Forgasseroppvarming

Ideell ved lave temperaturer

Forgasseroppvarming

STIHL motorsagene kan brukes under alle værforhold og klarer seg selv under ekstreme temperaturer. Forgasseroppvarmingen (V) slår seg av og på under visse temperaturer og forhindrer at forgasseren fryser til ved lave temperaturer. STIHL motorsager med forgasseroppvarming er merket med en "V" i modellbetegnelsen.

Forgasseroppvarmingen består av et varmeelement som drives med strøm (1) og av termobryteren (2). Varmeelementet (1) sitter foran forgasseren. Termobryteren (2) befinner seg på pumpesidens dekkplate på forgasseren eller er montert direkte på varmeelementet.
Strømforsyningen skjer automatisk gjennom varmegeneratoren. Så snart forgasserens temperatur går under et kritisk nivå på + 10 °C, kopler termostaten inn varmeelementet. Oppvarmingen forhindrer effektivt isdannelse i forgasseren og sikrer at motoren går problemfritt.