Slik rengjør du en motorsag

Skitt og oppsamlet fett kan gjøre motorsagen mindre effektiv. Det er viktig å vite hvordan man rengjør motorsagen for at den skal vare lenge.

En arbeidsbenk med flere STIHL-produkter: en motorsag, Varioclean, Multispray og Superclean kvaeløser

Hvorfor bør jeg rengjøre motorsagen?

Hver gang du bruker motorsagen, vil den bli påvirket: planterester, sevje og kvae setter seg fast i kjedet, tennene blir sløve og det samler seg støv i de enkelte motorkomponentene. Uten rengjøring vil slike ytre faktorer hope seg opp over tid og gå ut over motorsagens funksjonalitet.

Slik rengjør du en motorsag

Ta deg tid til å rengjøre motorsagen regelmessig for å sikre at den alltid yter perfekt. Batteridrevne, elektriske og bensindrevne motorsager har ulike rengjøringsbehov.

En STIHL MS 462 C-M bensinmotorsag på en benk med sylinderdekselet fjernet

Stivnet skitt

Kontroller luftinntakene og rengjør dem om nødvendig med en pensel eller trykkluft. Det er viktig å sikre at luftinntakene fungerer som de skal, siden de skal bidra til å forhindre at motoren overopphetes. Fjern kjedehjuldekselet og rengjør området rundt kjedehjulet. Du kan bruke et kvaeløser til å fjerne skitt som sitter ekstra godt.

Multispray
Multifunksjonsolje MultisprayRENGJØRINGSMIDDEL / PLEIEPRODUKTER
Multifunksjonsolje til å smøre og løsne fastsittende deler og smuss
Dette produktet er bare tilgjengelig hos STIHL-forhandlere.
kr 126,00Jmf.pris per ml kr 0,32
VarioClean Eco
VarioClean EcoRENGJØRINGSMIDDEL / PLEIEPRODUKTER
Facet StructureGroup_1600765931816728
Dette produktet er bare tilgjengelig hos STIHL-forhandlere.
kr 183,00

Regelmessig rengjøring bidrar til å motvirke slitasje på motorsagbladet (sverdet) og sagkjedet. For å få dem skikkelig rene må du først ta av sagkjedet og sverdet. Fjern oljerester og skitt fra oljeutgangsporten og kanalen, og rengjør deretter oljeinngangshullet og sverdsporet. Du kan bruke en filmåler til dette. En kvaeløser av høy kvalitet kan også være effektiv. Fjern eventuelle grader/slagg som har dannet seg på sverdet, med en flat fil.

For optimal beskyttelse av motorsagen anbefaler vi å bruke STIHL Varioclean spesialrengjøringsmiddel for langtidspleie. Spray skjæreredskapet med olje etter rengjøring.

Fest det rene, tørre skjæreredskapet til motorsagen igjen og sett på kjedehjuldekselet igjen.

Tips:

Du kan få et enda bedre resultat med en luftkompressor, siden du da kan fjerne selv de minste støvpartiklene. 

Du bør alltid oppbevare motorsagen med slire på et tørt sted til neste gang den skal brukes. 

Slik rengjør du en motorsag før lengre tids lagring

Du må gi motorsagen en grundigere rengjøring av og til, og spesielt før en lengre pause (tre måneder eller mer). Mye av prosessen er den samme for batteridrevne, elektriske og bensindrevne motorsager: 

Rengjør og slip skjæreredskapet

Fjern sverdet og sagkjedet fra huset. Rengjør begge som beskrevet ovenfor. Kontroller tilstanden til begge komponentene. Trenger bladtennene å slipes? Har det dannet seg grader/slagg på sverdet? I så fall kan du fjerne dette forsiktig med en flat fil.

Du finner flere nyttige tips i den trinnvise veiledningen for sliping av motorsagen, eller du kan besøke en STIHL-forhandler for å få slipt den av fagfolk.

