Personvernerklæring

Vi vil gjerne informere deg om behandlingen av personopplysningene dine i denne personvernerklæringen. Nedenfor finner du blant annet informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i denne forbindelse.

INNHOLDET I PERSONVERNERKLÆRINGEN

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med besøk og bruk av nettstedet vårt.

For å hjelpe deg med å raskt få den informasjonen som er relevant for deg, har vi delt denne personvernerklæringen opp i ulike deler:

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon i samsvar med kravene i den europeiske generelle personvernforordningen ("GDPR", Europaparlamentets- og rådsforordning (EU) 2016/679). Vi overholder også kravene i annen nasjonal personvernlovgivning som gjelder for behandlingen av dine personopplysninger.  

1 BEHANDLINGSANSVARLIG OG PERSONVERNOMBUD

1.1 Behandlingsansvarlig 

I henhold til personvernlovgivningen, skal den behandlingsansvarlige bestemme formålene og midlene for behandling av dine personopplysninger og sikre overholdelse av kravene i personvernlovgivningen. Dersom to eller flere behandlingsansvarlige i fellesskap fastsetter formålene med og midlene for behandlingen, skal nevnte behandlingsansvarlige være solidarisk ansvarlige for behandlingen, under såkalt felles behandlingsansvar.

Den behandlingsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med dette nettstedet er:

    Andreas Stihl AS
    Postadresse: Framnesveien 3B, 
    3202 Sandefjord, Norway
    E-post: support@stihl.no

    Skattenummer: NO944 683 933

(heretter "vi", "oss").

Dersom du vil ha mer informasjon, kan du når som helst kontakte oss via kontaktinformasjonen spesifisert ovenfor.

2 GENERELL INFORMASJON OM BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Behandling av dine personopplysninger

Når vi bruker begrepet "personopplysninger" i denne personvernerklæringen, mener vi all informasjon knyttet til deg.

Eksempler på personopplysninger er navn, e-postadresse og postadresse. Personopplysningene dine inkluderer imidlertid alle data som er knyttet til deg eller som er relatert til deg. Vi refererer til data som ikke er relatert til deg som "ikke-personlige data" eller "anonyme data". Personvernlovgivningen og denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse dataene.

Vi anser behandling av dine personopplysninger til å inkludere, for eksempel, innsamling, lagring eller sletting av dine personopplysninger.

2.2 Oversikt over det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger kun dersom vi kan basere behandlingen på et Behandlingsgrunnlag eller dersom dette er lovlig i henhold til gjeldende personvernlovgivning, dvs. at behandlingen er rettmessig. Innenfor rammen av GDPR er de fleste behandlinger av dine personopplysninger basert på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en avtaleinngåelse (artikkel 6 (1) (b) i GDPR).
 • Du har gitt oss ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål (artikkel 6 (1) (a) GDPR).
 • Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt (artikkel 6 (1) (c) i GDPR).
 • Behandling er nødvendig for de berettigede interessene som forfølges av oss eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser må vike for dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger (artikkel 6 (1) (f) i GDPR).

Ytterligere informasjon om hvilke behandlingsaktiviteter som er basert på de ulike behandlingsgrunnlagene eller under hvilken personvernlovgivning behandlingen er tillatt, er angitt nedenfor i denne personvernerklæringen.

2.3 Hvilke personopplysninger vi samler inn fra deg

Vi behandler personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn (automatisk) eller som vi mottar fra tredjeparter.

I prinsippet er du ikke forpliktet til å gi dine personopplysninger til oss. Utlevering av visse personopplysninger kan imidlertid være nødvendig for at vi skal kunne tilby og levere nettstedet og alle funksjonene på nettstedet til deg.

Personopplysninger du gir oss

Vi behandler informasjon som du gir oss. For eksempel kan du ringe oss eller kontakte oss på annen måte og gi oss visse opplysninger i denne forbindelse. Vi samler inn og behandler disse opplysningene for å gjøre det mulig for deg å bruke nettstedet vårt. Dersom du ikke gir oss visse opplysninger, kan dette utelukke eller svekke bruken eller full funksjonalitet på nettstedet vårt.

Personopplysninger som samles inn (automatisk)

Visse opplysninger samles inn og behandles av oss (automatisk) når du bruker nettstedet vårt. Dette inkluderer opplysninger som din IP-adresse, spesifikke påloggingsdata og data som behandles for at nettsiden skal fungere rent teknisk og være tilgjengelig. 

Personopplysninger som vi mottar fra tredjeparter

Noen ganger mottar vi ikke informasjon direkte fra deg. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom informasjon om deg er gitt til oss av tredjeparter. For eksempel jobber vi med selskaper som tilbyr tjenester for oss og gir oss informasjon om deg.

3 BESØK PÅ NETTSTEDET VÅRT

Når du besøker nettstedet vårt, sender nettleseren som brukes på enheten din automatisk informasjon til serveren på nettstedet vårt og lagrer den midlertidig i en loggfil.

Dersom du vil vite mer om informasjonskapslene vi bruker på nettstedet vårt, kan du klikke her.

Kategorier av personopplysninger

Følgende informasjon behandles når nettstedet besøkes:

 • IP-adressen din
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Navnet og URL-adressen til den filen som er hentet inn
 • Nettsiden/applikasjonen som tilgangen ble gjort fra (referrer URL)
 • Nettleseren du bruker og, hvis aktuelt, operativsystemet til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt og navnet på tilgangsleverandøren din

Formål

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • For å sikre at det opprettes en jevn forbindelse
 • For å sikre at nettstedet vårt er enkelt å bruke
 • Å analysere systemsikkerhet og stabilitet

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag: 

 • Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å gjøre det mulig for deg å besøke nettstedet og for å sikre ytelsen, langsiktig funksjonalitet og sikkerheten til nettstedet og systemene våre.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har en berettiget interesse i å sikre ytelsen, langsiktig funksjonalitet og sikkerheten til nettstedet og systemene våre.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

4 BRUK AV VÅR NETTSIDE OG VÅRE TJENESTER

4.1 Kontakt og kommunikasjon

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss når som helst via e-post, post, telefon, kontaktskjemaer eller på andre måter. Dersom du kontakter oss, vil vi vanligvis svare deg via kommunikasjonsmiddelet du har valgt.

Kategorier av personopplysninger

Følgende informasjon behandles ved kommunikasjon med deg:

 • Kontaktinformasjonen din, for eksempel telefonnummer eller e-postadresse
 • Kommunikasjon med deg, inkludert opptak av telefonsamtaler med deg, hvis aktuelt
 • Data knyttet til din forespørsel eller bekymring, for eksempel innholdet i forespørselen din eller vår kommunikasjon med deg
 • Data som er nødvendige for å avklare bekymringen din

Formål

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • For å kommunisere med deg dersom du har kontaktet oss for spørsmål eller andre forespørsler 
 • For å kommunisere med deg om andre saker enn forespørsler, for eksempel for informasjonsformål eller for å overholde juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser
 • Dersom vi tar opp telefonsamtaler med deg, gjøres dette for kvalitetssikring og opplæringsformål
 • For å forbedre vår brukerstøtte

Disse formålene blir heretter samlet referert til som "støtte".

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Behandling av dine personopplysninger i forbindelse med vår støtte er nødvendig for utførelsen av en kontrakt med deg eller for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før du inngår en kontrakt.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (b) i GDPR.
 • Vi gir deg visse støttetjenester utenfor en eksisterende kontrakt.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har en berettiget interesse i å hjelpe deg ved spørsmål om våre tilbud og tjenester og i å sikre kundetilfredsstillhet til våre (tidligere og fremtidige) kunder.
 • For enkelte behandlinger av dine personopplysninger skal vi innhente ditt samtykke der det er nødvendig i samsvar med artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
  Dette gjelder særlig opptak av telefonsamtaler.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

4.2 Produkt guider

Vår nettside inneholder veiledningsverktøy om våre produkter, for eksempel vår Chain-Bar-Advisor.

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med produktveiledningsverktøyene:

 • IP-adressen din
 • Opplysningene du oppgir i forbindelse med produktveiledningsverktøyet vårt

Formål

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • For å anbefale et produkt eller gi råd om hvordan du bruker produktene våre basert på spesifikasjonene dine i produktveiledningsverktøyet

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Behandling av personopplysningene dine i forbindelse med produktveiledningsverktøyene våre er nødvendig for å iverksette tiltak på forespørsel fra deg før du inngår en kontrakt dersom du har tenkt å kjøpe produktene våre.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (b) i GDPR.
 • Behandling av personopplysningene dine er nødvendig for å gi deg en anbefaling i forbindelse med produktveiledningsverktøyet.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har en berettiget interesse i å anbefale et produkt som passer for deg, eller for å gi deg råd om hvordan du bruker produktene våre.
 • Bruk av produktveiledningsverktøyet krever plassering av en informasjonskapsel. For det formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i vårt Senter for personverninnstillinger. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

4.3 Nyhetsbrev

På vår hjemmeside gir vi deg muligheten til å registrere deg for vårt nyhetsbrev.

Personlige nyhetsbrev

Vær oppmerksom på at når vi sender nyhetsbrevet, utfører vi ytelsesmåling og analyserer bruksatferden din. For denne analysen inneholder e-postene som sendes såkalte web beacons eller sporingspiksler. Disse er plassert på våre servere og forteller oss når og hvordan du henter nyhetsbrevet vårt. For analysen kobler vi ovennevnte data og web beacons til e-postadressen din.

Du kan deaktivere visning av bilder som standard i e-postapplikasjonen din for å begrense behandlingen av data gjennom bruk av nyhetsbrevet vårt. I dette tilfellet vil du ikke kunne se nyhetsbrevet i sin helhet, og du kan kanskje ikke bruke alle funksjonene. Hvis du har bildene vist manuelt, utføres ovennevnte sporing.

For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål og for å forbedre brukeropplevelsen din, se punkt 5, Markedsføring og brukeropplevelse. Spesielt gjør vi deg oppmerksom på informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med Oracle Eloqua.

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrevet:

 • Informasjon som åpningsrate, når du leser våre nyhetsbrev og hvilke lenker du klikker på i nyhetsbrevet.
 • Informasjon vi samler inn om deg når du bruker STIHL-tjenester (f.eks. når du kjøper produktene våre, registrerer en enhet eller bruker forskjellige applikasjoner).

Formål

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 • Vi utleder dine interesser fra behandlingen av dine personopplysninger for å kunne gi deg en versjon av vårt nyhetsbrev som er skreddersydd til dine interesser og som inneholder informasjon om produktene og tjenestene som er relevante for deg.

Behandlingsgrunnlag

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Dine personopplysninger behandles basert på samtykket du har gitt når du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

5 MARKEDSFØRING OG BRUKEROPPLEVELSE

5.1 Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi bruker teknologier på nettstedet vårt som er ment for å forenkle bruken av nettstedet og gjøre det mer brukervennlig og å tilby ulike funksjoner. Slike teknologier inkluderer for eksempel informasjonskapsler, piksler og skript. Dette punktet gir informasjon om dine personopplysninger i denne sammenhengen.

I vår Cookie-erklæring forklarer vi hvilke informasjonskapsler og lignende teknologier vi bruker på nettstedet vårt, til hvilke formål og hvordan du kan administrere disse informasjonskapslene.

5.2 Levere, utvikle og forbedre nettstedet vårt

(a) Webanalyse av Google Analytics

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på nettstedet vårt. Google Analytics leveres av Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google", sammen med andre Google-selskaper fra Alphabet Inc. "Google").

Vi bruker Google Analytics med utvidelsen "anonymiser IP". Dette betyr at IP-adressen din blir forkortet før den sendes til Google i USA, slik at Google ikke mottar hele IP-adressen din fra oss.

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med bruk av Google Analytics:

 • IP-adressen din
 • Unik bruker-ID tilordnet av nettleseren
 • Brukerens klikkatferd på nettstedet
 • De underliggende sidene som brukeren får tilgang til
 • Nettlesertype, URL, skjermoppløsning
 • Tidsangivelse

Formål 

Vi bruker Google Analytics til å analysere din bruk av nettstedet, for å få rapporter om nettsideaktiviteter, og for å skaffe andre Google-tjenester knyttet til din bruk av nettstedet vårt og annen internettbruk.

Dette vil gjøre det mulig for oss å kontinuerlig forbedre nettstedet vårt, brukervennligheten og tilbudet vårt, og skreddersy dette etter dine behov og interesser.

