CO2 i henhold til EURO V

Her kan du finne ut om STIHL-produktet ditt overholder de nye utslippsgrensene under EURO V.

Kontrollere CO2-verdien til et STIHL elektroverktøy under utvikling

EU-forordning 2016/1628 EURO V, som trådte i kraft i september 2016, fastsetter nye utslippsgrenser for forbrenningsmotorer (bensin- og dieselmotorer) i flyttbare maskiner og apparater. De nye utslippsgrensene trådte i kraft for alle STIHL-produkter 1. januar 2019.

Referansetallet «2016/1628» i typegodkjenningsnummeret på produktet ditt forteller deg om STIHL-produktet oppfyller de nye utslippsgrensene i henhold til EURO V.

Du finner også målt CO2-verdi i henhold til EURO V i de produktspesifikke tekniske dataene for produktet ditt. De finner du på de aktuelle produktsidene i nettbutikken vår.

Den målte CO2-verdien er resultatet av testing av en (hoved)motor som er representativ for motortypen eller motorfamilien, i en fast testsyklus under laboratorieforhold og utgjør verken en uttrykkelig eller underforstått garanti om ytelsen til en bestemt motor.

Flere STIHL-tjenester