Slik strammer du motorsagkjedet

For at motorsagen skal fungere optimalt og være trygg å bruke, må kjedet være riktig strammet. Finn ut hvordan du strammer den med denne veiledningen.

Arbeidsbenk med slipeverktøy og sagkjede

Hvordan vet jeg når jeg må stramme motorsagkjedet?

Du må stramme sagkjedet av og til fordi det er den delen som utsettes for mest belastning når du bruker motorsagen: Hver gang en tann går inn i treet, utsettes kjedet for en plutselig spenningstopp med motstand og friksjon. Skuring, skitt og sagflis forårsaker ytterligere mekanisk slitasje på tannhjulet, kjedet og andre deler. Derfor er det ikke så overraskende at kjedet på motorsagen må etterstrammes fra tid til annen.

Hvis du kan se at sagkjedet ikke lenger passer til undersiden av sverdet, må du stramme det. Et korrekt strammet sagkjede vil ligge tett inntil undersiden av sverdet, men kan fortsatt lett flyttes rundt for hånd når man løsner kjedebremsen. Hvis du har en STIHL motorsag med QuickStop Super, må du også trykke inn bremsespaken på det nedre håndtaket for å løsne kjedebremsen. Vær oppmerksom på at sagkjedet blir varmt under normal drift og derfor utvider seg. Du bør også stramme sagkjedet hvis det har mer slark etter oppvarming.

Hvis du strammer sagkjedet ved driftstemperatur, må du huske å løsne det igjen – redusere spenningen – når det blir avkjølt. Hvis kjedet er for stramt, vil deler av motorsagen bli ekstra belastet, noe som kan føre til skade.

Vi anbefaler at du kontrollerer strammingen av kjedet hver gang før du bruker motorsagen.

Merk: Husk å ta hensyn til din egen sikkerhet når du kontrollerer eller strammer kjedet

 • Kontroller eller stram aldri kjedet mens motorsagen er i gang.
 • Bruk egnede vernehansker.
 • Du kan brenne deg på varme deler av motorsagen eller lyddemperen hvis du prøver å kontrollere eller stramme kjedet når det holder driftstemperatur.
 • For en batteridrevet eller elektrisk motorsag må du iverksette nødvendige tiltak for å sikre at det ikke er mulig å slå den på (fjern batteriet, trekk ut støpselet).
 • Kontroller sagkjedet for slitasje og mekaniske skader (sprekker, fliser, deformasjoner). Bruk aldri motorsagen hvis kjedet er skadet.

Stram kjedet med STIHLs hurtigkjedestrammer: trinnvis veiledning

Hvis du har en STIHL motorsag med hurtigkjedestrammer, skal det være raskt, enkelt og praktisk å stramme sagkjedet. Du kan se hvilke av STIHLs motorsager som har en hurtigkjedestrammer ved at det står en B i modellnavnet, for eksempel slik: MS 181 C-BE. Slik virker det:

Instruksjonsvideo:

Stram kjedet med en side-kjedestrammer – se den trinnvise veiledningen

Side-kjedestrammeren er en velprøvd komponent i de fleste STIHL motorsager. Den gir enkel tilgang til kjedestrammerdelen og reduserer risikoen for å komme i kontakt med varme deler på motorsagen.

Hvis du har en modell med QuickStop Super, må du huske å trykke på QuickStop-spaken på det bakre håndtaket når du skal flytte rundt på kjedet.

En mann strammer et STIHL motorsagkjede på et verksted

Stram kjedet med en front-kjedestrammer – se den trinnvise veiledningen

Bare noen få STIHL-motorsager har en kjedestrammer foran. De fungerer på samme måte som en side-kjedestrammer, men har en annen posisjon. 

Bruksanvisning for STIHL motorsager

Last ned bruksanvisningen for din STIHL motorsag her når det passer deg.

Sammendrag: hvordan stramme et motorsagkjede

 • Hvis sagkjedet ikke sitter stramt på undersiden av sverdet, er det på tide å stramme det

 • Slå av motorsagen. Er det en batteridrevet motorsag, så tar du ut batteriet. Er det en elektrisk motorsag, så kobler du fra strømforsyningen

 • Plasser motorsagen på et fast og jevnt underlag

 • Løsne kjedebremsen

 • Følg instruksjonene avhengig av justeringsfunksjonene for motorsagen og stram kjedet på rett måte. Kontroller spenningen

 • Ikke glem å bruke vernehansker, slik at du ikke skader deg på de skarpe tennene på kjedet