Slik sliper du en motorsag på riktig måte

Alle skjæreredskaper trenger pleie: Slip sagkjedet på STIHL-motorsagen regelmessig for å sikre topp ytelse.

STIHL MS 261 C-M bensinmotorsag med Light 04 sverd ved siden av STIHL MotoMix drivstoffblanding før sliping
Filer til STIHL motorsagkjede på en arbeidsbenk i et verksted

Hvordan vet jeg at sagkjedet er sløvt?

Selv de beste sagkjedene blir sløve over tid. Da blir arbeidet mer anstrengende, og motorsagen blir utsatt for større slitasje. I tillegg blir det med slitsomt å jobbe, og resultatet kan bli stadig dårligere. 

Hvis du merker følgende tegn når du arbeider med sagen, må du slipe sagkjedet eller kanskje til og med skifte det.

Fem tegn på et sløvt sagkjede

Tegn nr. 1

Sagkjedet trekker seg ikke inn i veden. Den må tvinges til å skjære ved at man utøver trykk på motorhodet.

Tegn nr. 2

Sagkjedet produserer fint sagspon i stedet for grove fliser ved kapping eller skjæring, dvs. når du sager vertikalt gjennom treet.

Tegn nr. 3

Det oppstår røyk i kuttet selv om kjedet er smurt og korrekt strammet.

Tegn nr. 4

Motorsagen trekker i én retning, og snittet blir skjevt. Dette er et tydelig tegn på sløve tenner eller at tennene på den ene siden har fått ulike lengder.

Tegn nr. 5

Motorsagen vibrerer og hopper når du sager. Det blir vanskelig å posisjonere sagen riktig.

En mann med STIHL-hansker filer kjedet til en STIHL 261 C-M bensindrevet motorsag med en rund fil

Hva er dybdemålerinnstillingen?

Dybdemålerinnstillingen er avstanden mellom fremkanten av sagtannens overside og øverste kant på dybdemåleren. Jo større denne avstanden er, desto mer ved blir saget per tann.
Dybdemålerinnstillingen reduseres når sagtennene slipes. Dette skyldes at sagtannen blir kortere og flatere (og tynnere mot baksiden) under sliping.

For å oppnå et godt skjæreresultat må dybdemålerinnstillingen derfor kontrolleres og etterjusteres hver gang du sliper motorsagen.

En person med STIHL filmal på et STIHL Light 04 sverd

Slip kjedet med en rundfil til sagkjede

Du kan slipe sagtennene på kjedet selv ved hjelp av en rundfil. Men verktøyet du bruker, må passe til sagkjedet. Hvis du bruker feil fil, kan du faktisk redusere kjedets skjæreevne. Vi kan fortelle deg hvordan du velger riktig rundfil.

Hvilken rund sagkjedefil du skal velge, avhenger av tannavstanden på sagkjedet. Hver tannavstand tildeles en spesifikk rundfil-diameter.

Velge riktig rundfil til sliping av motorsagen

Tannavstanden bestemmer en bestemt ytelsesklasse for et sagkjede. Du kan enkelt finne tannavstanden for alle STIHL sagkjeder ved å kontrollere identifikasjonsnummeret på dybdemåleren. Deretter kan du enkelt kontrollere ønsket fildiameter i STIHLs konverteringstabell.

Siffer som angir tannavstand på dybdemåleren på et kjede

Hvis tallet på dybdemåleren ikke lenger er lesbart, kan du bestemme tannavstanden ved hjelp av en kjedereferansemåler.  Eller du kan beregne tannavstanden. Du kan for eksempel måle avstanden fra midten av én naglebolt til midten av den neste ved hjelp av et skyvelære, og dele resultatet på to for å få tannavstanden i millimeter. Men siden tannavstanden alltid er oppgitt i tommer, må du uansett regne om resultatet: En millimeter tilsvarer 0,039 tommer, noe som betyr at du må gange tallet du fikk med 0,039 for å finne ut hva det er i tommer. Når du har regnet ut verdien, søker du ganske enkelt etter den tilsvarende fildiameteren i STIHLs omregningstabell:

Avmerking på dybdemålerenAlternativ avmerking på dybdemålerenTannavstandRundfil-diameter
11/41/4"4,0 millimeter
2325,325"4,8 millimeter
33/83/8"5,2 millimeter
4404,404"5,5 millimeter
6P, PM3/8" Picco4,0 millimeter
7 1/4" Picco3,2 millimeter

Verdt å vite

Vær oppmerksom på at sagkjedefiler har et annet filsnitt – med andre ord en annen overflatestruktur – enn f.eks. vanlige verkstedsfiler. De sistnevnte passer derfor generelt dårlig for sliping av sagkjeder.

