Informasjon om arbeidsgiverretningslinjene for vibrasjon 2002/44/EC

Informasjon for arbeidsgivere

I dokumentene som er lagt ut under "Generell informasjon" finner du grunnleggende informasjon om EU-direktivet "Vibrasjon" (2002/44/EC) for hånd-arm-vibrasjon samt nyttige anvisninger for hvordan arbeidsgiveren kan implementere direktivet.

Forenklet fremgangsmåte klassifisering i risikoklasse

Klassifisering i risikoklasse er produktspesifikk og avhengig av ekvivalent svingningsverdi a hv,eq. På disse sidene tilbyr STIHL deg en forenklet metode for å vurdere om det er nødvendig med spesielle vernetiltak for arbeidstakeren. Metoden tar utgangspunkt i at det samme verktøyet brukes gjennom hele arbeidsdagen.

Hjelp til å beregne den daglige svingningsbelastningen

For å regne ut tillatt arbeidsvarighet mer arbeidsdag, for å beregne den daglige vibrasjonsbelastningen samt alternativer for bruk av et eller flere verktøy paralellt, tilbyr STIHL på denne siden en beregningshjelp.

Sikkerhetsdatablad

STIHL motormaskiner er definert som håndverktøy, og for bruk av disse definerer direktivene en grenseverdi for daglig vibrasjonsbelastning. I de følgende dokumentene finner du de nødvendige vibrasjonsdataene for STIHL maskiner.