Utslippsgrensene for forbrenningsmotorer (bensin- og dieselmotorer) i mobile ikke-veigående maskiner

EU-forordningen 2016/1628 EURO V, som trådte i kraft i september 2016, fastsetter nye utslippsgrenser for forbrenningsmotorer (bensin- og dieselmotorer) til mobile ikke-veigående maskiner. Disse nye utslippsgrensene trer i kraft for alle STIHL produkter fra 1. januar 2019.

Om ditt STIHL produkt oppfyller de nye utslippgrensene i henhold til EURO V, kan du se ut på forkortelsen „2016/1628" i typegodkjenningsnummeret  på produktet ditt.
Dessuten finner du en CO₂-måleverdi i henhold til EURO V under kategorien „Produkter" i de respektive produktspesifikke tekniske data for produktet ditt.

Denne CO₂-måleverdien er resultatet av en test av en (stamme-) motor som er representativ for den motortypen hhv. motorfamilien, testet i en bestemt testsyklus under laboratorieforhold og står ikke for noen endelig eller implisitt garanti på ytelsen til en bestemt motor.