Cookie-erklæring

Vi vil gjerne informere deg om bruken av informasjonskapsler, piksler og lignende teknologier (samlet kalt «informasjonskapsler») i denne Cookie-erklæringen. Disse brukes på nettstedet vårt for å gjøre det mulig for deg å bruke nettstedet, for at vi kan tilby deg visse funksjoner på nettstedet, for å forbedre brukervennligheten og tillater oss å utføre visse analyser.

I denne Cookie-erklæringen informerer vi deg også om innstillingsalternativene du har relatert til informasjonskapslene på nettstedet vårt. Du kan selv konfigurere innstillingene for informasjonskapsler i vårt Senter for personverninnstillinger, som du finner ved å trykke på knappen nedenfor:

INNHOLDET I DENNE COOKIE-ERKLÆRINGEN

I denne Cookie-erklæring informerer vi deg om bruken av informasjonskapsler på dette nettstedet og behandlingen av dine personopplysninger, som samles inn av oss i forbindelse med besøk og bruk av nettstedet vårt.

For å hjelpe deg med å raskt finne frem til den informasjonen som er relevant for deg, har vi delt opp denne Cookie-erklæring i individuelle deler:

1 BEHANDLINGSANSVARLIG OG PERSONVERNOMBUD

1.1 Behandlingsansvarlig

I henhold til personvernlovgivningen, skal den behandlingsansvarlige bestemme formålene og midlene for behandling av dine personopplysninger og sikre overholdelse av kravene i personvernlovgivningen. Når to eller flere behandlingsansvarlige i fellesskap bestemmer formålene med og midlene for behandlingen, skal disse behandlingsansvarlige være solidarisk ansvarlige for behandlingen, under såkalt felles behandlingsansvar.

Den behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger som skjer gjennom bruk av informasjonskapsler i forbindelse med dette nettstedet er:

    Andreas Stihl AS
    Postadresse: Framnesveien 3B, 3222 Sandefjord,
    Norge
    E-postadresse: support@stihl.no

    Skattenummer: 944 683 933

("vi", "oss").

Dersom du ønsker mer informasjon, kan du når som helst kontakte oss via kontaktinformasjonen spesifisert ovenfor.

2 GENERELL INFORMASJON OM INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er små tekstfiler som vi lagrer på enheten din, og som inneholder data om blant annet personlige sideinnstillinger (f.eks. språk, skjermoppløsning) og påloggingsinformasjon. Vi skiller mellom strengt nødvendige informasjonskapsler, (valgfrie) statistikkinformasjonskapsler, (valgfrie) markedsføringsinformasjonskapsler og (valgfrie) profileringsinformasjonskapsler. For en mer detaljert beskrivelse av bruken av de enkelte informasjonskapslene, se del 2.1. Informasjonskapslene benyttet lagres i forskjellige tidsperioder, slik at vi også skiller mellom permanente informasjonskapsler og økt-relaterte informasjonskapsler (se del 2.2). 

I tillegg til oss («førstepart») kan også andre parter («tredjeparter») behandle personopplysningene dine ved hjelp av sine egne informasjonskapsler. For mer informasjon om slike tredjeparter, se delen om "Første-/tredjeparts informasjonskapsler" (del 2.3).

2.1 Kategorier av informasjonskapsler

Strengt nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere. Nettstedet kan ikke driftes uten disse informasjonskapslene.

Informasjonskapsler for statistikk

Disse informasjonskapslene brukes til å forbedre brukervennligheten til nettstedet vårt, og dermed brukeropplevelsen, ved å analysere atferden din. Informasjonskapslene samler for eksempel inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, antall besøk du gjør, den gjennomsnittlige tiden du bruker og sidene du ser på. Statistiske informasjonskapsler hjelper oss med å, for eksempel, fastslå hvilke elementer av vårt nettilbud som er mest brukt og å videreutvikle nettstedet vårt basert på dine behov. Vi bruker også statistiske informasjonskapsler for å spore og analysere atferden til brukere på nettstedet vårt ("brukersporing").

Informasjonskapsler for markedsføring

Disse informasjonskapslene brukes til å tilby deg relevant innhold skreddersydd for dine interesser. De brukes også til å administrere reklame og for å måle effektiviteten av markedsføringskampanjer. Informasjonskapslene registrerer om du har besøkt et nettsted eller ikke, og hvilket innhold du har sett på der. Dette er basert på den unike identifikasjonen av nettleseren og enheten din. Informasjonen kan deles med tredjeparter, for eksempel annonsører, og brukes av dem til egne formål, slik at relevant reklame også kan vises til deg på andre nettsteder. Disse informasjonskapslene er ofte knyttet til funksjoner på tredjeparters nettsteder.

2.2 Lagringsperiode for informasjonskapsler (permanente informasjonskapsler og økt-relaterte informasjonskapsler)

Informasjonskapsler kan enten lagres på enheten din i lang tid eller midlertidig.

Såkalte permanente informasjonskapsler lagres på enheten din i en bestemt tidsperiode til informasjonskapselen utløper (eller du selv sletter den før den tid). Disse lagrer for eksempel språkinnstillinger, slik at du ikke trenger å konfigurere dette på nytt for nettstedet vårt.

