Åpenhetsloven

STIHLs visjon og oppdrag er å gjøre det enklere for folk å jobbe i og med naturen. Som et familieeid selskap er våre verdier integrert i vårt DNA, og vi tenker langsiktig og opptrer bærekraftig, på tvers av generasjoner og med respekt for mennesker og miljøet.   

Vi følger gjeldende lovgivning og reguleringer i hvert enkelt land vi opererer i, og etterlever prinsippene for selskapers sosiale ansvar. Disse prinsippene bygger på FNs Global Compact og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.   

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Andreas STIHL A/S er omfattet av lovens virkeområde. 

Loven pålegger blant annet virksomhetene en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, en plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene i en rapport som skal offentliggjøres senest 30. juni hvert år, og en plikt til å besvare informasjonskrav om virksomhetens arbeid med aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven.    

Redegjørelse for virksomhetens aktsomhetsvurdering for 2022 kan du laste ned nedenfor.  

 Forespørsler om informasjon etter åpenhetsloven § 6 kan rettes til følgende e-postadresse: compliance@stihl.se 

Last ned redegjørelse etter Åpenhetsloven: