Hvordan fungerer et batteri?

Hvordan fungerer et batteri?

Et batteri består av flere oppladbare celler. Men hvordan fungerer prinsippet? Og hva er det som skiller de ulike batteriteknologiene? Svarene på disse spørsmålene finner du her.

Ved ladingen blir batteriet tilført elektrisk energi. Energitilførselen starter en kjemisk prosess.
Når maskinen tilkobles, blir batteriet utladet igjen. Ved utladingen går den kjemiske prosessen i omvendt retning, og den lagrede energien blir frigjort igjen i form av elektrisk energi.

STIHL batteriteknologi

Andre batteriteknologier

 

Nikkel-Kadmium (NiCd)
Kadmium (Cd) er ikke miljøvennlig. Derfor har slike batterier vært forbudt i EU siden 2006. Det er bare tillatt å selge NiCd-celler som allerede er produsert.

Nikkel-Metallhydrid (NiMH)
Nikkel-Metallhybrid-batterier er svært utbredt i det lavere prissegmentet. Kapasiteten blir imidlertid redusert av minneeffekten.