Juridisk Merknad

Andreas Stihl AS
Framnesveien 3B
3222 Sandefjord
Norge

Telefon: 33 42 05 05
E-post: support@stihl.no

Organisasjonsnummer: 944 683 933
MVA-nummer: NO944 683 933

Utenrettslig løsning av forbrukertvister

Etter gjeldende rett er Andreas Stihl AS forpliktet til å informere forbrukere om eksistensen av Den europeiske nettbaserte klageportalen, som ble opprettet av EU-kommisjonen for tvisteløsning.

Den europeiske nettbaserte klageportalen finner du her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontaktinformasjonen til de offisielle tvisteløsningsorganene kan du finne på: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. 

I mangel av en juridisk forpliktelse til å delta i tvisteløsningsprosesser foran et forbrukerforliksorgan, er Andreas Stihl AS ikke forpliktet og ikke villig til å delta i slike tvisteløsningsprosesser.

Videre, på grunnlag av lovbestemmelser, angir Andreas Stihl AS herved e-postadressen til Andreas Stihl AS, som lyder som følger: okonomino@stihl.no