Klippe plena rett

Regelmessig klipping av plena styrker plena og sørger for at du får permanent tett gress. Lær mer om hva som er viktig for sunn vekst når du klipper.

Klippe plena rett med STIHL batteri-gressklipper 339 C

Oversikt: Klippe plena rett

 • Perfekt høyde: 3 – 5 centimeter for bruksplen, 2 – 3 centimeter for prydplen, 5 – 6 centimeter for skyggeplen
 • Klipp plena før gjødsling; ikke klipp igjen før to uker etter gjødsling 
 • Du bør ikke klippe plena når den er våt.
 • Få knivene slipt av hos en fagforhandler minst én gang i året.
 •  Trim først plenkantene, klipp deretter resten
 • Klipp ujevne områder på tvers av skråninger i jevne baner

Plenstell med gressklipperen

Det å klippe plena er ikke bare et spørsmål om estetikk, men et vesentlig tiltak for plenstell, som sørger for at plena vokser og holder seg frisk.  Regelmessig klipping sørger for at gressene danner nye sideskudd, og dermed vokser tettere og jevnere, og fordriver ugress.

Den perfekte plenhøyden for en bruksplen

En velstelt plen bør være tre til fem centimeter høy. For høy plen gjør plena mer utsatt for ugress og viltvoksende planter. For korte gresstrå derimot kan ikke lenger beskytte bakken mot sykdommer. Spesielt ved sterk sol og varmeperioder kan en kort plen være skadelig: gresset forbrenner og bakken tørker ut på grunn av vannmangel. Derfor bør det grønne teppet få bli fem centimeter høyt om sommeren og når temperaturene stiger, slik at jorda under holder seg kjølig. Dessuten: avhengig av årstid, vær og sort vokser plena ujevn. Still derfor inn klippehøyden på nytt før hver gang du klipper plena.

Prydplener kan være kortere

To til tre centimeter høye holder for prydplener. Hvis ingen går på den, eller den på annen måte blir utsatt for slitasje, tåler den også å være klipt kortere. Jo høyere temperaturen er, desto høyere burde gresset være: når det er tørt og varmt om sommeren, anbefaler vi en klippehøyde på fem centimeter.

Unntak: Skyggeplen

Skyggeplen burde få vokse enda høyere. Hold stråene hele året gjennom på rundt fem til seks centimeter, slik at gresset får en større overflate til å samle sollyset med. Når du vanner den, må du også sørge for at den får tilstrekkelig med det. Ofte er det stor konkurranse om ressursene fra hekker, busker og trær i nærheten.

KLIPPE UNG PLEN

Når du anlegger plen, vil du ha glede av et saftig og grønt teppe veldig snart. Men ny etablering krever tålmodighet: mens gresset spirer trenger plena spesielt tilstrekkelig vanning og ro. Først når veksten blir åtte til ti centimeter høy skal den unge plena klippes for første gang – da får gresset gå i bredden og sørger for at det vokser tett. Her er det viktig passe på at klippehøyden er fem til seks centimeter, og dermed noe høyere enn godt etablert plen. Klipp bare med skarpe knivblader – sløve gressklippere river ofte ut ferske gresstrå.

Klippe våt plen

Unngå å klippe våt plen. Gressklipperen din vil bli takknemlig om den slipper å bli tilgriset med klissete gress, og at knivene blir sløve. Hvis du ikke kan unngå våtklippen, må du ta hensyn til følgende:

 • Unngå å gå på plena før du klipper den, fordi vått gress bare reiser seg igjen langsomt og derfor ikke blir tatt av knivene.
 • Plena skal ikke bioklippes. Det våte avklippet er tungt og vil kvele gresset. Husk derfor oppsamleren.
 • Tøm oppsamleren når den er halvfull. Gressklipperen er også tung på plena. Unngå denne ytterligere belastningen ved at du tømmer oppsamleren ofte.
 • Bruk skarpe kniver. Hvis du allerede sliter med en tørr plen, er det ikke noe poeng å prøve deg på en våt plen. Knivene blir enda sløvere, og gresstråene blir frynsete av en dårlig klipp. Etter klipping av våt plen må du slipe knivene igjen.
 • Vær obs på klippehøyden: du kan godt la plena stå litt høyere enn vanlig (omtrent seks centimeter), og klipp den heller en gang til litt tidligere når den har tørket skikkelig.
I veilederen vår har vi dessuten sammenfattet hvordan du rengjør gressklipperen riktig. 
STIHL batteri-gressklipper RMA 339 på grønn plen

Utslippsfritt, kompakt og stille: batteri-gressklipper fra STIHL

Med en av våre fleksible batteri-gressklippere er det ikke bare klipperesultatet som skaper glede. Takket være det lave lydnivået er de perfekte gressklippere for private hager. Innovativ batteriteknologi fra STIHL garanterer en kraftig motoreffekt. Her sørger intelligente systemer, som Eco-funksjonen, for en langvarig strømforsyning og mer plenareal per lading. Har du allerede møtt bensin-gressklipperen RMA 339?

