STIHL – et sikkert og trygt kjøp

Maskinskadeforsikring

Maskinskadeforsikring

Å kjøpe et produkt fra STIHL skal føles trygt. Det er viktig for oss at du som bruker er fornøyd med våre maskiner, og det er en av grunnene til at våre produkter utelukkende selges gjennom autoriserte forhandlere.

Uforutsette tap eller skader på bakgrunn av hendelser som for eksempel tyveri, lynnedslag eller om du skulle være så uheldig å miste maskinen din i bakken slik at den går i stykker, kan fort skje. Det kan slike skader eller tap ikke dekkes av din innboforsikring. Derfor tilbyr vi alle kunder en Maskinskadeforsikring, som dekker de tilfeller der reklamasjonsretten eller innboforsikringen ikke dekker ditt tap.

Vi tilbyr tre måneders gratis Maskinskadeforsikring til alle som kjøper nye STIHL maskiner. Tre måneders gratis Maskinskadeforsikring gjelder kun dersom maskinen er registrert innen 30 dager fra kjøpsdato. Når maskinen er registrert vil du motta et forsikringsbevis fra forsikringsselskapet Arctic. Du vil deretter få et tilbud om å forlenge forsikringen for ett år av gangen, i inntil åtte år.

Med andre ord: Hos STIHL fokuserer vi på kundetilfredshet!

Registrer din maskin her

Registrer din STIHL maskin på https://preg.stihl.com/, og få tre måneders gratis maskinskadeforsikring dersom maskinen registreres innen 30 dager etter kjøp.

STIHL Maskinskadeforsikring:

  • Er et supplement til innboforsikringen og dekker egenandel og maskinens verdireduksjon, slik at du får hele skadekostnaden dekket
  • Dekker både innenfra og utenfra påførte skader
  • Dekker uforutsette hendelser som f.eks. tyveri, lynnedslag eller om du skulle være så uheldig å miste maskinen din i bakken slik at den går i stykker
  • Kan forlenges i inntil åtte år
  • Tre måneders gratis maskinskadeforsikring gjelder kun dersom maskinen er registrert innen 30 dager fra kjøpsdato