Merke- og produktforfalskning

Advarsel: Ofte må man betale dyrt for det man tror er et kupp, for prisen for en falsk sag er kort levetid, dårlig effekt og fremfor alt dårlig sikkerhet. Men det er ikke alltid prisen gjenspeiler om det er et ekte eller forfalsket produkt. I mange tilfelle ligger prisene bare så vidt under prisen på originalproduktet. På den måten skal det gis inntrykk av at det handler om originale STIHL produkter.

Plagiater er en stor farekilde

Mens STIHL produkter utmerker seg blant annet ved en streng kvalitets- og sikkerhetsstandard, er dette ikke tilfellet for plagiater. I mange tilfeller er maskinen ubrukelige etter kort tid, og kan ikke repareres på grunn av mangel på reservedeler. I tillegg er sikkerhetsrelevante innretninger ofte defekte eller de mangler helt. Eksempelvis gikk håndbeskyttelsen for den automatiske kjedebremsen - den viktigste sikkerhetsinnretningen på en motorsag - i stykker allerede ved utpakkingen av en forfalsket motorsag.

Spesielt STIHL motorsager er utsatt for forfalskninger. Plagiatene stammer for det meste fra Kina, og ligner på originale STIHL produkter, spesielt på grunn av fargene oransje/lysegrå. I tillegg blir kunder ofte lurt av falske klistremerker med merket "STIHL", i mange tilfelle også med kjente modellbetegnelser som "MS 440". Disse motorsagene har ikke annet enn fargene og modellbetegnelsene til felles med originale STIHL motorsager.

"Ikke-konforme maskiner" blir i økende grad solgt på det europeiske markedet. "Ikke-konforme" betyr at gjeldende forskriftsmessige krav ikke er oppfylt, spesielt når det gjelder sikkerhets- og avgassforskrifter, som skal beskytte brukeren og miljøet.

Ved DPLF (Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik, tysk test- og sertifiseringsmyndighet for land- og fortsteknikk), en anerkjent, nøytral testinstitusjon, blir ulike motorsagtyper utsatt for ulike tester, som må bestås før maskinen kan markedsføres i EU. De undersøkte maskinene oppfylte ikke de lovmessige krav i de harmoniserte sikkerhets- og miljøstandardene. Det førte til en sterkt økt skaderisiko for brukeren og tredjepersoner, i tillegg til økte helse- og miljøbelastninger på grunn av ulovlig høye avgassutslipp. Sistnevnte ble faktisk målt til verdier som lå mange ganger over de forskriftsmessig tillatte grenseverdiene. Resultatet er at maskiner med samme konstruksjon ikke kan selges i EU – maskiner som finnes på markedet utgjør en alvorlig risiko.

Direkte sammenligning ut fra tre utvalgte tester, utført med en original STIHL MS 440 og en ikke-konform PowerHaus KW 6500, viser de katastrofale følgene spesielt tydelig. PowerHaus KW 6500 utgjør ikke bare en fare for kunden, den kan også forveksles med originalproduktet ved at den har de typiske fargene for STIHL; oransje og lysegrått.

Hvordan beskytter du deg?

Spesielt såkalt gate-, loppemarkeds- eller bagasjeromssalg er alltid et sikkert tegn på forfalskede, mindreverdige eller risikobeheftede produkter. Det samme gjelder for tilbud på nye produkter på internett som virker for gode til å være sanne. STIHL selger sine produkter utelukkende via autoriserte forhandlere, som gjør at vi kan god god for originalitet, service og rådgivning. Hos din STIHL forhandler kan du være trygg på at det du får ikke er billige kopier, men 100 % ekte STIHL kvalitet.

Merk:

Er du usikker på om du har en falsk motorsag? I tvilstilfelle kan du henvende deg til din fagforhandler. Vi står gjerne til disposisjon dersom du har spørsmål, så du kan også ta kontakt med oss direkte på info@stihl.no