Tilbakekalling RMA 235.0

STIHL tilbakekaller et begrenset parti av den batteridrevne gressklipperen STIHL RMA 235.0

Waiblingen, 20.11.2023

STIHL Bade-Ente

Undersøkelser har vist at de normative kravene til bladets bremsetid ikke oppfylles på enkelte av maskinene.

Derfor kan det være en økt risiko for personskade for brukeren.

STIHL har produsentansvaret og har besluttet å tilbakekalle de potensielt berørte maskinene.

I forbindelse med denne tilbakekallingen skal de potensielt berørte maskinene kontrolleres og ved behov repareres.

Dette kan potensielt gjelde maskiner med de følgende serienumrene.

 

Materialnummer        Beskrivning                            Serienummer 

 

6311-011-1410            RMA 235.0 (INT1)                    949130563-949131104 

                                    Batteridrevet gressklipper        949122729-949123269

 

 

6311-011-1411            RMA 235.0 (INT2)                    949131131-949131671

                                    Batteridrevet gressklipper        949131920-949132460

                                                                                     949132488-949133007

                                                                                     949122161-949122703

 

6311-011-1407           RMA 235.0 (RoW)                     949131699-949131908

 

                                   Batteridrevet gressklipper

 

Eier du en potensielt berørt STIHL RMA 235.0 batteridrevet gressklipper, må du umiddelbart avslutte all bruk av maskinen.

Ta kontakt med din lokale STIHL-forhandler angående inspeksjon og eventuell reparasjon. Denne inspeksjonen og en eventuell reparasjon utføres kostnadsfritt.

Vi ber om forståelse for dette sikkerhetstiltaket. Følg instruksjonene over for din egen sikkerhets skyld.

Kontakt gjerne din lokale STIHL-forhandler hvis du har spørsmål.

Finn din lokale STIHL-forhandler her