Advarsel mot flerdelte skjæreverktøy for ryddesager og trimmere

Flerdelte skjæreverktøy må ikke under noen omstendigheter brukes på en STIHL ryddesag eller trimmer. Når du bruker et slikt verktøy, er det en overhengende fare for at metalldelene løsner ved f.eks. slitasje. Disse kan kastes ut med en enorm fart slik at det kan være fare for liv eller forårsake alvorlig skade hvis man blir truffet.

EU-kommisjonen vedtok den 19. januar 2012 et vedtak som forbyr markedsføring og salg av de nevnte verktøyene for ryddesager og trimmere i alle EUs medlemsstater.

Individuelle metallverktøy kan brukes i STIHL ryddesager og trimmere, så lenge de er godkjent av STIHL. I dette tilfellet anbefaler STIHL at du bruker originaldeler til respektive STIHL maskiner. Disse er tilpasset de spesifikke kravene til hver ryddesag eller trimmer.