Brukerveiledning: riktig oppbevaring av litiumionbatteri

Riktig håndtering av litiumionbatteriet er avgjørende for å oppnå lang levetid – så det lønner seg å kjenne til de ideelle lagrings- og vedlikeholdsprosedyrene.

Et litiumionbatteri og en lader på en hylle
STIHL litiumionbatterier som lades

Før du setter bort litiumionbatteriet for lagring: lade eller ikke lade?

Tidligere måtte et batteri lades før det ble satt bort for lagring i lang tid, fordi alle batterier var utsatt for høy selvutlading. Dette kunne føre til irreversible skader, for eksempel stort kapasitetstap eller til og med at batteriet ble ubrukelig.

Hvorfor du ikke bør lade litiumionbatteriet før oppbevaring

I dag bruker batteriteknologien litiumioner som standard, og disse cellene opplever ubetydelige nivåer av selvutlading. For å beskytte cellene mot overutlading er et litiumionbatteri vanligvis bygget med separate integrerte sikringer som automatisk kan sette et utladet batteri i hviletilstand. Dermed trenger ikke batteriet nødvendigvis å lades helt opp før lagring. Faktisk forlenges litiumionbatteriets levetid hvis det lagres delvis oppladet. Legg merke til at cellene påvirkes negativt hvis batteriet lagres med et svært lavt nivå (utladet) eller et svært høyt nivå (fulladet). Derfor anbefaler vi at du lagrer et litiumionbatteri når to av lysstripene er tent, noe som indikerer en lading på 40–60 %, for å minimere aldring og selvutlading.

Batterier av eldre type er utsatt for høy grad av selvutlading

Tidligere brukte batterityper, for eksempel nikkel-kadmiumbatterier (NiCd) og blybatterier, som brukes i motorkjøretøy, lades raskt ut av seg selv. Hvis et batteri av denne typen ikke har vært brukt på lang tid, kan det derfor være utsatt for overutlading. Dette er tilfelle når batteriets ladetilstand faller under den såkalte sperrespenningen, da det ikke lenger kan motta energi, slik at det ikke er mulig å lade batteriet. Derfor pleide man tidligere å råde batterieiere om å lade batteriene helt opp før de ble satt til lang tids lagring, og om å sjekke det gjenværende ladenivået regelmessig.

Banebrytende litiumionbatteri-teknologi beskytter mot overutlading 

STIHL-batterier er basert på litiumion-celler og har en selvutladingsgrad på bare 1–3 % per år. I tillegg har alle STIHL-batterier et intelligent batteristyringssystem, forkortet BMS. Dette systemet overvåker spenningen i hver celle som er integrert i batteriet, og forhindrer overutlading: Hvis spenningen i litiumionbatteri-cellene faller for mye, går batteriet automatisk i hviletilstand og avbryter utladingen. Dette skjer også under lagring av litiumionbatterier og når de ikke brukes over lengre perioder, noe som betyr at man ikke lenger treng å bekymre seg for skadelig overutlading.

Riktig oppbevaring av verktøy med integrert batteri

Et elektroverktøy med integrert batteri, for eksempel den batteridrevne ryddesagen FSA 45, må behandles annerledes enn andre batteridrevne verktøy fordi man ikke kan ta ut batteriet for å lagre det et annet sted. Det er enkelt å forberede batterilagring for disse verktøyene:
Nærbilde av aktiveringsnøkkelen til en STIHL batteridrevet gresstrimmer med integrert batteri
 1. Slå av elektroverktøyet og ta ut aktiveringsnøkkelen.
 2. Bruk en fuktig klut til å fjerne jord og skitt fra elektroverktøyet før du setter det bort til lagring.
 3. Oppbevar elektroverktøyet på et tørt og sikkert sted.

