Tips for vedlikehold av ryddesagen

Her finner du tips og instruksjoner for regelmessig vedlikehold av ryddesagen, noe som vil sikre at den fungerer godt i mange år fremover.

En STIHL FS 240 ryddesag i gress, foran en mann som gjør seg klar til å vedlikeholde den

Oversikt: Vedlikehold av ryddesag

 • Av sikkerhetshensyn bør du alltid lese bruksanvisningen.
 • Pass på å bruke riktig bensinblanding til ryddesagen.
 • Kontroller alltid skjæreverktøyet på ryddesagen før du begynner å jobbe.
 • Rengjør alltid ryddesagen når du er ferdig med arbeidet.
 • Skift bensinblanding ved behov.
Rengjøring av klippehodet ved vedlikehold av STIHL FS 131 ryddesag

Hva du bør tenke på når du skal vedlikeholde en ryddesag

Før du utfører vedlikehold på ryddesagen, bør du lese bruksanvisningen nøye – der er de viktigste vedlikeholdsoppgavene beskrevet. Utfør bare vedlikehold og reparasjoner som er beskrevet i bruksanvisningen. Overlat alt annet arbeid til en STIHL-forhandler som har den nødvendige fagkunnskapen som trengs til å utføre reparasjoner. Finn ut hvilke oppgaver du kan utføre selv.

STIHL MotoMix drivstoff til ryddesag i oransje kanne

Riktig drivstoff til en ryddesag

Det handler om å bruke riktig drivstoff: Vi anbefaler å bruke STIHL MotoMix til en bensindrevet ryddesag. Den er ikke bare ferdigblandet og perfekt tilpasset motoren, men den har lite utslipp, er kraftig og er stabil under lagring. STIHLs påfyllingssystem hindrer at det søles drivstoff og bidrar til at du ikke overfyller tanken.

Kontrollere skjæreverktøyet på en ryddesag

Ryddesager fungerer med forskjellige klippehoder som du kan skifte med noen få enkle trinn. Tilstanden til skjæreverktøyet er viktig rolle for å sikre jevn drift av ryddesagen. Slik kontrollerer du skjæreverktøyet. Vær oppmerksom på at ulike klippehoder skal håndteres på ulike måter:

 1. Klippehode med tråd (f.eks. AutoCut eller SuperCut): Åpne klippehodet og kontroller at tråden er korrekt viklet – tråden skal ikke gå i kryss. Hvis tråden ikke er viklet riktig, vikler du opp klippehodet på nytt med original STIHL klippetråd.
 2. Klippehode med plastkniver (PolyCut): Kontroller skjærehodet for slitasje og sprekker – på et PolyCut-knivblad indikerer slitasjemerkene tilstanden til skjæreverktøyet. De tre bladene på en PolyCut-kniv må alltid skiftes sammen som et sett.
 3. Skjæreverktøy av metall (f.eks. gressknivblad eller kompostknivblad): Sjekk om metallskjæreverktøyet trenger å slipes. Knivblader som er bøyd eller slitt ned, skal alltid skiftes.
Rengjøre en krattkniv på en STIHL ryddesag med en fuktig klut

Regelmessig vedlikehold og pleie av ryddesag

Når du er ferdig med arbeidet, bør du utføre vanlig vedlikehold på ryddesagen og kontrollere om skjæreverktøyet og vernet fortsatt sitter som de skal.

Rengjøre ryddesagen

Det er veldig smart å rengjøre ryddesagen samtidig med at du vedlikeholder den – vi kan fortelle deg hvordan du gjør det.

En person som fjerner gress fra en STIHL ryddesag med en myk klut for å rengjøre den

Verktøy og materialer

Nedenfor finner du en liste over de viktigste verktøyene og materialene du trenger for å rengjøre ryddesagen. Du må alltid bruke personlig verneutstyr når du arbeider, som beskrevet i bruksanvisningen.