En økt-relatert informasjonskapsel lagrer en midlertidig økt-ID mens du er aktiv på nettstedet vårt. Gjennom disse slipper du for eksempel å måtte logge inn på nytt dersom du bytter nettside på nettstedet vårt. Økt-relaterte informasjonskapsler slettes når du forlater nettstedet eller slutter å være gyldige når økten utløper (det vil si når du forlater nettstedet eller lukker nettleseren din).

2.3 Første-/tredjeparts informasjonskapsler

En førstepartsinformasjonskapsel er en informasjonskapsel plassert av oss som behandlingsansvarlig eller av våre databehandlere. Andreas Stihl AS behandler dataene som samles inn av førstepartsinformasjonskapsler til egne formål, uavhengig av om den har programmert informasjonskapselen selv eller bruker informasjonskapselen til en annen leverandør.

En tredjepartsinformasjonskapsel er en informasjonskapsel som ikke plasseres av nettstedet du for øyeblikket besøker, men av en tredjepart. Denne tredjeparten kan blant annet være en av våre tjenesteleverandører, for eksempel et markedsføringsnettverk. Tredjepartsinformasjonskapsler kommer fra ulike tredjepartsdomener som fleksibelt kan bruke informasjonskapsler for å spore brukeratferd på nettstedet vårt og på tredjepartsnettsteder utenfor tredjepartsleverandørens tilbud (særlig for brukerspesifikk markedsføring). Når du besøker et nettsted hvor markedsføringsnettverket plasserer annonser, kan annonsene på dette nettstedet lagre en tredjeparts informasjonskapsel på enheten din. Selv om vi tillater at tredjeparter får tilgang til nettstedet vårt for å installere disse informasjonskapslene på brukernes enheter, har vi ingen kontroll over tidsperioden disse tredjepartsinformasjonskapslene lagres på enhetene deres. Dataene som samles inn fra informasjonskapselen behandles av tredjeparten for egne formål og under deres eget behandlingsansvar, i samsvar med dennes relevante personvernserklæringer og retningslinjer for informasjonskapsler, eller under felles behandlingsansvar med oss. Dette inkluderer også tredjepartsinformasjonskapsler fra tredjeparters sosiale nettverk som tillater at informasjon deles med de respektive sosiale nettverkene.

3 ADMINISTRASJON AV INFORMASJONSKAPSLER

3.1 Nettleserinnstillingene dine

De fleste nettlesere er, som standard, innstilt til å akseptere informasjonskapsler. I tillegg til de rettigheter du som registrert har i relasjon til informasjonskapslenes behandling av dine personopplysninger (se del 5 i Personvernerklæringen), kan du motsette deg bruken av informasjonskapsler når som helst, med virkning fremover, ved å stille inn nettleseren din til å ikke akseptere informasjonskapsler eller bare akseptere visse informasjonskapsler, eller å bli varslet når informasjonskapsler settes Et resultat av dette kan imidlertid bli at du ikke kan utnytte alle funksjonene på nettsidene våre fullt ut.

I prinsippet er det også mulig å besøke nettstedet vårt uten valgfrie informasjonskapsler. Bruk av nettstedet uten valgfrie informasjonskapsler kan imidlertid endre funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til nettstedet. Dersom du vil utnytte funksjonaliteten til nettsidene våre til det fulleste, anbefaler vi at du godtar alle informasjonskapsler.

Vær oppmerksom på at valget ditt bare påvirker nettleseren du brukte da du tok valget. Dersom du bruker forskjellige enheter eller forskjellige nettlesere på en enhet, må du vanligvis foreta informasjonskapselvalget på nytt. Under visse omstendigheter kan standardinnstillingene i nettleseren også tilbakestilles etter oppdateringer eller dersom du sletter informasjonskapsler fra nettleseren din. I så fall må du konfigurere disse på nytt.

3.2 Ditt utvalg i vårt Senter for personverninnstillinger

Dersom informasjonskapsler tillates i dine nettleserinnstillinger, vil vi vise deg et informasjonskapselbanner på nettstedet vårt. Dette lar deg administrere innstillingene for informasjonskapsler, eksempelvis å tillate eller deaktivere valgfrie informasjonskapsler. Valgfrie informasjonskapsler plasseres kun dersom du gir ditt samtykke til den respektive informasjonskapselkategorien. Vær oppmerksom på at strengt nødvendige informasjonskapsler ikke krever ditt samtykke og alltid vil plasseres når du tillater informasjonskapsler i nettleserinnstillingene dine.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke i vårt Senter for personverninnstillinger når som helst med virkning fremover og endre informasjonskapselkategoriene du har valgt. For dette formål, vennligst bruk innstillingene for informasjonskapsler som er lenket i begynnelsen av denne teksten.

4 INFORMASJONSKAPSLER SOM BRUKES PÅ DETTE NETTSTEDET

Følgende tabeller gir en oversikt over informasjonskapslene vi bruker. 

5 PERSONVERNERKLÆRING

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, inkludert personopplysninger som samles inn gjennom informasjonskapsler og hvordan du kan utøve dine rettigheter i relasjon til behandlingen av dine personopplysninger, vennligst se vår Personvernerklæring.