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Dine personopplysninger behandles basert på ditt samtykke gitt til oss i Senter for personverninnstillinger. Du kan få tilgang til dette via vår Cookie-erklæring.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Bruken av Google Analytics krever plassering av en informasjonskapsel. For det formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i Senter for personverninnstillinger. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

I forbindelse med bruk av Google Analytics overføres personopplysninger til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Google Ltd.s Google Analytics personvernerklæring finner du her:
https://policies.google.com/privacy?hl=no

(b) Google reCAPTCHA

Vi bruker reCAPTCHA v2 på nettstedet vårt. reCAPTCHA v2 leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google Ltd», sammen med andre Google-selskaper tilhørende Alphabet Inc. «Google»).

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med bruk av Google reCAPTCHA:

 • IP-adressen din
 • brukte plug-ins (moduler) i nettleser 
 • Informasjonskapslene som er plassert av Google de siste 6 månedene
 • Antall klikk og berøringer du har gjort på denne skjermen
 • CSS-informasjon for den besøkte siden
 • JavaScript-objekter
 • Datoen
 • Nettleserens språk

Formål

Vi bruker reCAPTCHA v2 for å forhindre misbruk av automatiserte oppføringer i webskjemaer, og dermed beskytte vertens tekniske systemer.

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å sikre funksjonaliteten til nettstedet vårt og for å beskytte nettstedet vårt.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (f) i GDPR.
  Vi har en berettiget interesse i å sikre funksjonaliteten til nettstedet vårt og i å beskytte nettstedet vårt.
 • Bruk av reCAPTCHA v2 krever plassering av en informasjonskapsel. For dette formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i informasjonskapselbanneret. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

I forbindelse med bruk av reCAPTCHA v2 overføres personopplysninger til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen for Google Ltds reCAPTCHA finner du her:
https://policies.google.com/privacy?hl=no

(c) YouTube

På nettstedet vårt legger vi inn videoinnhold via YouTube. YouTube leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google Ltd», sammen med andre Google-selskaper tilhørende Alphabet Inc. «Google»).

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med bruk av YouTube:

 • IP-adressen din
 • Informasjon om enheten din
 • Nettleser
 • Operativsystem
 • Informasjon om videoinnholdet du har sett på

Formål

Vi kobler videoinnhold via YouTube for å informere deg om våre produkter og tilbud.

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Videoinnhold vises med et miniatyrbilde. Personopplysningene dine behandles av Google bare når du har samtykket til behandlingen av personopplysningene dine ("to-klikksløsning").
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Bruk av YouTube krever plassering av en informasjonskapsel. For dette formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i informasjonskapselbanneret. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

 • I forbindelse med bruk av YouTube overføres personopplysninger til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Googles personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med YouTube finner du her:
https://policies.google.com/privacy?hl=no

(d) Google Maps

På nettstedet vårt legger vi inn kart fra Google Maps. Google Maps leveres av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Google Ltd», sammen med andre Google-selskaper tilhørende Alphabet Inc. «Google»).

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med bruk av Google Maps:

 • IP-adressen din
 • Informasjon om enheten din
 • Nettleser
 • Operativsystem
 • Posisjonen din

Formål

Vi legger inn kart via Google Maps for å vise geografisk informasjon.

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Personopplysningene dine behandles av Google bare når du har samtykket til behandlingen av personopplysningene dine ("to-klikksløsning").
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Bruken av Google Maps krever plassering av en informasjonskapsel. For det formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i Senter for personverninnstillinger. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

I forbindelse med bruk av Google Maps overføres personopplysninger til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Googles personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med Google Maps finner du her:
https://policies.google.com/privacy?hl=no

5.3 Reklame (sporing)

(a) Oracle Eloqua

Vi bruker Oracle Eloqua. Oracle Eloqua er levert av Oracle Deutschland B.V. &; Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 München («Orakel»).

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med bruk av Oracle Eloqua:

 • Informasjon om hvorvidt du åpner e-posten vår
 • Informasjon om hvilke lenker du klikker på

Formål

Vi bruker Oracle Eloqua til å tilpasse e-postene våre og for å avgjøre om e-postene våre, spesielt nyhetsbrevene våre, åpnes og hvilke lenker i e-postene du klikker på. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre e-postene våre og tilbudene og tjenestene vi tilbyr. Målet er å skreddersy vår nettside og tjenester og tilbud, spesielt våre e-poster, for å passe dine behov og interesser.

