evalueringsformål til en server i USA der den lagres. Google sender kun data til tredjepart på grunnlag av lovbestemmelser eller i forbindelse med bestilt databehandling. Ikke under noen omstendigheter vil Google kombinere dataene dine med annen data samlet inn av Google.

Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å velge riktig innstilling i nettleserprogramvaren din. Vi vil imidlertid påpeke at du i så fall ikke kan bruke alle funksjonene på våre nettsteder i full grad. Du finner mer informasjon om datavern ved DoubleClick på: https://policies.google.com/privacy. Du kan videre forhindre at Google samler inn data som genereres av informasjonskapslene og som gjelder bruken av nettstedene, eller fra å behandle disse dataene, ved å laste ned og installere nettleserprogramvaretillegget som er tilgjengelig på https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=no, og der under annonseinnstillinger, utvidelse til deaktivering av DoubleClick.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data mens informasjonskapsler brukes er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

Google Tag Manager
Google Tag Manager er en tjeneste levert av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google») for å gjøre det mulig å opprette, oppdatere og administrere tagger. Tagger er små kodeelementer på vårt nettsted som blant annet tjener til å måle trafikk og besøkendes adferd og for å bestemme effekten av elektronisk annonsering og sosiale kanaler. Når du besøker nettstedet vårt, sendes den nåværende tagkonfigurasjonen til nettleseren din. På den måten får du instruksjoner om hvilke tagger som skal utløses. Verktøyet i seg selv samler ikke inn personlige data, men det sikrer at andre tagger utløses, noe som igjen kan samle inn data. Du finner mer informasjon om hvordan Google Tag Manager Tags fungerer på:
https://support.google.com/tagmanager/answer/2772432?hl=no&topic=2574304&ctx=topic
og i retningslinjene for bruk: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html.

Google Web Fonts
Google Web Fonts brukes for å forbedre det optiske utseendet til ulike deler av informasjonen på dette nettstedet (https://fonts.google.com/specimen/Roboto og https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed). Nettfontene blir overført til nettleseren din, slik at de kan brukes til presentasjonen. Dersom nettleseren ikke støtter Google Web Fonts eller hindrer tilgang til dem, vises teksten i standardskrift.

Googles nettfonter «Roboto» og «Roboto Condensed» er lisensiert under Apache License 2.0:
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Informasjon om personvern kan hentes på Googles personvernsenter (Google Privacy Center) på: http://www.google.com/intl/nb-NO/policies/privacy/.

Google Adwords-konverteringssporing
Som en Google AdWords-kunde bruker vi Googles konverteringssporing, en analysetjeneste levert av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, «Google»). Google AdWords plasserer plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din («informasjonskapsel for konvertering») hvis du har kommet til nettstedet vårt via en Google-annonse. Disse informasjonskapslene mister sin gyldighet etter 30 dager og de brukes ikke til personlig identifikasjon. Hvis du besøker bestemte nettsider som tilhører oss, og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan vi og Google gjenkjenne at noen klikket på annonsen og ble omdirigert til nettstedet vårt. Hver annonsør mottar en unik informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan ikke spores gjennom annonsørenes nettsteder. Informasjonen som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler for konvertering, brukes til å generere konverteringsstatistikk for AdWords-annonsører som har valgt konverteringssporing. Annonsører vil se totalt antall brukere som klikket på annonsen sin og som ble omdirigert til en tagside for konverteringssporing. Imidlertid mottar de ikke informasjon som personlig identifiserer brukere.

Hvis du ikke vil delta i sporing, kan du motsette seg denne bruken ved å forhindre installasjon av informasjonskapsler ved hjelp av en korresponderende innstilling av nettleserprogramvaren din (deaktiveringsalternativ). Du vil ikke bli inkludert i statistikken for konverteringssporing.

