Produktvalg Smøre / rengjøringsmidler

Spesialrengjøringsmiddel Varioclean

Varioclean

Generell info

Spesialrengjøringmiddel for oppløsing og rensing av biooljerester, samt for rensing av hus og STIHL HD2-filtre (svarte) eller PÅ-filtre (hvite).

Innhold i henhold tilrengjøringsmiddelforskrifter:
AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT.

Ytterligere informasjon: (http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/)
Via denne linken finnes tabeller fra europeiske legemiddelsboken der du kan lese mer om INCI betegnelser og deres sammenligning mot CAS nummer.

InneholderAvvik i sortimentet kan forekomme sammenlignet med andre land. Vi forbeholder oss retten til endringer i den tekniske spesifikasjonen, pris og tilbehør

Safety Instructions

Fare

Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

AQUA, DISODIUM METASILICATE, SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE, SODIUM POLYACRYLAT