STIHL BioPlus sagkjedeolje

STIHL BioPlus sagkjedeolje

Mild mot miljøet, sterk smøreeffekt - STIHL BioPlus sagkjedeolje. Svært miljøvennlig, uten at det går ut over smøre- og klebeegenskapene beviser vårt vegetabilske høyeffektssmørestoff sin styrke i tempererte og varme klimasoner. I tillegg blir det fullstendig nedbrutt i bakken på kort tid - og har derfor blitt tildelt utmerkelsen "Blå miljøengel".

Beskytter også i alvorlige tilfeller.

Tilsetning av spesielle klebe- og virkestoffer beskytter skjæreutstyret svært godt - selv ved plutselige høye termiske belastninger. Ingen røykutvikling selv ved hardt bruk. De svært gode flyteegenskapene beholdes selv ved lave temperaturer inntil -15 grader Celsius.

Bra for miljøet.

STIHL Bioplus sagkjedeolje har den beste oksidasjonsstabiliteten av alle rapsoljebaserte kjedeoljer. Selv etter lang tids inaktivitet viser oljen nesten ingen tendens til å stivne, og den overgår dermed kriteriene for Den blå miljøengelen med klar margin. Den er biologisk nedbrytbar, klassifisert som ufarlig for vann og vassdrag, og er derfor godt egnet for bruk i områder med verneverdige vassdrag og i økologisk sårbare områder.

Tåler alt.

STIHL BioPlus er fullt kompatibelt med materialer som lettmetallegering, kunststoff, lakk og elastomer.