 • Kost/pensel
 • myk klut
 • Universalrengjøringsmiddel
 • STIHL Varioclean
 • Kombinasjonsnøkkel
 • Arbeidshansker
En person som rengjør dekselet på en STIHL ryddesag med en fuktig klut

Rengjøring av vern og hus

For å sikre at du får glede av ryddesagen i lang tid fremover, bør du gjøre det til en vane å rengjøre vernet og huset til ryddesagen rett etter at du har arbeidet med elektroverktøyet – før eventuelle rester tørker inn. Før du starter, må du trekke ut støpselet på en elektrisk ryddesag, ta ut batteriet på en batteridrevet ryddesag og slå av motoren på en bensindrevet ryddesag.

Bruk en fuktig klut eller en myk børste til å rengjøre huset og vernet på ryddesagen. Bruk eventuelt et universalrengjøringsmiddel for stivnet skitt.

En person som tar av luftfilteret på en STIHL ryddesag for å rengjøre det

Rengjøre luftfilteret

Luftfiltre renser forgasserluften og vil bli skitne over tid. Derfor bør du huske å rengjøre luftfilteret på ryddesagen når det er nødvendig. Åpne filterhuset i henhold til bruksanvisningen og ta ut fleece- eller papirfilteret. Bank godt på det for å rengjøre filteret på gresstrimmeren.

Vær oppmerksom på at fleecefiltre er «dype filtre». Dette betyr at bankingen bare vil løsne skittpartiklene på overflaten. Finere skittpartikler sitter fast i materialet og kan bare fjernes med spesielle rengjøringsmidler, for eksempel STIHL Varioclean. Etter rengjøring med Varioclean bør du bare la filteret tørke i romtemperatur.

Noen apparater har et grovt metallfilter i stedet for et fleecefilter. Det brukes til å rense motorens kjøleluft. Når du rengjør ryddesagen, er det vanligvis nok å banke ut dette filteret eller å skylle det under rennende vann.

Rengjøre sylinderens kjøleribber

For å sikre at ryddesagen kjører trygt og yter sitt beste, anbefaler vi at du rengjør kjøleribbene på sylinderen regelmessig. Kontroller at kjøleribbene på ryddesagen er rene. Hvis kjøleribbene er skitne, bør du rengjøre dem forsiktig med en kost eller med trykkluft.

Nærbilde av en tennplugg på en STIHL bensindrevet ryddesag

Rengjøre tennpluggen

Hvis man opplever problemer med å starte en bensindrevet ryddesag, kan det tyde på at tennpluggen er skitten. Bruk gjerne en lofri klut for å rengjøre tennpluggen på en bensindrevet ryddesag. Følg bruksanvisningen ved fjerning og testing.

Det lønner seg å skifte tennpluggen hvis det er tydelige tegn på slitasje eller etter et visst antall driftstimer. Om mulig bør du også fjerne årsaken til forurensningen.

For mye motorolje i drivstoffet eller et skittent luftfilter er uheldig for tennpluggen.

Forsiktig: Du må aldri rengjøre eksosanlegget eller forgasseren på ryddesagen selv. Du må oppsøke en STIHL-forhandler for å få rengjort forgasseren eller eksosanlegget.

Du kan finne ut hvordan du oppbevarer den rengjorte ryddesagen på riktig måte i en av de andre veiledningene.

En mann med STIHL verneutstyr fyller en bensinoljeblanding på en STIHL ryddesag

Hvorfor starter ikke ryddesagen?

Det kan skyldes bensinblandingen – ikke bruk rester fra i fjor. Hvis du er usikker på hvor gammel bensinblandingen er, er det best å bruke en ny.

Hvis gnisten ikke overføres

En mulig feilkilde er tennpluggen. Den er utsatt for slitasje og må skiftes regelmessig. Hvis det ikke hjelper å sette inn en ny tennplugg, bør du få en STIHL-forhandler til å undersøke ryddesagen.