Kan jeg klippe plena etter at jeg har gjødslet den?

Plena bør få nok hvile mellom gjødsling og klipping, slik at den kan ta til seg næringsstoffene. Hvis granulatet fortsatt ligger på bakken, må du utsette klippeavtalen. Klipp helst to-tre dager før du gjødsler, slik at næringsstoffene rask kan komme i jorda. Hvis du vil lufte plena , anbefaler vi at du gjødsler plena først, og så venter i omtrent to uker. Klipp så plena ned til to-tre centimeter før du tar i bruk plenlufteren. 

Når bør jeg klippe plena?

Så snart plena begynner å vokse om sommeren, kan du gå i gang med første plenklipp, og så fortsette å klippe den regelmessig gjennom hele hagesesongen (mars til november). Men husk at plena bør være tørr.  Angående når i døgnet du gjør det, har du fritt spillerom så lenge temperaturene er med. Bare når det er veldig varmt, bør du begrense klipping til morgen eller kveld.

Ta også hensyn til lovbestemmelsene rundt støy fra apparater og maskiner, og forskrifter om når det skal være stille. Det er bare lov å bruke støyende bensin-gressklippere på ukedager mellom klokken 7 og 13, og 15 og 17 (i Tyskland). Dette gjelder også for støyende trimmere og ryddesager. Stillegående apparater som STIHL elektrisk- og batteri-gressklippere og STIHL elektrisk- og batteri-ryddesager kan derimot brukes på ukedager mellom klokka 7 og 20. Utover det kan det i Tyskland være strengere regler avhengig av kommune. For sikkerhets skyld anbefaler vi at du sjekker hva som gjelder for deg på nettsiden til kommunen din.

Kan jeg klippe plena på søndager?

Ifølge støy- og maskinstøyforordningen er det i Tyskland forbudt å klippe plena på søn- og helligdager. Robotklippere som STIHL iMOW® er per dags dato ikke omfattet av dette lovverket. Men av hensyn til naboene, anbefaler vi at du ikke bruker de på søn- og helligdager.

Hvor ofte bør jeg klippe plena? 

Du bør klippe plena minst hver sjuende dag, men om våren kan det være for lite. Hvis plena vokser mer enn to og en halv centimeter i uka, bør du klippe plena to ganger i uka. Du kan også rette deg etter plentypen: En lekeplen som blir aktivt brukt, bør klippes én gang i uka gjennom sesongen. Prydplener kan klippes hver fjerde til sjuende dag hvis de vokser fort. Plen i hyggen bør følge samme rytme som lekeplena. 

Høy, grønn plen før klipping

Rett gressklipper med riktig utstyr

Klippe høyt gress

Hvis det er en stund siden sist du klipte plena, er det et par ting å ta hensyn til slik at gressklipperen ikke blir overveldet. En velfungerende gressklipper med høy klippeytelse og enkel justering av klippehøyden er alfa og omega – også hvis gresset er høyt. 

 En mann klipper plena riktig med en bensin-gressklipper RM 248 fra STIHL foran et hageskjul

1/3-regelen

Det er ikke alltid anbefalt å trimme ned en frodig plen til fire centimeter med en gang. Hvis du kommer hjem fra ferie, eller ikke har stelt hagen på en stund, kan et radikalt klipp av gresset være mer skadelig enn fordelaktig. Stuss derfor den høye plena gradvis i flere økter, og pass på at du aldri klipper mer enn den øverste tredjedelen av stråene. Da følger du den naturlige veksten til gresset uten å skade vegetasjonspunktet. Det ligger omtrent halvveis opp strået.

Gressklipper til høyt gress 

Også høyt gress opptil maks. 15 til 20 centimeter kan du fortsatt klippe med en STIHL gressklipper eller en STIHL hagetraktor eller plentraktor – avhengig av modell og plenas beskaffenhet, og i henhold til 1/3-regelen. 

Hvis plena di allerede har nådd en høyde på 15 til 20 centimeter eller høyere, anbefaler vi at du alltid starter med en ryddesag.  

Motorsag til høyt gress 

Hvis du har høyt gress, altså en plenhøyde på over 20 centimeter å bryne deg på, er en ryddesag det beste alternativet. 

Ved veldig høyt gress bør du bruke ryddesaga i to bevegelsesretninger en gang til høyre for den øvre delen av stråene og deretter mot venstre for nedre halvdel. Sving redskapen i en halvsirkel fra høyre til venstre, og gresset blir liggende på venstre side. 

Med litt øving, rett teknikk og bruk av den grunnleggende teknikken for høyt gress får du til en ren klipp med en ryddesag eller trimmer. 

På store, jevne områder, anbefaler vi kvadratmetoden: del området inn i flere kvadrater, og jobb det innenfor de enkelte kvadratene fra utsiden mot midten. Det hjelper med å beholde oversikten. 