For mer informasjon fra Google, kan du gå inn på:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/policies/privacy/.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av informasjonskapsler er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

Microsoft Bing
STIHL bruker konverteringssporingen til Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA («Microsoft»). Microsoft Bing Ads plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din via en Microsoft Bing-annonse. På den måten kan Microsoft Bing og vi se at noen klikket på en annonse, ble videresendt til vårt nettsted og nådde en forhåndsbestemt målside. Vi får kun vite det totale antall brukere som klikket på en Bing-annonse og ble videresendt til målsiden. Vanligvis blir det ikke gitt noen personlig informasjon. Du finner mer informasjon om datavern og om informasjonskapslene som blir brukt på Microsoft Bing på Microsofts nettsted https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement.

Hvis du ikke ønsker å delta i sporingsprosessen, kan du også avvise den nødvendige plasseringen av en informasjonskapsel – muligens ved hjelp av en nettleserinnstilling som vanligvis deaktiverer automatisk plassering av informasjonskapsler.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av informasjonskapsler er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

Sosiale medier og sosiale programvaretillegg
Vi tilbyr deg også omfattende personlig støtte via våre sider på sosiale medier. Skulle du ha spørsmål om noen av de sosiale mediene, sender vi det til den ansvarlige avdelingen. Dataene brukes utelukkende til å svare på forespørselen din og sendes ikke videre til tredjepart. Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data i forbindelse med å håndtere forespørselen din er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR. For å kontakte oss via sosiale medier, må du registrere deg hos disse tjenestene. Selskapene bak slike tjenester behandler muligens personopplysninger. Vi har ingen innflytelse på naturen, omfanget og behandlingen av disse dataene.

Bruk av Facebook-programvaretillegg
Nettstedet vårt bruker det sosiale programvaretillegget («programvaretillegg») til det sosiale nettverket Facebook som drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»). Du finner en oversikt over Facebook-programvaretillegg og deres utseende på:
https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Hvis du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt programvaretillegg, vil nettleseren din lage en direkte forbindelse til serverne til Facebook. Innholdet i programvaretillegget blir formidlet direkte til din nettleser via Facebook og integrert på siden. En slik integrering tillater at Facebook mottar informasjonen om at din nettleser har gått inn på den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har noen profil på Facebook eller du ikke er logget inn på Facebook på det aktuelle tidspunktet. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres fra nettleseren din direkte til en Facebook-server i USA der den lagres. Hvis du er logget inn på Facebook, kan Facebook knytte besøket direkte til vårt nettsted med Facebook-profilen din. Hvis du samhandler med programvaretilleggene, for eksempel ved å kommentere, blir denne informasjonen også overført direkte til en Facebook-server der den lagres. Informasjonen blir også publisert på din Facebook-profil og vist til dine Facebook-venner. Vi ønsker å påpeke at i vår egenskap som nettsideleverandør er vi ikke informert om innholdet i dataene som sendes eller om hvordan de blir brukt av Facebook. Se Facebooks merknader om databeskyttelse til formålet og omfanget av Facebooks innsamling av data sammen med dine rettigheter i den forbindelse og mulige innstillinger for å beskytte ditt privatliv på: https://www.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke ønsker at Facebook skal knytte Facebook-profilen din direkte til dataene som er samlet inn via vår nettside, må du logge av fra Facebook før du besøker nettstedet vårt. Du kan hindre at Facebook-programvaretillegg lastes i det hele tatt ved bruke tilleggsprogrammer for nettleseren din, f.eks. ved hjelp av «Facebook blocker»: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av programvaretillegget er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav f i GDPR.

Bruk av YouTube-programvaretillegg
De sosiale programvaretilleggene («programvaretillegg») til det sosiale nettverket YouTube brukes på vårt nettsted. Begge tjenestene drives av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»). Du finner en oversikt over programvaretillegg og deres utseende på: https://developers.google.com/youtube/.

Hvis du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt programvaretillegg, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Googles servere. Innholdet i programvaretillegget blir formidlet direkte til din nettleser via Google og integrert på siden. En slik integrering tillater at Google mottar informasjonen om at din nettleser har gått inn på den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har noen YouTube-konto eller du ikke er logget inn på YouTube på det aktuelle tidspunktet. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres fra nettleseren din direkte til en Google-server i USA der den lagres.