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Dine personopplysninger behandles basert på ditt samtykke gitt til oss i informasjonskapselbanneret.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Bruk av Oracle Eloqua krever plassering av en informasjonskapsel. For dette formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i informasjonskapselbanneret. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

I forbindelse med bruken av Oracle Eloqua kan personopplysninger overføres til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Oracles personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med Oracle Eloqua finner du her:
https://www.oracle.com/no/legal/privacy/

(b) Google Ads

På nettstedet vårt legger vi inn Google Ads. Google Ads leveres av Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA («Google»).

Kategorier av personopplysninger

Følgende informasjon behandles i forbindelse med bruk av Google Ads:

 • IP-adressen din
 • Informasjon om enheten din
 • Nettleser
 • Operativsystem

Formål

Vi bruker Google Ads til å kjøre søkeannonsekampanjer hvis du har besøkt nettstedet vårt før. Tjenestene lar oss kombinere annonsene våre med bestemte søkeord eller, hvis du har besøkt nettstedet vårt tidligere, for å annonsere tjenester du har sett på nettstedet vårt, for eksempel. Vi kan vise interessebaserte annonser på andre nettsteder gjennom et Google-søk og Displaynettverket (som en «Google-annonse» via et Googlesøk eller på andre nettsider til Google-partnere).

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Dine personopplysninger behandles basert på ditt samtykke gitt til oss i Senter for personverninnstillinger.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Bruk av Google Ads krever plassering av en informasjonskapsel. For det formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i Senter for personverninnstillinger. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

I forbindelse med bruk av Google Ads overføres personopplysninger til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Googles personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med Google Ads finner du her:
https://policies.google.com/privacy?hl=no

(c) Microsoft-annonsering

På nettstedet vårt bruker vi Microsoft Advertising. Microsoft Advertising leveres av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft").

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med bruk av Microsoft Advertising:

 • IP-adressen din
 • Informasjon om enheten din
 • Nettleser
 • Operativsystem

Formål

Vi bruker Microsoft Advertising til å kjøre søkereklamekampanjer for deg dersom du har besøkt nettstedet vårt før. Tjenestene tillater oss å kombinere våre annonser med bestemte søkeord eller, dersom du har besøkt vårt nettsted i det siste, for å annonsere tjenester som du har sett på vår nettside, for eksempel. Dette gjør det mulig for oss å vise interessebaserte annonser på andre nettsteder i Microsofts søkenettverk.

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Dine personopplysninger behandles basert på ditt samtykke gitt til oss i Senter for personverninnstillinger.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.
 • Bruk av Microsoft Advertising krever plassering av en informasjonskapsel. For det formål skal vi innhente ditt samtykke i henhold til artikkel 6 (1) (a) i GDPR i Senter for personverninnstillinger. For mer informasjon om våre informasjonskapsler, se vår Cookie-erklæring.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punktet 6 i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

I forbindelse med bruk av Microsoft Advertising overføres personopplysninger til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Microsofts personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med Microsoft-annonsering finner du her:
https://privacy.microsoft.com/nb-no/privacystatement 

5.4 Sosiale medier

På nettstedet vårt bruker vi piksler fra sosiale nettverk. Pikslene aktiveres og personopplysningene dine behandles av sosiale nettverk bare etter at du har samtykket til behandling av personopplysninger av sosiale nettverk i Senter for personverninnstillinger.

Hvis du er registrert som bruker på et sosialt nettverk for piksler vi bruker, kan besøket ditt på nettstedet vårt kobles til brukerkontoen din på det sosiale nettverket. Vi gjør deg oppmerksom på at sosiale nettverk kan koble personopplysningene som er samlet inn om deg via pikslene som brukes på nettstedet vårt, til andre personopplysninger fra deg, selv om du ikke er bruker av det sosiale nettverket.

Vær også oppmerksom på at leverandører av sosiale nettverk også kan behandle personopplysningene som behandles via pikselen til egne formål. I tillegg kan vi være solidarisk ansvarlige med leverandører av sosiale nettverk for visse behandlingsaktiviteter.

Ved felles behandlingsansvar inngår vi en avtale med leverandøren av det sosiale nettverket om felles behandlingsansvar for behandlingen av personopplysningene. 

Vennligst se personvernerklæringene for de sosiale nettverkene, som vi vil angi nedenfor.

