Selvfølgelig og bedriftspolitisk maksime

Selvfølgelig og bedriftspolitisk maksime

Bedriftskulturen hos STIHL er ikke noe teoretisk eller statisk konsept, men en levende verden - vokst frem gjennom over 90 år og preget av menneskene i firmaet.

Kontinuitet og kjernekompetanse

Uavhengig familiefirma

Dedikert kundeorientering

Medarbeiderorientert lederkultur "Vi lykkes sammen"

Kompromissløs kvalitet

Internasjonal oppretting

Fairness og ansvar