Produktvalg Smøre / rengjøringsmidler

Multifunksjonsolje Multispray

Smører, løser opp, rengjør og beskytter

Generell info

Multifunksjonsolje til smøring, løsing av smuss og fastsittende deler, som korrosjonsbeskyttelse, kontaktspray, og gjennomtrengende olje.

InneholderAvvik i sortimentet kan forekomme sammenlignet med andre land. Vi forbeholder oss retten til endringer i den tekniske spesifikasjonen, pris og tilbehør

Safety Instructions

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.