Kategorier av personopplysninger

Følgende opplysninger behandles i forbindelse med bruk av piksler:

 • IP-adressen din
 • Informasjon om enheten din
 • Nettleser
 • Operativsystem

Formål

Vi bruker piksler fra sosiale nettverk for å gi deg informasjon og reklame om våre produkter, tilbud og tjenester på det respektive sosiale nettverket. I tillegg til visningen på det respektive sosiale nettverket, kan informasjon og annonsering om våre produkter, tilbud og tjenester vises til deg på andre nettsteder som også tilbyr den respektive pikselen.

Ved å bruke piksler får vi informasjon om våre salgsfremmende aktiviteter, spesielt på sosiale nettverk.

Behandlingsgrunnlag 

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på følgende behandlingsgrunnlag:

 • Dine personopplysninger behandles basert på ditt samtykke gitt til oss i Senter for personverninnstillinger.
  Vi behandler dine personopplysninger basert på artikkel 6 (1) (a) i GDPR.

Lagringsperiode

I prinsippet skal vi behandle dine personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis du vil ha mer informasjon om lagringsperioden, kan du se punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Overføring av personopplysningene dine til land utenfor EØS

I forbindelse med bruk av piksler kan personopplysninger overføres til land utenfor EØS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se punkt 8 i denne personvernerklæringen.

Piksler som brukes, og personvernerklæring for pikslene som brukes

Vi lister pikslene til de sosiale nettverkene som brukes av oss nedenfor, sammen med informasjon om leverandøren av det sosiale nettverket og personvernerklæringen for det respektive sosiale nettverket og pikselen.

(a) Twitter-piksel

Twitter-pikselen leveres av X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ("X Corp.").

X Corp.s personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med Twitter-piksler finner du her:
https://twitter.com/en/personvern

(b) Meta-piksel (Facebook)

Metapikselen (tidligere Facebook-pikselen) leveres av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland («Meta»).

Metas personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med Meta Pixels finner du her:
https://nb-no.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

(c) Pinterest-piksel

Pinterest-pikselen leveres av Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland («Pinterest»).

Pinterests personvernerklæring for behandling av personopplysninger i forbindelse med Pinterest-piksler finner du her:
https://policy.pinterest.com/nb/privacy-policy

6 LAGRINGSPERIODE

Vi lagrer personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å levere tilbudene våre, spesielt nettstedet vårt, eller så lenge vi har en berettiget interesse i å fortsette å lagre personopplysningene dine. Lagringsperioden for dine personopplysninger avhenger spesielt av kategorien av personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen. Lagring av personopplysningene dine vurderes også basert på ditt samtykke til lagring.

Til slutt tar vi hensyn til lovbestemte lagringsperioder, som kan kreve at vi beholder personopplysningene dine i en viss tidsperiode. Dine personopplysninger vil derfor bli lagret hvis dette er fastsatt av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i forordninger, lover, forskrifter eller andre bestemmelser som vi er underlagt. Tilsvarende krav finnes også særlig i handels- og skattelovgivningen eller utledes av de generelle lovbestemte foreldelsesfristene.

I tilfelle en juridisk tvist, vil vi beholde personopplysningene vi trenger for vårt juridiske forsvar til den endelige behandlingen av saken.

For ytterligere informasjon om lagringsperioden, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som finnes i punkt 1 i denne personvernerklæringen.

7 MOTTAKERE AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

7.1 Mottakere i STIHL-konsernet

I visse tilfeller deler vi personopplysningene dine med andre selskaper i STIHL-konsernet. Behandlingen i disse STIHL-selskapene skjer regelmessig på våre vegne. Behandlingen av personopplysningene dine kan også utføres av det STIHL-selskapet som mottar personopplysningene som eneste behandlingsansvarlig, eller som felles behandlingsansvarlig med oss. 

Hvis vi deler dine personopplysninger med andre behandlingsansvarlige, vil dette i prinsippet kun gjøres dersom dette er nødvendig for utførelsen av en kontrakt med deg, dersom vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i dette eller dersom du har samtykket til dette.

Behandling av personopplysningene dine hos et annet STIHL-selskap på våre vegne skjer på grunnlag av en databehandleravtale i henhold til GDPR.