Hvis du er registrert på YouTube, kan Google knytte besøket direkte til vår nettside med dine respektive kontoer. Vi ønsker å påpeke at i vår egenskap som nettsideleverandør er vi ikke informert om innholdet i dataene som sendes eller om hvordan de blir brukt av Google. Se Googles merknader om databeskyttelse til formålet og omfanget av Googles innsamling av data sammen med dine rettigheter i den forbindelse og mulige innstillinger for å beskytte ditt privatliv på: https://policies.google.com/privacy.

Hvis du ikke ønsker at Google skal knytte YouTube-kontoen din direkte til dataene som er samlet inn via vår nettside, må du logge av fra YouTube før du besøker nettstedet vårt. Du kan hindre at programvaretillegg lastes i det hele tatt ved bruke tilleggsprogrammer for nettleseren din, f.eks. ved hjelp av skriptblokker «NoScript»: http://noscript.net/.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av programvaretillegget er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav b eller f i GDPR.

Bruk av Twitter-programvaretillegg
Nettstedet vårt bruker de sosiale programvaretilleggene («programvaretilleggene») til mikrobloggingstjenesten Twitter som drives av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA («Twitter»).

Du finner en oversikt over Twitter-programvaretillegg og deres utseende på: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html.

Hvis du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt programvaretillegg, vil nettleseren din opprette en direkte forbindelse til Twitters servere. Innholdet i programvaretillegget blir formidlet direkte til din nettleser via Twitter og integrert på siden. En slik integrering tillater at Twitter mottar informasjonen om at din nettleser har gått inn på den aktuelle siden på nettstedet vårt, selv om du ikke har noen profil på Twitter eller du ikke er logget inn på Twitter på det aktuelle tidspunktet. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres fra nettleseren din direkte til en Twitter-server i USA der den lagres.

Hvis du er logget inn på Twitter, kan Twitter knytte besøket direkte til vårt nettsted med Twitter-profilen din. Informasjonen blir også publisert på din Twitter-konto og vist til dine kontakter. Vi ønsker å påpeke at i vår egenskap som nettsideleverandør er vi ikke informert om innholdet i dataene som sendes eller om hvordan de blir brukt av Twitter. Se Twitters merknader om databeskyttelse til formålet og omfanget av Twitters innsamling av data sammen med dine rettigheter i den forbindelse og mulige innstillinger for å beskytte ditt privatliv på: https://twitter.com/privacy.

Hvis du ikke ønsker at Twitter skal knytte Twitter-kontoen din direkte til dataene som er samlet inn via vårt nettsted, må du logge av fra Twitter før du besøker nettstedet vårt. Du kan hindre at Twitter-programvaretillegg lastes i det hele tatt ved bruke tilleggsprogrammer for nettleseren din, f.eks. ved hjelp av skriptblokker «NoScript»: http://noscript.net/.

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av programvaretillegget er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav b eller f i GDPR.

Bruk av Instagram-programvaretillegg
Nettstedet vårt bruker såkalte sosiale programvaretillegg («programvaretillegg») fra Instagram, som drives av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA («Instagram»). Programvaretilleggene er indikert av en Instagram-logo, som f.eks. i form av et «Instagram-kamera». En oversikt over Instagram-programvaretillegg og hvordan de ser ut, finner du her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Når du åpner en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt programvaretillegg, etablerer nettleseren din en direkte forbindelse til Instagrams servere. Innholdet i programvaretillegget sendes direkte fra Instagram til din nettleser og integreres på siden. Ved å integrere programvaretilleggene varsles Instagram om at nettleseren din har gått inn på den tilsvarende siden på vårt nettsted, selv om du ikke har en Instagram-profil eller du ikke er logget inn på Instagram på det aktuelle tidspunktet. Denne informasjonen (inkludert din IP-adresse) overføres direkte fra nettleseren din til en Instagram-server i USA der den lagres.

Hvis du er logget inn på Instagram, kan Instagram knytte besøket direkte til vårt nettsted med Instagram-kontoen din. Hvis du samhandler med programvaretilleggene, f.eks. ved å klikke på «Instagram»-knappen, overføres også denne informasjonen direkte til en Instagram-server, der den lagres. Informasjonen blir også publisert på din Instagram-konto og gjort synlig for dine kontakter der.

