Retningslinjer for arbeidsgivere: Vibrasjoner

Her finner du grunnleggende informasjon om EU-direktivet om vibrasjoner (2002/44/EF), som handler om vibrasjoner som påvirker hånd-arm-systemet, og som inneholder nyttig informasjon om hvordan arbeidsgivere skal implementere direktivet. Det opplyser også om vibrasjonsdata for STIHL-maskiner.

Et STIHL elektroverktøy er testet for vibrasjonsbelastning

Informasjon til arbeidsgivere

I de følgende dokumentene finner du grunnleggende informasjon om EU-direktivet om vibrasjoner (2002/44/EF), som handler om vibrasjoner som påvirker hånd-arm-systemet, og som inneholder nyttig informasjon om hvordan arbeidsgivere skal implementere direktivet.

Kalkulator for fastsettelse av daglig vibrasjonsbelastning

På denne siden tilbyr STIHL en kalkulator for å bestemme tillatt arbeidstid per arbeidsdag og daglig vibrasjonsbelastning, alternativt for ett enkelt verktøy eller flere verktøy som brukes parallelt.

Datablader

STIHL elektroverktøy er håndverktøy innenfor betydningen som er angitt i bruksanvisningen. Retningslinjene definerer en grenseverdi for daglig vibrasjonseksponering. Følgende dokumenter inneholder nødvendige vibrasjonsdata for STIHL-maskiner.

Flere STIHL-tjenester