Ved felles behandlingsansvar skal vi inngå avtale om behandling under felles behandlingsansvar. Denne avtale skal blant annet fastsette de felles behandlingsansvarliges forpliktelser med hensyn til overholdelse av kravene i GDPR. Vi utleverer gjerne de essensielle elementene i denne avtalen på forespørsel. For dette formål, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som finnes i punkt 1 i denne personvernerklæringen.

7.2 Mottakere utenfor STIHL-konsernet (tredjeparter)

I tillegg til mottakere i STIHL-konsernet deler vi også personopplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med ulike behandlingsaktiviteter og i tråd med kravene til personvern. Disse tredjepartene inkluderer tjenesteleverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne og tjenesteleverandører som leverer tjenester for oss som er knyttet til behandlingen av dine personopplysninger. Behandlingen av personopplysningene dine kan også utføres av tredjepartene som mottar personopplysningene dine som eneste behandlingsansvarlig, eller som felles behandlingsansvarlig med oss. 

Hvis vi deler dine personopplysninger med andre behandlingsansvarlige, vil dette i prinsippet bare gjøres dersom dette er nødvendig for oppfyllelsen av en avtale med deg, dersom vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i dette eller dersom du har samtykket til dette.

I forbindelse med behandlingen av dine personopplysninger bruker vi følgende kategorier av tjenesteleverandører:

 • IT-tjenesteleverandører (datalagringsleverandører)
 • Support (kundestøtte)
 • Advokater, regnskapsførere og skatterådgivere
 • Markedsføringsapplikasjonsleverandører eller applikasjoner for å forbedre brukeropplevelsen

Der vi er forpliktet til å gjøre det i henhold til GDPR eller EUs medlemsstaters nasjonale rett, vil vi også videresende personopplysningene dine til myndighetene og domstolene.

Behandling av dine personopplysninger av tredjeparter på våre vegne utføres på grunnlag av en databehandleravtale i henhold til GDPR.

Ved felles behandlingsansvar skal vi inngå avtale om behandling under felles behandlingsansvar. Vi utleverer gjerne de essensielle elementene i denne avtalen på forespørsel. For dette formål, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen som finnes i punkt 1 i denne personvernerklæringen.

8 OVERFØRING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL LAND UTENFOR EØS

Uansett hvor personopplysningene dine behandles, er vår høyeste prioritet å alltid sikre beskyttelsesnivået garantert av GDPR.

Hvis vi overfører personopplysninger til mottakere utenfor EØS, overholder vi kravene i kapittel V i GDPR. Hvis vi samarbeider med tredjeparter eller bruker tjenesteleverandører som kan overføre personopplysningene dine til land utenfor EØS, skal vi forplikte disse tredjepartene eller tjenesteleverandørene til å overholde kravene i kapittel V i GDPR.

Vi påpeker at ikke alle land utenfor EØS har et personvernbeskyttelsesnivå som er anerkjent som tilstrekkelig av EU-kommisjonen (såkalt " beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå"). En liste over landene som er omfattet av en vedtatt beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå finner du på følgende lenke: Beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (europa.eu).

Når en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå ikke er vedtatt, inngår vi en avtale med EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser med mottakerne av dine personopplysninger ((EU) 2021/914 av 4. april 2021 – C (2021) 3972, OJ EU No L 199/31 av 7. juni 2021). For overføring til andre behandlingsansvarlige bruker vi første modul i disse standard kontrakts klausulene, og for overføring til våre databehandlere bruker vi andre modul. Om nødvendig, i tillegg til å inngå en avtale med EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser, vil vi også iverksette ytterligere tiltak for å beskytte dine personopplysninger.

Du kan be oss om en oversikt over mottakere i land utenfor EØS og informasjon om tiltakene vi har iverksatt for å sikre beskyttelsesnivået i GDPR, når som helst ved å bruke kontaktinformasjonen som er angitt i punkt 1 i denne personvernerklæringen.

9 DINE RETTIGHETER OG UTØVELSE AV DINE RETTIGHETER

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine som er angitt nedenfor, kan du når som helst kontakte oss uformelt ved hjelp av kommunikasjonsmidlene som er spesifisert i denne personvernerklæringen. Du kan kontakte oss og vårt personvernombud via e-post og andre kommunikasjonsmidler ved hjelp av kontaktinformasjonen som er angitt i punkt 1 i denne personvernerklæringen.

