Insprutning: innovativ kraft för det dagliga arbetet

Kraftfull teknik för kraftfulla sågarbeten: Insprutningen gör STIHL maskiner till kraftpaket som proffsen kan lita på.

En man in skyddsutrustning arbetar med kapmaskinen MS 500i från STIHL

Kraftfulla maskiner tack vare insprutning

En äkta innovation från STIHL: Insprutningssystem som ger rätt bränsleblandning i motorer utan förgasare.

Vad är insprutning?

Insprutning är en teknik för blandning av luft och bränsle i förbränningsmotorer. Här får du veta hur insprutningen fungerar i detalj.

Rätt motorstyrka: Det hänger på syret

Optimal motorstyrka har egentligen ingenting med bränslet att göra – utan beror snarare på luften. Bränslet som cirkulerar inuti motorn har i princip bara funktionen att skapa en reaktion mellan syret i luften och kolvätena i bränslet. Det enda som bränslet behöver göra är att finnas i rätt mängd på rätt plats och vid rätt tidpunkt. En snabb och fullständig förbränning, som säkerställer att motorns hela potential utnyttjas, kan endast uppnås då luft-/bränsleblandningen är perfekt.

Tekniker för optimering av luft-/bränsleblandningen: Förgasare och insprutningssystem

En möjlighet att säkerställa perfekt luft-/bränsleblandning tillhandahålls av förgasaren. Men en förgasare är verkligen inte en enkel lösning. Förgasare är mekaniska komponenter vars funktion främst baseras på tryckskillnaden mellan insugsundertrycket och det atmosfäriska trycket. Detta är en fin balans som alltid måste vara säkerställd för att förgasaren ska fungera utan problem. Och det är som regel heller inget problem – förutsatt att man håller koll på de faktorer som negativt inverkar på förgasarens funktion. Höjd över havet, temperaturvariationer, ett smutsigt luftfilter, motorslitage och bränslets kvalitet är exempel på faktorer som kan göra att förgasaren inte fungerar som den ska. Vad gör man då när en motorsåg ska användas på olika höjder över havet och i varierande temperaturer? Maskiner från STIHL som ska användas under olika förhållanden utrustas med insprutningssystem som ger dem största möjliga aktionsradie. Det gör dem mycket driftsäkra och okänsliga för yttre påverkan. Till skillnad från förgasare använder insprutningssystemen inte någon tryckskillnad för sin funktion. Via insprutningsventilen sprutas bränslet in direkt i vevhuset eller, som på den innovativa motorsågen MS 500i, direkt in i insugsgrenröret. Insprutningspumpen håller bränsletrycket konstant och ser till att insprutningsventilen matar fram exakt rätt mängd bränsle vid varje tidpunkt.

Insprutning – en lika mångsidig som unik teknik

Insprutning bygger på mycket avancerad teknik. Det finns dock många olika typer av insprutningssystem som fungerar på olika sätt. För översiktens skull presenterar vi de tre viktigaste typerna nedan.

 

En man i skyddskläder startar STIHL bensinmotorsåg MS 500i på marken i en lövskog

Den första motorsågen med elektronisk insprutning: MS 500i.

En äkta världsnyhet: motorsågen MS 500i från STIHL är den första, serietillverkade motorsågen med elektroniskt styrd insprutning. Det som gör denna motorsåg så speciell ligger dolt inne i motorn. Där finns ett sensorstyrt insprutningssystem som håller motorn på optimal effekt. Detta är en banbrytande teknik som ger användarna en lång rad fördelar.

Det revolutionerande insprutningssystemet som eliminerar behovet av förgasare och tillhörande komponenter medger en unik lättviktskonstruktion. Och det har resulterat i det bästa vikt-/effektförhållandet på marknaden för professionella bensinmotorsågar: endast 1,24 kg/kW. Denna motorsåg med insprutning ger proffs som arbetar med avverkning märkbart högre prestanda jämfört med andra modeller i 80 cm3-klassen. Andra fördelar är fantastisk acceleration och enastående startegenskaper – vid både kall- och varmstart.

