Produktvalg Care & Clean Kits

FS Plus Care & Clean Kit

Generell info

Til pleie av STIHL gresstrimmere og ryddesager. Inneholder: 1 stk. Multispray (400 ml), 1 stk. FS Superlub (80 g) og 1 stk. Varioclean (500 ml).

InneholderAvvik i sortimentet kan forekomme sammenlignet med andre land. Vi forbeholder oss retten til endringer i den tekniske spesifikasjonen, pris og tilbehør

Safety Instructions

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Fare

Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT