STIHL connected

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Bruk

Hvilke STIHL produkter kan etterutstyres med STIHL connected?

Følgende STIHL produkter kan etterutstyres med STIHL connected:

BGA 45, BGA 56, BGA 100, FSA 45, FSA 56, FSA 130, HSA 45, HSA 56, KMA 130, MA 235, MSA 120, MSA 140, MSA 160 T, RMA 339, RMA 443, RMA 448, RMA 2 RT

BG 50, BG 56, BR 430, BR 500, BR 600, BR 700, BT 131, FC 91, FS 38, FS 40, FS 55, FS 56, FS 89, FS 91, FS 131, FS 240, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510, FS 560, HS 46, HS 56, HS 82, HS 87, HT 133, KM 131, MM 56, MS 170, MS 180, MS 201 T, MS 231, MS 251, MS 261, MS 362, MS 500i, RM 443 (MB 443), RM 448 (MB 448 VC), RM 655 YS (MB 655 YS), RM 756 (MB 756 YC), RT 4082, RT 6127 ZL, SR 450, TS 420, TS 440, TS 500i

Hvilke systemkrav er nødvendige?

For STIHL connected App trenger du en smarttelefon (inkl. kamerafunksjon og GPS) som støtter minst Bluetooth 4.0 (Low Energy) og som kjører iOS 9.3 (eller nyere) eller Android 4.4 (eller nyere). For STIHL connected Portal trenger du en PC med Mac eller Windows, en fungerende Internettforbindelse samt en smarttelefon (inkl. kamerafunksjon og GPS).

Hvordan monterer jeg STIHL Smart Connector riktig på STIHL produktet mitt?

Du kan se våre installasjonsvideoer for alle kompatible STIHL produkter for mer informasjon om hvordan du forbinder STIHL Smart Connector riktig. Du kan åpne disse videoene i STIHL connected App eller på STIHL connected Portal.

Kan jeg også bruke STIHL Smart Connector med produkter fra andre produsenter?

Bruk av STIHL Smart Connector med produkter fra andre produsenter er kun mulig med begrensninger (f.eks. får du da ingen vedlikeholdsvarsler knyttet til driftstid). All generell bruksinformasjon for bruk av STIHL Smart Connector med produkter fra andre produsenter finner du i vedlegget.

Kan jeg bruke en brukt STIHL Smart Connector på et annet produkt?

Festetypene til STIHL Smart Connector er utformet til å kun brukes én gang. Derfor anbefales det ikke å gjenbruke det på et annet produkt. Men STIHL Smart Connector kan alltid konfigureres på nytt (sammenkobling mellom maskin og STIHL Smart Connector).

Registrerer også STIHL Smart Connector driftstiden til produktet mitt når smarttelefonen med STIHL connected App ikke er innen rekkevidde?

Registrering av driftstid skjer uavhengig av forbindelsen med smarttelefonen. Derfor er det ikke alltid nødvendig med en forbindelse til smarttelefonen. Driftstiden lagres i tillegg lokalt på STIHL Smart Connector.

Hvordan utfører jeg et anbefalt vedlikehold av STIHL produktet mitt (f.eks. sjekke kjedebrems, sjekke kjedesmøring, ...)?

De nøyaktige trinnene for vedlikehold av STIHL produktet ditt står beskrevet i den tilhørende bruksanvisningen. Tips: Digitale bruksanvisninger finner du også under www.stihl.com eller i STIHL connected App.

Driftstiden til STIHL produktet mitt blir ikke registrert eller avviker fra den faktiske driftstiden. Hva kan jeg gjøre?

For riktig registrering av driftstid er det viktig at den anbefalte monteringsposisjonen på det anbefalte STIHL produktet blir nøyaktig overholdt. Hvis driftstiden fortsatt avviker, må du sikre deg om at det ikke forekommer sterke magnetfelt i et område på ca. 0,5 m under lagring, transport og bruk.

Plasseringen til produktet mitt vises ikke eller stemmer ikke overens med den virkelige plasseringen. Hva kan jeg gjøre?

Plasseringsanalysen tilbyr ingen lokaliseringsfunksjon, men er ansvarlig for bruksanalysen. For at denne skal vises riktig, må smarttelefonen med STIHL connected App og det gjeldende STIHL produktet være innen rekkevidde til hverandre.

Kan STIHL Smart Connector og STIHL connected-systemet også brukes med brukte produkter?

Ja, også brukte produkter kan brukes. Informasjonen i vedlegget og i instruksjonene i STIHL connected App hjelper deg ytterligere med dette. Når produktene registreres og STIHL Smart Connector konfigureres, kan man også forhåndsinnstillte en eksisterende driftstid. Dette gjør at du kan stille inn den allerede forløpte driftstiden som startverdi.

Hvor finner jeg serienummeret og strekkoden for produktet mitt?

Du finner serienummeret og strekkoden (ved nyere produkter) på typeskiltet til STIHL produktet.

Hvordan kan jeg endre språket i STIHL connected App eller i STIHL connected Portalen?

Språkinnstillingene i STIHL connected Portal kan du endre i innstillingene til brukerkontoen din, under delen "Kontodata".
Språket i STIHL connected App kan du endre i de generelle språkinnstillingene til smarttelefonen.

Hvordan kan jeg legge til en maskin i STIHL connected App eller STIHL connected Portal?

Etter at du har startet STIHL connected App, kan du gå til "Min STIHL", der du finner en maskinoversikt. Bruk symbolet "+" hjørnet av skjermen for å legge til nye maskiner. Også i STIHL connected Portal legger du til nye maskiner ved å bruke navigasjonslinjen i maskinoversikten.

Hvordan kan jeg endre den interne betegnelsen på produktet mitt?

Ved konfigurasjon av en ny maskin eller hvis den redigeres i ettertid, kan du i redigeringsmodus oppgi eller endre interne betegnelser. For allerede konfigurerte maskiner finner du innstillingen i visningen av en enkelt maskin under punktet "Rediger".

Hvordan kan jeg slette et produkt?

I den respektive maskinvisningen kan du slette produkter under punktet "Rediger".

Hvordan kan jeg slette min STIHL connected-konto?

Du kan bruke alternativene for redigering i STIHL connected Portal under kontoinnstillingene for å slette din personlige konto. Vær oppmerksom på at dette også sletter alle personlige data og maskindata, og dette kan ikke angres.

Hvordan kan jeg autorisere flere brukere?

Som operatør av en enhetsflåte kan du i STIHL connected Portal når som helst opprette nye brukere eller tilordne rettigheter i de respektive brukerinnstillingene, så enhetene kan brukes felles. Selvsagt kan du for en separat enhetsflåte også opprette en egen konto ved å registrere den som en ny konto.

Hvordan kan jeg endre produktbildet?

Ved konfigurasjon av en ny maskin eller ved redigering i ettertid kan du tilordne og/eller endre produktbilder fra et bildegalleri eller med kameraet. Innstillingen utføres i redigeringsmodus. For allerede konfigurerte maskiner finner du innstillingen i visningen av en enkelt maskin under punktet "Rediger".

Hvordan endrer jeg bildet på kontoen min?

Du kan endre bildet til brukerkontoen din i kontoinnstillingene. For å gjøre dette trykker du på ikonet for profilbilde.

Hvordan endrer jeg adressen min?

Adressen til brukerkontoen din kan du endre i kontoinnstillingene.

Hvordan endrer jeg min lagrede STIHL fagforhandler?

Informasjonen om din STIHL fagforhandler kan du endre i kontoinnstillingene.

Jeg kan ikke tyde serienummeret til STIHL Smart Connector på etiketten. Finnes det en løsning på dette?

Serienummeret (MAC-adressen) kan du se på STIHL connected Portal for sammenkoblede produkter. Ved siden av serienummeret i klartekst inneholder 2D-datamatrisekoden også serienummeret. Datamatrisekoden kan leses av med STIHL connected App. Hvis ikke hele etiketten kan leses av lenger og Smart Connector ikke lenger er sammenkoblet, har man ingen mulighet til gjenoppretting.

Hva skjer med mine fullførte arbeidsoppgaver hvis jeg sletter maskiner eller brukere på et senere tidspunkt?

Alle fullførte arbeidsoppgaver blir oppbevart til dokumentasjon.

Språkvalget mitt er ikke riktig innstilt. Hvordan kan jeg rette opp dette?

Du kan stille inn språkvalget i menylinjen i STIHL connected Portal eller under systeminnstillingene i STIHL connected App. Hvis det innstilte språket i portalen ikke tas i bruk riktig, kan grunnen til dette være nettleserinnstillingene. Slett informasjonskapslene til nettleseren i nettleserinnstillingene.

Hvor finner jeg personlig støtte ved idriftsetting og bruk av STIHL Smart Connector?

Din STIHL fagforhandler hjelper deg gjerne hvis du har ytterligere spørsmål.

Kan jeg bruke STIHL Smart Connector med systemet til andre produsenter?

Aktuelt er kun bruk med STIHL connected-systemet mulig.

Kan jeg bruke andre flåteadministrasjonssystemer med STIHL Smart Connector?

Aktuelt er kun bruk med STIHL connected-systemet mulig.

Hvordan merker jeg at STIHL Smart Connector har blitt koblet til appen?

I STIHL connected App signaliseres tilkoblingsstatusen til STIHL Smart Connector med et rødt eller grønt symbol.

Hvis stor er rekkevidden mellom en STIHL Smart Connector og en smarttelefon?

Rekkevidden mellom STIHL Smart Connector og en smarttelefon er som regel opptil 10 meter. Men dette kan variere avhengig av smarttelefonen og eventuelle hindringer i omgivelsene.

Kan jeg tilordne flere STIHL Smart Connector til ett produkt?

Nei, du kan kun tilordne én STIHL Smart Connector til hvert produkt.

Kan flere STIHL Smart Connectorer brukes samtidig?

Ja, det er mulig å bruke flere STIHL Smart Connectorer samtidig. Men i enkelte situasjoner kan dette føre til at reaksjonstiden til de enkelte STIHL Smart Connectorene økes.

Hvor ofte synkroniseres dataene mellom STIHLconnected App og STIHL Cloud?

Når STIHL Smart Connector registrerer at en enhet brukes, sender denne driftstiden til STIHLconnected App flere ganger per minutt. Ved eksisterende Internettforbindelse sender også STIHL connected App dataene til STIHL Cloud flere ganger per minutt. Hvis enheten ikke har tilkobling til verken smarttelefon eller Internett, blir dataene mellomlagret til det igjen er en tilkobling tilgjengelig, og blir først da sendt videre til STIHL Cloud.

Tilbyr STIHL connected-systemet en tyveribeskyttelse?

STIHL connected-systemet kan for øyeblikket ikke brukes som tyveribeskyttelse.

Blir driftstiden registrert når STIHL connected App er lukket?

Driftstiden blir generelt registrert uavhengig av en smarttelefon. Men driftstiden overføres til STIHL connected Portal flere ganger per minutt når STIHL connected App er åpnet. Hvis STIHL connected App er lukket, reduseres overføringsintervallet.

I STIHL connected App vises det at en oppdatering for en STIHL Smart Connector er tilgjengelig, men oppdateringen kan ikke startes.

Du kan løse problemet ved å redusere avstanden mellom STIHL Smart Connector og smarttelefonen. Sjekk også statusen på batteriet og bytt det ut ved behov.

Hvilke språk er tilgjengelige for appen?

Aktuelt er systemet tilgjengelig med følgende språk: Engelsk, Flamsk, Fransk Nederlandsk, Svensk og Tysk.

STIHL Smart Connector

Hvilken driftstilstand viser LED-lampene i STIHL Smart Connector?

Status-LED-lampene aktiveres alltid når batteriet legges inn. Etter et par sekunder slukker LED-statusindikatoren for å spare strøm. Status-LED-lampene viser da følgende tilstander: Normaldrift = lyser grønt, Fastvareoppdatering = blinker grønt, Bytte batteri = blinker rødt, Intern feil = lyser rødt.

LED-lampene i STIHL Smart Connector lyser ikke når jeg legger inn knappecellen. Hva kan jeg gjøre?

Påse at en oppladet celle av type CR2032 er lagt inn med riktig polaritet. Hvis ingen LED-lamper lyser, må batteriet legges inn på nytt eller eventuelt byttes ut. Hvis du ikke kan løse problemet, må du oppsøke en fagforhandler.

LED-lampene i STIHL Smart Connector blinker rødt. Hva kan jeg gjøre?

LED-lamper som blinker rødt, signaliserer lav batterikapasitet. Bytt ut batteriet.

LED-lampene i STIHL Smart Connector lyser kontinuerlig rødt (i flere sekunder). Hva kan jeg gjøre?

Kontinuerlig lysing i flere sekunder signaliserer en intern feil i STIHL Smart Connector. Ta kontakt med din fagforhandler for å løse denne feilen.

LED-lampene i STIHL Smart Connector blinker grønt. Hva betyr det?

LED-lamper som blinker grønt, signaliserer en fastvareoppdatering, som kan vare i opptil ett minutt. Ikke ta ut batteriet i løpet av oppdateringen.

Jeg finner ikke STIHL Smart Connector ved konfigurasjonen av appen min. Hva kan jeg gjøre?

Ved første oppsett må du kontrollere at batteriet er riktig lagt inn i STIHL Smart Connector, og at isolasjonsfolien er blitt fjernet. LED-signalet må lyse grønt etter at batteriet er blitt lagt inn. I tillegg må du sikre at systemkravene til smarttelefonen oppfylles og at alle rettigheter er tildelt for STIHL connected App. I tillegg må Bluetooth være aktivert. Viktig: For å registrere SITHL Smart Connector må smarttelefonen din befinne seg innen 10 meter fra enheten. Ventetiden for registrering kan ta opptil 60 sekunder.

Appen min viser ingen STIHL Smart Connector i nærheten, eller leverer ingen aktuelle data lenger, selv om enhetene er konfigurert. Hva kan jeg gjøre?

Sjekk først om batteriet er riktig lagt inn. Hvis ingen LED-lampe lyser eller kun det røde signalet lyser, kan det hende du må bytte batteri. For å gjøre dette fjerner du knappecellen og legger inn et nytt batteri. Hvis den grønne LED-lampen lyser, kan du starte et nytt søk i STIHL connected App. Hvis STIHL Smart Connector fortsatt ikke kan bli funnet, bytter du også i dette tilfellet ut batteriet. Ettersom man ikke kan utelukke at det er noe feil med smarttelefonen, kan det være lurt å starte smarttelefonen på nytt.

Hva brukes det medfølgende festematerialet til?

Limbåndet og de medfølgende skruene, inkl. skivene, er tilpasset til STIHL Smart Connector. Ved bruk av festetypen "Lim" og "Skruer" skal man kun bruke de medfølgende festematerialene. Ytterligere festemuligheter, slik som "Nagler" eller "Kabelbånd", er avhengige av de respektive festestedet med hensyn til dimensjonene, og må derfor nøye velges og kjøpes, slik at de passer. Ved behov kan du se informasjonen i bruksanvisningen.

Går driftstiden til produktet mitt tapt når batteriet i STIHL Smart Connector blir tomt?

Et tomt batteri eller bytte av batteri sletter ikke driftstiden. Driftstiden blir kontinuerlig lagret og gjenopprettet til den siste lagrede verdien f.eks. når man legger inn et nytt batteri.

Hvordan legger jeg til en STIHL Smart Connector til et opprettet STIHL produkt?

Etter at du har opprettet STIHL produktet, kan du legge til en STIHL Smart Connector i den respektive undermenyen.

Hvor finner jeg datamatrisen/QR-koden til STIHL Smart Connector?

Datamatrisekoden befinner seg under batteriet til STIHL Smart Connector. For å konfigurere den må lokket være åpnet og batteriet må være tatt ut.

Jeg vil utstyre maskinen min med en ny STIHL Smart Connector. Kan jeg da ta i bruk driftstiden til maskinen?

Det er mulig å utstyre en maskin med STIHL Smart Connector både når den er ny og brukt. Hvis du utstyrer maskinen med en ny STIHL Smart Connector, kan den allerede eksisterende brukstiden angis som startverdi.

Driftstiden til maskinen min er for høy. Er det mulig å tilbakestille driftstiden?