Når sverdet og sagkjedet er rene, kan du sprøyte olje på dem og oppbevare dem adskilt fra huset. 

 

STIHL kvaeløser: 2 i 1-pleie

STIHL kvaeløser løser opp fastsittende kvae og beskytter effektivt mot rust. 

Slik rengjør du huset

Fjern all skitt og sagflis fra motorsaghuset. Rengjør området rundt kjedehjulet (se ovenfor). Kontroller om luftinntakene er åpne og kost dem rene med en pensel eller med trykkluft. 

Fyll kjedeoljetanken

Hvis du bruker vegetabilsk smøreolje på kjedet, må du fylle kjedeoljetanken og sørge for at den er full under lagring. Er det på tide å rengjøre oljetanken? Det kan du gjøre selv, eller du kan få hjelp av STIHL-forhandleren din. Det kan oppstå skader når du rengjør tanken, og da anbefaler vi at du kontakter en STIHL-forhandler for å avtale reparasjon. 

Rengjøre oljekanalen

Kontroller oljenivået i oljetanken. Oljenivået skal falle når du bruker motorsagen. Hvis det ikke skjer, kan det være en feil på smøreoljens transportsystem. Rengjør oljekanalene på motorsagen for å fikse dette, eller kontakt en forhandler.

Konkrete krav til batteridrevne og bensindrevne motorsager

I tillegg til trinnene som er beskrevet ovenfor, bør du også utføre følgende rengjøringstiltak, avhengig av om du har en batteridrevet eller bensindrevet motorsag: 

Rengjøring av batteridrevet motorsag for langvarig oppbevaring

For batteridrevne motorsager er det viktig å sørge for at batteriet oppbevares på riktig måte.

En mann som går inn på et verksted med en STIHL batteridrevet motorsag med slire
 • Rengjør batteriet med en fuktig klut. 
 • Du bør sørge for at minst to av strekene lyser for å angi at batteriet er godt nok oppladet før lagring. Det vil forebygge såkalt dyputlading, som vil skade batteriets funksjonalitet og levetid
 • Du bør oppbevare batteriet adskilt fra motorsagen og laderen. 
 • Tørk også av laderen med en fuktig klut. Rengjør om nødvendig de elektriske kontaktene med en pensel. 
STIHL Varioclean rengjøringsmiddel ved siden av en STIHL motorsag på en arbeidsbenk

Rengjøring av bensinmotorsag før lengre tids oppbevaring

Det krever litt mer innsats å rengjøre en bensindrevet motorsag skikkelig:

 • Tøm drivstofftanken

Tøm motorsagens drivstofftank på et godt ventilert sted. Eventuelle drivstoffrester må kasseres på en miljøvennlig måte ved et mottak for spesialavfall.

 • Kjør forgasseren helt tom

Tøm drivstofftanken, start motorsagen og la den gå på tomgang en kort stund til det ikke er mer bensin i tanken og motorsagen slår seg av. Dette vil forhindre at membranene i forgasseren setter seg fast. Hvis du vil ha en enda grundigere rengjøring, anbefaler vi at du kontakter en STIHL-forhandler.

 • Kontroller tennpluggen og kjøleluftinntaket og rengjør ved behov.
 • Rengjør luftfilteret

For å sikre at motorsagen ikke yter dårligere over tid, bør du rengjøre luftfilteret regelmessig. Ta det først av huset og bank på det for å få ut eventuell skitt. 

I bruksanvisningen for hver STIHL motorsag finner du en tabell med oversikt over alle nødvendige rengjøringstiltak.

Sammendrag: slik rengjør du en motorsag

 • Når du holder komponentene rene etter bruk, sikrer du at motorsagen vil fortsette å fungere godt
 • Bruk alltid egnet verneutstyr når du arbeider
 • Rengjør verktøyet hver gang du har brukt det. Vi anbefaler også en grundig rengjøring før vinteren
 • Husk å følge de ulike kravene til rengjøring av batteridrevne og bensindrevne motorsager