Slik sliper du en motorsag: instruksjoner

Produkttips: Du kan bruke 2-i-1-filholderen til å slipe tennene på sagkjedet og samtidig tilbakestille dybdemåleren til rett høyde.

Sliping av STIHL HEXA sagkjede

Det har aldri vært enklere å slipe: Det innovative sagkjedet STIHL 3/8" Rapid Hexa kan slipes med den spesialutviklede sekskantede Hexa sagkjedefilen – uten ekstra slipeutstyr. Den nye sekskantfilen er perfekt tilpasset den innovative formen på Hexa-bladtannen og sørger for rask og praktisk talt perfekt sliping av sagkjedet når slipevinkelen er ideell. Se videoen vår for å se nøyaktig hvordan det fungerer. Takket være den innovative tannformen er Rapid Hexa-sagkjedet også svært holdbart og sager 10 prosent bedre sammenlignet med 36 RS.

Video: 3/8" Rapid HEXA sagkjede fra STIHL

En mann sliper motorsagen STIHL Rapid HEXA med en sekskantfil

Når du skal slipe Rapid Hexa-sagkjedet, plasserer du sekskantfilen i 90 graders vinkel mot sverdet. Perlen skal peke oppover og gå parallelt med merkene på tannen, noe som automatisk gir deg en ideell slipevinkel på 25 grader. 

Hold håndtaket med den ene hånden og før filen langs tannen med den andre, og fil bare forover. Løft filen opp fra tannen når du fører filen tilbake, for å sikre at du bare filer forover. Så justerer du dybdemåleren – se trinn 3 ovenfor for detaljerte instruksjoner.

Hard eller myk tresort? Justere dybdemåleren optimalt

Dybdemåleren er en del av sagkjedets bladtann. Den bestemmer hvor dypt fortennene skal trenge inn i veden når du sager med motorsagen, og hvor mye ved det høvler av i prosessen. For optimal skjæreytelse må dybdemåleren derfor være riktig innstilt for tresorten du skal arbeide med. Vi vil fortelle deg hva du skal se etter.

Velge rett dybdemåler til tresorten

Ulike tresorter oppfører seg ulikt under saging. Med riktig innstilling av dybdemåleren kan du gjøre arbeidet lettere for deg selv og sagen. Vi anbefaler at du vurderer hvilken type tre du vanligvis sager i, når du skal kjøpe et kjede. 

Bruk en filmåler når du skal justere dybdemåleren på et STIHL sagkjede

Harde tresorter er mer motstandsdyktige mot saging enn myke. Dybdemålerinnstillingen bør derfor ikke være for høy når du sager i hard ved. Ved kapping av myk ved utenom frostsesongen kan innstillingen være opptil 0,2 mm større. Du kan bruke filmåleren for den neste større tannavstanden til dette. STIHL tilbyr også en spesiell filmåler som kan brukes til å bestemme den optimale dybdemåleravstanden for hard og myk ved direkte.

Tannavstanden viser retning ved valg av dybdemåleravstand. Tabellen over viser hvor stor dybdemålerinnstillingen skal være for hard ved.

Flere tips for å slipe motorsagen

  • Begynn med å merke en bladtann med tusj. Merkingen hjelper deg med å kontrollere at materialet fjernes jevnt. Kontroller hvor mye materiale som er fjernet etter to eller tre anslag med filen. Hvis materialet er blitt jevnt fjernet, filer du riktig. Hvis tusjmerket bare er borte noen steder, må du sjekke at du bruker riktig fil og passe på at du ikke holder den for høyt eller for lavt.
  • Ikke fortsett å arbeide med sagkjedet når det begynner å bli sløvt – du trenger som regel bare noen få anslag med filen for å gjøre sagkjedet skarpt igjen.
  • Tell antall anslag med filen og bruk samme antall på hver bladtann. Det vil sørge for at du sliper alle tennene til lik lengde.
  • Hvis du ser at bladtennene på én rad er kortere enn tennene på de andre radene, har du antagelig slipt hardere på den ene siden. Jevn ut lengden på tennene ved å file utføre ett eller to ekstra anslag på de lengre tennene.
  • Produkttips: Du kan bruke 2-i-1-filholderen til å slipe tennene på sagkjedet og samtidig tilbakestille dybdemåleren til rett høyde.

Bruksanvisning for STIHL motorsager

Her kan du enkelt laste ned en bruksanvisning for STIHL motorsag.

Oversikt: Slik sliper du en motorsag

  • En sløv motorsag vil gjøre arbeidet tyngre og mindre sikkert

  • Sliping av motorsagen krever minimalt med forberedelser og er enkelt med riktig verktøy

  • Bruk en egnet rund sagkjedefil til å slipe tennene på motorsagen
  • Du bør også lese bruksanvisningen for motorsagen når du skal slipe eller utføre annet vedlikehold