Sikkerhet

STIHL batteridrevne produkter på en planbil.

Sikkerhetsinformasjon

Her finner du informasjon om transport, lagring og avhending av spesialdrivstoff, transport av STIHLs batteripakker, godkjenningsdokumenter for transport av farlige stoffer i forbindelse med STIHL-kanner og sikkerhetsdatablader for drivstoffer, smøremidler og tilbehørsprodukter.
Les sikkerhetsinformasjonen
STIHL-kanner egner seg for transport.

Retningslinjer og standarder

Disse sidene inneholder informasjon om EUs kjemikalieforordning og EU-direktivet (2002/44/EF) om vibrasjoner som påvirker hånd-arm-systemet. De inneholder også samsvarserklæringer for personlig verneutstyr og informasjon om de nye utslippsgrensene i henhold til EURO V.
Til retningslinjer og standarder
Mann vor Holzscheit sitzend auf einem Sägebock.

Viktig informasjon

Vi har samlet viktig informasjon og den nyeste kundeinformasjonen for deg. Hvis du har spørsmål om disse emnene, må du gjerne å kontakte oss, så skal vi hjelpe deg.
Les kundeinformasjon