Lade litiumionbatterier

Finn ut hvordan du lader litiumionbatterier på rett måte, og hva du må være oppmerksom på.

Batteri og hansker liggende på en arbeidsflate
STIHL litiumionbatterier er enkle å oppbevare i en garasje.

Oversikt over lading av litiumionbatteri

  • Lad STIHL litiumionbatterier til mellom 80 og 100 % før første gangs bruk

  • Sikkerhetsteknologier hindrer at litiumionbatterier overopphetes

  • Bekymringsfri lading over natten

  • Beskytt litiumionbatterier mot fuktighet, varme og kulde

Hva du må være oppmerksom på når du lader et litiumionbatteri

Kravet om at batteriet må lades helt opp før første gangs bruk, gjelder ikke lenger for avanserte litiumionbatterier. Men det er noen ting du bør tenke på for å sikre batteriene dine lang levetid.

1. Sørg for optimale ladetemperaturer for litiumionbatterier

Du kan uten problemer lade STIHL-batterier innenfor et temperaturområde fra +5 til +40 grader Celsius. Oppbevaring mellom -20 og +50 grader er mulig – selv om det vil forekomme funksjonstap i den kaldeste og den varmeste enden av skalaen.

STIHL-ladere gir deg ekstra sikkerhet: Hvis batteriet er for varmt etter lang tids bruk, starter ladeprosessen først når batteriet er kjølt ned til en bestemt temperatur. 

 2. Unngå ekstreme temperaturer for litiumionbatterier

For å beskytte litiumionbatterier og lade dem riktig, bør de ikke plasseres oppå varmeapparater. Det er fordi temperaturer som er for høye eller for lave, kan være skadelige for batteriene. Derfor bør du alltid holde batteriene innenfor anbefalt temperaturområde.

Det er best å lade batteriene ved normal romtemperatur eller ved moderate utetemperaturer.

3. Litiumionbatterier krever ikke lang ladetid

Avanserte litiumionbatterier krever bare 80 % lading før man tar dem i bruk for første gang. Det vil ta deg mellom en halv og fire og en halv time, avhengig av det konkrete batteriet.

STIHL AK 30 litiumionbatteri lades i en ladestasjon
Ladestasjonen muliggjør hurtiglading av litiumionbatteriet STIHL AK 30.

Påvirker temperaturen på et batteri hvor mye energi det avgir?

Det er en myte at batterier bør plasseres på en varmeovn mens de lades. Tanken bak denne misforståelsen er at varmen som tilføres, vil øke den elektriske aktiviteten, noe man tenker skal beskytte batteriet under lading og forlenge levetiden. Noen påstår til og med at det skal være mulig å reaktivere et helt utladet batteri en kort stund ved å varme det opp, med den begrunnelsen at bare et varmt batteri kan få tilgang til hele energireserven sin. Nå vet vi at dette ikke bare er feil, men at en slik oppvarming faktisk er skadelig for batteriet.

Under lading og utlading vil ionene hovedsakelig løpe fra en elektrode til en annen – avhengig av strømretningen. Hvis batteriet varmes opp for mye, vil partiklene akselerere og materialet brytes ned – og dermed vil levetiden reduseres. I verste fall kan det dannes lettantennelige gasser hvis batteriet blir overopphetet. Da vil batteriet bli ubrukelig. Generelt anbefaler vi at man alltid holder batteriet innenfor det godkjente temperaturområdet.

Nyttig å vite

Alle STIHL-batterier leveres fra fabrikken til forhandleren med 30 % ladetilstand. Selv om et STIHL-batteri har vært lagret lenge hos forhandleren, er det effektivt beskyttet mot selvutlading. 

Hvor farlig er det å lade batteriet for lenge?

Det er normalt at et batteri blir varmt under lading, og det er ingen grunn til å bekymre seg når dette skjer. STIHLs høykvalitetsbatterier er beskyttet mot overoppheting og er i prinsippet risikofrie å bruke. Ladeprosessen avsluttes automatisk når batteriet er ladet, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å lade batteriet for lenge. Det er mer sannsynlig at etterligninger og utstyr fra andre enn den opprinnelige produsenten (non-OEM) vil utgjøre en fare, for slike batterier kan i verste fall eksplodere hvis det blir for varmt.

Hvis et batteri kraftig overskrider det godkjente temperaturområdet, kan dette sette i gang en selvforsterkende eksoterm kjemisk reaksjon som kalles «termisk nedsmelting». Varmeproduksjonen i batteriet blir selvforsterkende og utløser en sirkulær kjedereaksjon som raskt smelter batterikjernen. 

Det er sant at risikoen for batteribrann fortsatt er et problem for mange brukere. Men med avanserte STIHL-batterier er du på den sikre siden.

STIHL batteriboks med AP 300 litiumionbatteri og lader
STIHL batteriboks med AP 300 litiumionbatteri

Hvilke fordeler har produkter med litiumionbatterier fra STIHL?

De batteridrevne produktene fra STIHL holder høy kvalitet og har mange fordeler. Blant annet er det lav brannfare for litiumionbatteriene, optimal beskyttelse mot dyputlading og temperaturovervåking ved hjelp av et effektivt batteristyringssystem. 

De høyeste sikkerhetsstandardene for STIHL litiumionbatterier

For å unngå overlading og overdreven varmeutvikling er det bare litiumion-celler som oppfyller de høyeste sikkerhetskravene, som er installert i STIHL-batterier.
Både batterier og ladere fra STIHL er utstyrt med beskyttelsesmekanismer som hindrer overlading og overdreven varmeutvikling.

Temperaturovervåking ved hjelp av et batteristyringssystem

Hver enkelt celle som er installert i et batteri, overvåkes av et batteristyringssystem. Det er en integrert sensor som måler temperaturen på det varmeste punktet inne i batteriet. Hvis temperaturen er for høy, blir ladingen avbrutt. 

Lav brannfare med litiumionbatterier

Med avanserte litiumionbatterier er brannrisikoen svært lav. Dette sikres ved hjelp av flere tiltak, blant annet det innebygde batteristyringssystemet som hindrer overlading og den høye varmeutviklingen som gjerne følger med dette.

Optimal beskyttelse mot dyputlading

Elektronikken i litiumionbatterier setter automatisk batteriene i hviletilstand hvis de ikke blir brukt på lang tid. Dette beskytter mot skadelig dyputlading.

Bare lavt kapasitetstap

STIHL bruker avanserte litiumion-celler i alle de batteridrevne produktene sine, som ikke trenger å lades helt opp før første gangs bruk og som er bruksklare på bare noen få timer. Grunnen til dette er at selvutladingsraten til STIHL-batterier er forsvinnende lav – kapasitetstapet er bare én til tre prosent per år.

Ingen minneeffekt

Det er ingen minneeffekt for litiumionbatterier. Minneeffekten er det permanente kapasitetstapet som oppstår ved delvis utlading, noe som påvirker nikkel-kadmiumbatterier (NiCd). Batteriet husker energibehovet og gir over tid bare den tidligere brukte kapasiteten, i stedet for den opprinnelige. 

Hvis batteriet overopphetes

Det er funksjoner i batteriet, laderen og arbeidsverktøyet som vil hindre overoppheting og automatisk slå av funksjoner på kritiske punkter. For å motvirke overoppheting, selv om det er lite sannsynlig at det vil skje, er alle battericellene innkapslet i en robust og flammehemmende kapsel.

Oppbevaringsinstruks for litiumionbatterier

For optimal lagring av litiumionbatteriene våre anbefaler vi en omgivelsestemperatur på ca. 20 grader. I prinsippet kan du oppbevare batteriene mellom -20 og +50 grader – men du kan oppleve funksjonstap og kortere levetid øverst og nederst i dette intervallet. Derfor anbefaler vi at man lagrer litiumionbatterier på rett måte.

Full kraft med ladere fra STIHL

Hurtigladeren AL 300 og andre ladere bidrar aktivt til å kjøle ned batteriet ved hjelp av et innebygd luftkjølesystem. Bli kjent med batteriladerne våre:

Ladenivåindikatoren på STIHL-batteriet

De fire strekene på batteriet indikerer ladenivået, men kan også indikere feil på elektroverktøyet eller batteriet. Bare trykk på knappen på batteriet for å aktivere dem. Strekene lyser grønt i cirka fem sekunder og viser deretter ladenivået. Hvis bare én strek blinker grønt, indikerer det lavt batterinivå.

Når batteriet er koblet til laderen, indikerer de grønne strekene også ladenivået (hvis ingen av strekene lyser, er ladingen fullført). Hvis lysdiodene lyser eller blinker rødt i stedet, foreligger det en feil:

LED-display
Betydning

Batteriet bør lades.

Batteriet er 20–40 % ladet.
Batteriet er 40–60 % ladet. 
Batteriet er 60–80 % ladet. 
Batteriet er 80–100 % ladet.
Batteriet er for varmt eller for kaldt.
Elektroverktøyet er for varmt.
Det er en feil på elektroverktøyet.
Batteriet er defekt.

LED-displayet på batteriet gir informasjon om ladetilstanden eller om feil.

Mer om STIHL batteristrøm

Hvis du vil vite mer om hvordan et litiumionbatteri fungerer, og hvordan STIHL utnytter disse funksjonene optimalt, for eksempel med intelligente systemer, kan du lese mer i artikkelen Grunnleggende batterikunnskap.

Vanlige spørsmål

Mer om STIHL-batterier og batteritilbehør