Vedlikehold og bruk av gressklippere

 Gressklipperen er din viktigste samarbeidspartner i hagen hvis du vil ha en velstelt plen. Hvis du bruker gressklipperen riktig, vil plena bli takknemlig for det. Vi anbefaler at du alltid bruker gressklipperen som beskrevet i bruksanvisningen. Da får du glede av den i lang tid. Det viktigste har vi sammenfattet her.

Skarpe kniver

Skarpe kniver er ikke bare uunnværlig for rene kutt på kjøkkenet. Også gressklippere vil ha skarpe kniver, slik at gresset blir kappet jevnt til ønsket lengde. Et perfekt klipperesultat blir oppnådd hvis du gjør dette etter hver 20 til 25 arbeidstimer. I tillegg bør du slipe klippeknivene før og etter sesongen.

Få knivene byttet hos fagforhandler

Hvis klippekniven før første bruk om våren ikke er helt, for eksempel ved at det har synlige sprekker eller hakk, må du få de byttet hos STIHL fagforhandler omgående. Ellers anbefales det at du demonterer kniven og sliper den, eller får den slipt og balansert av fagfolk.

Forsiktig når du kontrollerer klippeknivene

Sikkerhet først: før du tar en titt på klippekniven til gressklipperen din, må du være helt sikker på at den er slått av og ikke kan starte. På batteri-gressklippere er det bare å ta ut batteriet, i bensindrevne kan du trekke ut glødepluggkontakten, og for elektriske gressklippere er det viktig at du trekker støpslet ut av stikkontakten. Det samme gjelder når du vil rengjøre gressklipperen. 

 

Gjerde bak grønn plen med frodig hekk og trær i bakgrunnen

Klippe ujevne områder

Hvis du har en veldig ujevn plen, kan gressklipperen være en ytterligere belastning. Derfor anbefaler vi at du ikke skyver klipperen opp og ned i skråninger, men heller til høyre og venstre. På tvers av skråningen reduseres kraftbehovet fra deg, og det er enklere å få til jevne baner. I tillegg er det tryggere: hvis du faller er det lavere risiko for at gressklipperen din kan rulle over deg.

 En kvinne stiller inn klippehøyden på en batteri-gressklipper RMA 339 C fra STIHL

Stille inn rett klippehøyde

Finn alltid før du klipper ut om klippehøyden til gressklipperen er angitt i centimeter, millimeter eller trinn. Hvis du er usikker på hvordan du stiller inn rett klippehøyde, bør du sjekke bruksanvisninga eller spørre din STIHL fagforhandler.

 

Tips om perfekt høydejustering på gressklipperen

Hvis du skal måle perfekt klippehøyde til plena, er følgende grep effektivt: legg en tynn pappbit på plena og ta mål med en tommestokk. Du kan så bruke det til å stille inn høyden på klipperen.

Smart plenstell: robotklipper

STIHL robotklipper iMOW® RMI 422 P på en grønn plen bak en blomstrende busk

Mer komfort og hastighet

Den smarte iMOW® robotklipperen fra STIHL klipper selvstendig, kjører rundt hindringer, takler skråninger, og lader seg selv opp igjen ved behov. Serien iMOW® byr på det ypperste innen klippekomfort, og du kan i mellomtiden nyte hagen helt avslappet.

La iMOW® ta seg av plenklippen

Tips og triks om klipping av plena

Rett klipping av plena er en enkel, men også kravstor oppgave. Når du først har det i fingra , kan du få glede av en pen og sunn plen. De viktigste tips og triks for effektivt stell av plena har vi sammenfattet kompakt her.

Trim først kantene, så resten

Når du klipper plena bør du alltid jobbe utenfra og innover. Første trinn bør alltid være å trimme plenkanten. Bruk til dette for eksempel en ryddesag , eller alternativt en plenkantsaks som HSA 26. I andre trinn kan du så klippe plena. Til det bør du helst bruke en gressklipper, hvis terrenget tillater det. Samtidig blir det klipte gresset samlet opp i oppsamleren på siden.

Bioklipping: Gjødsling og klipping i ett

Under bioklipping blir det klipte gresset finhakket og returnert til plena som kilde for verdifulle næringsstoffer. Det sparer tid og krefter, og du slipper å plages med fulle oppsamlere eller gjødsel.

Ikke gå på områdene du ikke har klipt enda

Når du klipper plena er det viktig at du bare tråkker på områder du allerede har klipt. Hvis gresset har blitt tråkket flat under føttene, er det ikke sikkert det får reist seg igjen til klippingen. Konsekvensen blir en ujevn plen.

Bruk hele klippebredden til gressklipperen

For å oppnå et jevnt område uten striper, bør du alltid kjøre i rette baner. Pass derfor på at du lar gressklipperen stå rundt en hjulbredde inn i banen du allerede har klipt.

En mann klipper plena med en bensin-gressklipper RM 448 TC fra STIHL ved siden av et tregjerde

Bli kjent med våre hjelpere til plena