9.1 Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om deg blir behandlet eller ikke. Hvis vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i personopplysningene og visse opplysninger som er foreskrevet i henhold til loven. For mer informasjon om din rett til innsyn, se artikkel 15 i GDPR.

9.2 Rett til retting

Du har rett til uten ugrunnet opphold å få rettet unøyaktige personopplysninger om deg. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen, har du rett til å få ufullstendige personopplysninger fylt ut. For mer informasjon om din rett til retting, se artikkel 16 i GDPR.

Vi tilstreber alltid å sikre nøyaktigheten av dine personopplysninger. Derfor ber vi deg varsle oss om eventuelle endringer i personopplysningene dine (for eksempel adresseendringer) uten unødig forsinkelse, slik at vi kan sikre at personopplysningene dine er oppdaterte.

9.3 Rett til sletting

Hvis de juridiske kravene er oppfylt, kan du få slettet dine personopplysninger uten ugrunnet opphold. Spesielt er dette tilfellet der:

 • Dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for;
 • behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke, du trekker tilbake dette samtykket og vi kan ikke basere behandlingen på et annet rettslig grunnlag;
 • du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon og det ikke er noen tvingende berettigede grunner for behandlingen av dine personopplysninger;
 • Hvis personopplysningene dine har blitt gitt videre til tredjeparter og vi er forpliktet til å slette personopplysningene dine, skal vi informere disse tredjepartene om slettingsforpliktelsen, der loven krever det.

Vær oppmerksom på at din rett til sletting er underlagt begrensninger. For eksempel har vi ikke lov til å slette personopplysninger som vi er lovpålagt å fortsette å beholde. Data som vi trenger for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav er også ekskludert fra din rett til sletting. For mer informasjon om din rett til sletting, se artikkel 17 i GDPR.

9.4 Rett til begrensning av behandling

Hvis de rettslige kravene er oppfylt, kan du få begrenset behandling av dine personopplysninger. Spesielt er dette tilfellet der:

 • Du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger. Behandlingen av personopplysningene dine vil være begrenset i en periode som gjør det mulig for oss å verifisere nøyaktigheten av dine personopplysninger;
 • behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, og du ber om begrensning av bruken av dine personopplysninger i stedet for sletting av dine personopplysninger;
 • vi ikke lenger trenger dine personopplysninger for behandlingens formål, men de kreves av deg for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav;
 • Du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger av grunner knyttet til din særlige situasjon i påvente av kontrollen av om hvorvidt våre berettigede grunner går foran dine.
 • For mer informasjon om din rett til begrensning av behandling, se artikkel 18 i GDPR.

9.5 Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene du har gitt oss, og som vi behandler basert på en avtale med deg, ditt samtykke eller ved automatiserte midler, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til, hvis de ovennevnte vilkårene er oppfylt, å få oss til å overføre disse personopplysningene direkte til en tredjepart, der det er teknisk mulig. For mer informasjon om din rett til dataportabilitet, se artikkel 20 i GDPR. 

9.6 Tilbaketrekking av samtykke

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med virkning fremover. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake. 

9.7 Rett til å sende inn klager til tilsynsmyndigheter for personvernbeskyttelse

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med gjeldende personvernlovgivning, kan du sende inn en klage til en tilsynsmyndighet for personvernbeskyttelse, særlig tilsynsmyndigheten for personvernbeskyttelse på stedet der du bor, arbeidssted eller sted for den påståtte overtredelsen.

9.8 Rett til å protestere mot behandling

Rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger i tilfelle behandling basert på våre berettigede interesser

Når vi behandler data basert på en berettiget interesse, kan du når som helst motsette deg behandlingen av grunner knyttet til din særlige situasjon. Vi skal da ikke lenger behandle dine personopplysninger med mindre vi kan demonstrere tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav. Vi antar at når behandlingen utføres basert på en berettiget interesse, vil vi generelt kunne demonstrere slike tvingende berettigede grunner, men vi skal undersøke og vurdere hver protest individuelt.

For mer informasjon om din rett til å protestere, se artikkel 21 i GDPR.

10 ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

I denne personvernerklæringen gir vi deg alltid oppdatert, fullstendig og i prinsippet endelig informasjon om behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med nettstedet vårt. Dette krever at vi regelmessig oppdaterer denne personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du leser denne personvernerklæringen regelmessig.