Støvklasser: forstå hvordan du holder arbeidsplassen sunn

Svevestøv er helsefarlig, så det er viktig å forstå hva støvklasser er for å kunne beskytte seg på arbeidsplassen.

STIHL SE 133 ME våt- og tørrstøvsuger på et verksted

Velg riktig støvklasse for et sunnere arbeidsmiljø

Enten du utfører snekkerarbeid, installerer varmesystemer eller gjør annet renoveringsarbeid, vil du hele tiden generere skitt og støv som samler seg der du jobber. Sammensetningen av disse støvtypene varierer – og det varierer også hvor skadelige de er for mennesker og miljø. Derfor har vi definert ulike støvklasser: for å hjelpe deg å forstå de ulike typene støvpartikler, slik at du kan beskytte deg effektivt mot dem.

Støvklasser angir farlighetsgraden for bestemte støvtyper, noe som betyr at klassifiseringen kan være til hjelp når du skal velge riktig støvsuger for arbeidsplassen din.

Støvklasser: L, M og H

Støvklasse L omfatter husstøv og støvpartikler fra sand, gips og kritt. Disse støvtypene kan oppstå når du for eksempel rengjør en bygning.

Mann som støvsuger gulvet i en garasje med en STIHL SE 62 E våt- og tørrstøvsuger

Støvklasse L (lav fare): delvis farlig støv

Støvklasse L omfatter husstøv og støvpartikler fra sand, gips og kritt. Disse støvtypene kan oppstå når du for eksempel rengjør en bygning.

Mann som bruker en STIHL SE 133 ME våt- og tørrstøvsuger i et verksted mens han arbeider med treplanker

Støvklasse M (middels fare): middels farlig støv

Støvklasse M er mellomkategorien hva gjelder helseskader og omfatter trestøv og metallstøv samt malingspartikler. Disse støvtypene kan man forvente under snekkerarbeid, malingsarbeid eller på et metallverksted.

En mann som bruker en STIHL SE 133 ME våt- og tørrstøvsuger mens han arbeider med en STIHL TSA 230 kappemaskin

Støvklasse H (høy fare): svært farlig støv

Støvklasse H brukes om det høyeste risikonivået for støv. Denne støvklassen omfatter stoffer som er kreftfremkallende eller svært helsefarlige på andre måter, for eksempel asbest, muggsoppsporer, blystøv og mineralfibrer, men også svært små partikler som melstøv og ulike uorganiske fibrer. Disse støvtypene oppstår i bakerier, for eksempel ved installasjon av varmesystemer eller fjerning av asbest, og dessuten ved fjerning av reir og larver fra eikeprosesjonsspinnere.

Hvilke støvklasser vil du komme over på ulike arbeidsplasser?

Hvis du er usikker på hva slags støv som kan genereres på arbeidsplassen, gir tabellen nedenfor en enkel oversikt som kan hjelpe deg å identifisere de relevante støvklassene. Noen ganger kan du finne en kombinasjon av ulike støvtyper: En taktekker kan for eksempel støte på husstøv (støvklasse L), trestøv (støvklasse M) og asbeststøv (støvklasse H) i løpet av en enkelt arbeidsdag.

Type arbeidForventede støvtyperMulige støvklasser
Snekkerarbeid, tresløyd, montering av vinduer

Tre, malingspartikler, plast, lettmetallspon

M, H
ModellbyggingTre, malingspartikler, plast, lettmetallspon, glassfibermateriale, karbonfibermaterialeL, M, H
MetallarbeidMetallstøv (jern, krom, nikkel, aluminium osv.), plast, malingspartiklerM, H
Betongbygg og murverkMineralstøv som inneholder kvartsH
TakarbeidGamle mineralfibre, mineralstøv (fra skifer, kvarts eller leire)L, M, H
Elektrisk arbeid

Mineralstøv som inneholder kvarts, asbest eller gips

L, M, H

Malerarbeid

Malingsstøv som inneholder bly/krom, malingspartikler, sparkelL, M, H
AsbestfjerningAsbestfibrerH
Oppføring av gipsveggerMineralstøv, gips, gamle mineralfibrerH
Oppsett av containere

Glassfibermateriale, karbonfibermateriale, metallstøv

H
Bilmekaniker/mekatroniker, karosserimakerRustpartikler, materialer fra slitasje, sparkelstøv og malingsstøv, metallstøvM, H
Feiing av skorstein

Rust, trestøv (eks. i pelletsfyrte varmesystemer)

L, M, H
VarmeteknikkMineralstøv, asbest, rust (bare husholdningsovner), trestøv (f.eks. i pelletsfyrte fyringsanlegg)M, H
Konstruksjon av ovner og komfyrerUll ved høy temperatur, mineralstøvH
Servicetekniker for kontorutstyrTonerstøvM, H

Rengjøring av bygninger (vedlikeholdsrenhold)

HusstøvL
Rengjøring av bygninger (sluttrengjøring)Mineralstøv som inneholder kvartsH
Industrirenhold

Avhengig av bruksområdet

L, M, H
Bakeri

Melstøv, kornstøv, sukkerstøv

L, M
Steinkutting/murerarbeid

Mineralstøv som inneholder kvarts

H

Det kan påvirke helsen din, avhengig av hvilke støvkategorier du ofte eksponeres for. For å minimere risikoen og beskytte miljøet bør du sørge for å velge en profesjonell støvsuger med et egnet støvfilter.

Industristøvsugere og støvavtrekk

Hva som er riktig støvsuger for deg, avhenger av støvklassen. Du kan velge mellom to typer våt- og tørrstøvsugere: industrielle støvsugere og støvavtrekk.

industrielle støvsugere

For støvavtrekk i klasse L kan du velge mellom de sertifiserte industristøvsugerne STIHL SE 62, SE 62E, SE 122 eller SE 122E, som er ideelle for den minst farlige støvklassen.

Støvavtrekk

Støvavtrekk håndterer det meste av støv og skitt i klasse M og L så snart det dannes, fordi de er koblet direkte til verktøyet du bruker, for eksempel en kappemaskin. Støvsugere er laget slik at de også avgir et synlig eller hørbart varsel hvis brukeren eksponeres for en større mengde støv eller skitt. For støvavtrekk i klasse M tilbyr STIHL den sertifiserte våt- og tørrstøvsugeren STIHL SE 133 ME, som egner seg for steder med høy støvforurensning og som tilbyr automatisk filterrengjøring for å sikre at sugekraften forblir konstant høy. Dette gjør den til den perfekte verkstedstøvsugeren for støvavtrekk i klasse M.

Sammendrag: støvklasser

  • Støv deles inn i tre støvklasser, avhengig av hvor helsefarlig det er
  • Folk eksponeres for ulike støvklasser i ulike yrker
  • Den beste måten å beskytte seg mot helsefarlige støvtyper på, er å bruke en god industristøvsuger eller et industrielt støvavtrekk
  • STIHL tilbyr et utvalg våt- og tørrstøvsugere som egner seg for ulike støvklasser