Formålet med og omfanget av innsamlingen og viderebehandlingen og bruken av data fra Instagram, samt dine rettigheter i denne forbindelse og innstilling av alternativer for å beskytte personvernet ditt, finner du i Instagrams personvernerklæring: https://help.instagram.com/155833707900388/.

Hvis du ikke ønsker at Instagram skal knytte dataene som er samlet inn via vårt nettsted direkte til Instagram-kontoen din, må du logge deg ut av Instagram før du besøker nettstedet vårt. Du kan også forhindre at Instagram-programvaretilleggene lastes inn ved hjelp av tilleggsprogrammer for nettleseren din, f.eks. Skriptblokkeren «NoScript» (http://noscript.net/).

Det juridiske grunnlaget for behandling av personlige data ved bruk av programvaretillegget er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav b eller f i GDPR.

Nyhetsbrev og bestilling av trykksaker
Hvis du ønsker å bestille nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet, trenger vi e-postadressen din, hilsningstittel og etternavn. Ytterligere informasjon kan gis på frivillig basis. Datoen og klokkeslettet for forespørselen blir også lagret sammen med bekreftelse av e-postadressen, samt bekreftelse av datavernerklæringen og nyhetsbrevskjemaet. Disse dataene lagres utelukkende med det formål å sende deg nyhetsbrevet og tillate at potensiell misbruk av en e-postadresse spores. Du kan kansellere nyhetsbrevet når som helst uten overføringskostnader som oppstår utenom de som følger grunngebyrene. For å gjøre det, se neden under ”Dine rettigheter”.

Det juridiske grunnlaget for behandling av data beskrevet ovenfor er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav a i GDPR.

Hvis du bruker kontaktskjemaet på nettstedet eller bestiller trykksaker på nettstedet, trenger vi dine personlige detaljer som f.eks. navnet og postadressen din. Denne informasjonen behandles bare med det formål å behandle forespørselen på riktig måte. Dine data brukes kun i det omfang som er nødvendig for et slikt formål. Om nødvendig, f.eks. siden forespørselen handler om å bestille trykksaker som leveres av et annet selskap i STIHL-konsernet, blir dataene dine levert videre til det andre selskapet i STIHL-konsernet hvis, og i det omfang, det er nødvendig for å behandle bestillingen. Det juridiske grunnlaget for behandling av data beskrevet ovenfor er paragraf 6 nr. 1 første ledd bokstav b eller f i GDPR.

Varighet av behandling av bruksdata
Bruk av personopplysninger behandlet under besøket på nettstedet vårt, lagres i sju dager. Dataene til den registrerte som er spesifisert i denne delen vil ellers slettes hvis kunnskap om det ikke lenger er nødvendig for de beskrevne formål, med mindre lovbestemmelser fastsetter lengre lagring.

Dine rettigheter
Du har rett til å bli informert om personlige data som behandles av STIHL og, der de relevante lovkravene er oppfylt, en rett til korrigering, sletting og begrensning av behandling. Du har også rett til å motta de personlige dataene du har gitt i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Dette inkluderer retten til å overføre slike data til en annen datakontroller. Så langt som det er teknisk mulig, kan du også be om at STIHL overfører de personlige dataene direkte til den andre datakontrolleren.

For å utøve ovennevnte rettigheter og i tilfelle du har spørsmål og klager knyttet til bruken av dine personlige data, kan du kontakte STIHLs datavernansvarlige:

Ta kontakt med datavernansvarlig:
Andreas Stihl AS
Framnesveien 3B
3202 Sandefjord
Norge

E-post: dataskydd@stihl.se

Du har også rett til å kontakte Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/, som er den ansvarlige databeskyttelseskommisæren med en klage.

Datavernerklæring som i: Juli 2018

Notat cookies

Hva er informasjonskapsler / cookie?