Med den egenutvecklade tekniken från STIHL styrs insprutningen elektroniskt på basis av data från alla nödvändiga sensorer. Styrningen är aktiv direkt från start, trots att STIHL MS 500i startas med snöre, utan batteri. Utvecklingen av den här motorn har placerat STIHL i framkant på segmentet för bensindrivna proffssågar. Och det beror framför allt på Injection-tekniken och dess elektroniska insprutning.

mmm

Injection: Insprutningen i STIHL MS 500¡

Injection-tekniken i MS 500i innebär att bränslet sprutas in direkt i insugsröret via insprutningsventilen. Insprutningspumpen håller bränsletrycket konstant och ser till att ventilen matar fram exakt rätt mängd bränsle vid varje tidpunkt. Bränslemängd, insprutningstidpunkt och tändtidpunkt beräknas helt automatiskt av styrdonet i STIHL MS 500i . Styrdonet för hela insprutningssystemet är hjärtat i Injection-tekniken.

I motorns vevhus finns olika sensorer som ser till att insprutningen fungerar perfekt. Där finns en yttertemperatursensor, en trycksensor och en temperatursensor. Dessa sensorer mäter omgivningsförhållandena och vidarebefordrar sina mätvärden till motorsågens styrdon. Sensorerna registrerar dessutom alla data som styrdonet behöver för att beräkna den luftmassa som ska sugas in. Detta system kan beräkna den perfekta bränslemängden för bästa möjliga förbränning med mycket större precision än en förgasare.

En annan innovativ, teknisk detalj i insprutningssystemet är generatorn. Den alstrar inte bara ström, utan fungerar även som sensor. Den växelström som generatorn alstrar tillhandahåller nämligen två uppgifter som är oumbärliga för insprutningssystemets funktion: motorns varvtal och vevaxelns läge. Därigenom får insprutningssystemets styrdon exakt information om sågens drifttillstånd och bränslebehov. Det gör det möjligt att anpassa bränsleinsprutningen och tändningen till alla omgivningsförhållanden.

Allt sker på några millisekunder och ger enastående startegenskaper, blixtsnabb acceleration och maximal prestanda under hela arbetsdagen. Och helt utan manuella inställningar av kallstart, varmstart eller något annat. För det övertar elektroniken.

Bränsleinsprutning i motorsågar från STIHL: avancerad teknik för problemfritt arbete

Motorsågar med ett insprutningssystem i motorn gör arbetet lättare – bokstavligen. Det beror på det viktreducerade motorkonceptet med optimerat installationsutrymme. Genom att strömförsörjningen sker med en generator behövs inga magneter i svänghjulet och styrdonet behöver inte heller vara placerat direkt på svänghjulet. Därmed möjliggörs en mer effektiv styrning av kylluften, vilket i sin tur gör att svänghjulet kan ha betydligt mindre diameter och lägre höjd än vad som är vanligt i den här effektklassen.

Den svängmassa som krävs för tomgångsdrift skapas av en stålring i STIHL motorer med insprutningssystem. Denna ring är placerad på svänghjulets yttre kant nedanför fläktbladen. Med denna lösning har svänghjulet kunnat göras mer kompakt än någonsin tidigare. Dessutom minskar belastningen på vevaxeln. Därmed har ännu mer vikt eliminerats jämfört med en konventionell såg.

För lägre vikt, optimerad tyngdpunkt och maximal användning av installationsutrymmet är Injection-styrdonet placerat i tankhuset – vilket ytterligare bidrar till att göra Injection-motorn lätt och kompakt.

Sammanfattning av STIHL MS 500¡ med insprutningssystem:

  • Det bästa vikt-/effektförhållandet på marknaden för professionella bensinmotorsågar: 1,24 kg/kW
  • Enastående acceleration: från tomgångsvarval till maxvarvtal på bara 0,25 sekunder
  • Optimal motorstyrka under alla användningsförhållanden
  • Unika startegenskaper i alla väder och på alla höjder över havet
  • Enkelt startförfarande utan startspak
  • Inga manuella inställningar