Oppbevar elektroverktøyet ved lave temperaturer, men ikke i kuldegrader. Unngå oppbevaring i direkte sollys og under fuktige forhold. Du finner mer informasjon om riktig lagringstemperatur for elektroverktøyet i bruksanvisningen. Av hensyn til sikkerheten anbefaler vi at du oppbevarer aktiveringsnøkkelen adskilt fra det batteridrevne elektroverktøyet.

Når er det best å lade opp det integrerte litiumionbatteriet igjen?

Hvis du bruker det batteridrevne elektroverktøyet med integrert batteri etter lengre tids lagring, bør du lade det opp rett før du bruker det. Dette vil sikre kapasiteten og har en positiv virkning på levetiden. Batteriet lades bare ved temperaturer over 5 °C. Laderen overvåker batteritemperaturen og vil stoppe ladingen hvis temperaturen blir for lav eller for høy.

Sjekkliste: oppbevaring av litiumionbatteri

Alle batteridrevne elektroverktøy fra STIHL bruker et toppmoderne litiumionbatteri fordi det er lett og stillegående, men også fordi det har høy energi- og effekttetthet. De har lang levetid, men må likevel skiftes ut etter hvert.

Beskytt litiumionbatteriet ditt

 • Fjern batteriet fra det batteridrevne elektroverktøyet før oppbevaring. Kontroller ladenivået og sørg for at to streker på batteriet lyser. Bruk om nødvendig en fuktig klut til å fjerne jord og skitt fra batteriet.
 • Oppbevar batteriet på et tørt sted og beskyttet mot direkte sollys, for eksempel i en lukket boks.
 • Temperaturkrav: Det er best å oppbevare batterier ved en temperatur mellom -10 °C og 50 °C – for eksempel i en tørr kjeller, garasje eller en godt isolert bod.
 • Oppbevar litiumionbatteriene på et sikkert sted, utilgjengelige for barn.
 • Oppbevar laderen adskilt fra batteriet ved en temperatur mellom 5 °C og 40 °C.
 • Du finner mer informasjon om riktig lagringstemperatur for elektroverktøyet i bruksanvisningen.

Batteriutvikling hos STIHL

STIHL har drevet aktivt med batteriutvikling i mer enn ti år. Teknologien er i ferd med å få et oppsving, og batteridrevne elektroverktøy er mer populære enn noensinne. Dette har åpnet helt nye områder for ekspertene hos STIHL, for eksempel elektroingeniører, programvareutviklere og IT-spesialister.

Optimalt ladenivå ved lagring

Vi anbefaler at du ikke lagrer STIHL-batterier fulladet, men med to grønne lysstreker – mellom 40 og 60 % oppladet. Ved dette ladenivået kan batteriet lagres ubrukt i to år uten å ta skade og med minimal aldring og selvutlading. Du trenger bare å lade batteriet en kort stund før bruk. Batterier må alltid lades ved temperaturer over 5 °C.

Viktige hensyn å ta ved lagring av litiumionbatterier

Du trenger ikke nødvendigvis å lade batteriene før oppbevaring – det holder at to av strekene lyser når du setter bort litiumionbatteriet. Dessuten bør det oppbevares på et tørt sted ved en temperatur mellom -10 °C og +50 °C. Det frarådes å oppbevare batteriet utendørs. Du finner mer informasjon om riktig lagringstemperatur for elektroverktøyet i bruksanvisningen.

Sammendrag: oppbevaring av litiumionbatteri

 • Beskytt litiumionbatterier mot vær og vind under lagring
 • Et STIHL litiumionbatteri bør være 40–60 % ladet før lagring, noe du ser ved at to av ladestrekene er tent
 • Litiumionbatterier har svært lav selvutlading selv etter lange lagringsperioder
 • Vær også oppmerksom på lagringstemperaturen for litiumionbatterier: Mellom -10 °C og 50 °C er trygt for batteriene. Du finner anbefalt lagringstemperatur for det batteridrevne elektroverktøyet ditt i bruksanvisningen.