En cookie / informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på din datamaskin når du besøker enkelte nettsteder. Vi bruker informasjonskapsler / cookies for å huske hva som er i handlekurven din og hvor langt du har kommet i bestillingen, sender kontaktforespørsler, og til å huske deg hvis du kommer tilbake til nettstedet vårt. For å kjøpe STIHL produkter, må du tillate bruk av cookies / cookies. Hvis du ikke tillater bruk av informasjonskapsler / cookies, kan du se innholdet i vår Web-side, men du vil ikke være i stand til å sende kontaktskjemaet eller kjøpe produkter. Kapsler / cookies ikke kan skade datamaskinen. Kapsler / cookies laget av vår side inneholder ingen personlig informasjon som debet- eller kredittkort informasjon. Vi gir deg denne informasjonen for å demonstrere vår overholdelse av gjeldende lover og for å vise at vi respekterer og beskytter ditt privatliv når du bruker nettsiden vår. Klikk her for å lese våre retningslinjer for personvern og våre vilkår.

For mer informasjon om informasjonskapsler / cookies Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvordan de brukes i aboutcookies.org

Hvordan vi bruker informasjonskapsler / cookies For å kjøpe STIHL produkter, må du tillate bruk av cookies / cookies. Hvis du ikke tillater bruk av informasjonskapsler / cookies, kan du se innholdet i vår Web-side, men du vil ikke være i stand til å sende kontaktskjemaet eller kjøpe produkter. Hvis du ønsker å slette informasjonskapsler / cookies som allerede finnes på datamaskinen, slik at du vil finne instruksjoner på engelsk for fire av de vanligste nettleserne på noen av lenkene nedenfor:

Våre informasjonskapsler / cookies:

Våre vilkår for cookies: I listen under, er de cookies vi først og fremst bruker og for hva:

Cookie Navn cookie bruksområde CookieNoticeDisplayed cookie / henvisning Vi bruker denne cookie for informasjon om
informasjonskapsler / cookies ikke
vises igjen når du har tillatt bruk av våre informasjonskapsler / cookies. Cart Varekurv Denne cookie / kake som brukes til å identifisere innholdet i dagens
handlekurv som ditt innhold. CartTotal Cookie cookie Totalsum handlekurv Denne cookie / kake brukes til å identifisere den aktuelle antall elementer i handlekurven. __RequestVerificationToken Safety cookie Denne sikkerhets cookie / kake validere forespørsler og gir beskyttelse mot at andre brukere kan få tilgang til disse informasjonskapsler / cookies. LCO Kjøpsprosessen cookie Denne cookie identifiserer de siste trinnene i kjøpsprosessen.

Kapsler / cookies tredjeparts Vi kontrollerer ikke innstillinger for tredjepartsinformasjonskapsler / cookies. Ønsker du mer informasjon om tredjeparts informasjonskapsler / cookies vi anbefaler deg å besøke tredjeparts nettsteder for å lære mer om hvordan de bruker informasjonskapsler / cookies. Vær oppmerksom på at vi ikke kan ta noe ansvar for tredjeparts nettsteder og deres innhold. I listen nedenfor for å se hvilke tredjeparts informasjonskapsler / cookies vi bruker og hva de brukes til

Navn partner Cookie / hva de brukes til 'Dela' Dela 'bruker cookies / cookies på ulike måter, spesielt for å dele
innhold på sosiale medier. Link for mer informasjon:
http://support.addthis.com/customer/portal/questions/327365-cookie-
audit

Google Google Analytics bruker informasjonskapsler / cookies for å se hvordan området er brukt og analyseformål. Link (er) for mer informasjon: http://www.google.com/intl/de_de/policies/technologies/cookies/

Muligheten til å dele innhold Hvis du bruker muligheten til å dele innhold med venner over sosiale medier, via, Facebook eller Twitter, kan cookies sendes til deg fra disse sidene. Vi kontrollerer ikke innstillingene for disse informasjonskapsler / cookies. Vil du vite mer om bruken av disse informasjonskapsler / cookies, anbefaler vi at du besøker deres respektive nettsider for mer informasjon.

Personvernerklæring for sosiale medier