Bedriftskultur hos STIHL

Bedriftskultur

En bedrift er mer enn summen av medarbeidere, bygninger, maskiner og prosesser. Den er også mer enn bare fremstilling av produkter og tjenester. En bedrift er fremfor alt et sterkt og pålitelig fellesskap av mennesker som arbeider sammen for felles mål. Disse menneskene må holde sammen og identifisere seg med bedriften.

Brosjyre for nedlasting