Tilbakestilling av driftstiden er kun mulig indirekte: Du må først slette den eksisterende sammenkoblingen mellom maskinen og STIHL Smart Connector. OBS: Dataene fra sammenkoblingen (siste driftstid) er da ikke lenger tilgjengelig og kan ikke gjenopprettes. Ved ny sammenkobling kan man oppgi en startverdi. Du kan bruke denne verdien til å korrigere den faktiske driftstiden. OBS: Historikken til den forrige sammenkoblingen er heller ikke tilgjengelig etter dette.

Hva skjer hvis flere STIHL connected-systemer befinner seg innen rekkevidde?

STIHL connected App registrerer kun dataene fra kjente STIHL Smart Connectorer. Hvis flere STIHL Smart Connectorer som ikke er tilordnet den aktuelle kontoen for STIHL connected Portal, befinner seg i nærheten, blir disse ignorert.

Finnes det forstyrrende faktorer som kan påvirke STIHL Smart Connector?

Under enkelte omstendigheter kan et sterkt magnetisk feld føre til at STIHL Smart Connector registrerer en for høy driftstid.

Hvilken funksjon har STIHL Smart Connector?

STIHL Smart Connector brukes til å registrere informasjon om bruk av en enhet. For å gjøre dette festes STIHL Smart Connector på en enhet og registrerer da automatisk når enheten brukes. Driftstiden overføres til STIHL connected Portal via en smarttelefon med STIHL connected App.

Er STIHL Smart Connector alltid koblet til smarttelefonen?

STIHL Smart Connector trenger ingen kontinuerlig aktiv forbindelse til smarttelefonen din. Den sender den aktuelle driftstiden med jevne mellomrom. Hvis en smarttelefon med en tilsvarende konto befinner seg i nærheten, mottas de sendte dataene da automatisk.

Hva slags energiforsyning har STIHL Smart Connector?

For drift av en STIHL Smart Connector trenger man en IEC-CR2032 lithium-knappecelle.

Kan jeg også bruke en STIHL Smart Connector uten en smarttelefon?

Bruk av en STIHL Smart Connector er teoretisk mulig uten en smarttelefon, men da kan du ikke sende data som Smart Connector registrerer, til STIHL connected Portal. For å bruke denne fulle funksjonaliteten, anbefales det å holde smarttelefonen innen rekkevidde når man bruker en enhet med STIHL Smart Connector. I tillegg må smarttelefonen ha tilgang til STIHL connected Portal.

Hvorfor viser STIHL connected App at STIHL Smart Connector ikke er tilkoblet, selv om den befinner seg i nærheten og batteriet er fullt?

Det kan ta et par sekunder før en STIHL Smart Connector blir registrert. Derfor kan det hende at forbindelsen først vises etter en liten tid, f.eks. når man starter opp appen.

Får jeg et varsel om oppdateringer, og utføres disse automatisk?

Hvis en oppdatering for STIHL Smart Connector er tilgjengelig, får du et varsel om dette i STIHL connected App, og kan da starte oppdateringen.

Installeres oppdateringer for STIHL Smart Connector automatisk?

Nei, du blir informert om en oppdatering og må selv starte installasjonen via appen.

STIHL connected Portal

Jeg har glemt passordet mitt. Hva kan jeg gjøre?

Du kan be om et nytt passord på innloggingsskjermen for å tilbakestille passordet ditt.

Hvordan får jeg tilgang til STIHL connected Portal?

STIHL connected Portal får du tilgang til via nettstedet https://connect.stihl.com.

Trenger man en programvare eller installasjon for å bruke STIHL connected Portal?

For tilgang til STIHL connected må du registrere deg via STIHL connected App eller STIHL connected Portal. Du trenger en e-postadresse til dette. Passord kan du selv lage når du registrerer deg.

Hvilke tilgangsdata trenger man til STIHL connected?

For tilgang til STIHL connected må du registrere deg via STIHL connected App eller STIHL connected Portal. Du trenger en e-postadresse til dette. Passord kan du selv lage når du registrerer deg.

Hva trenger man STIHL connected Portal til?

STIHL connected Portal er den digitale arbeidsplassen som er spesielt utformet for kommersiell bruk. Den tilbyr avanserte funksjoner for en omfattende digital flåteadministrasjon. Med bruk av kun STIHL connected App er kun begrenset funksjonsomfang, analyse- og visningsmuligheter for STIHL connected tilgjengelig.

Får fagforhandleren innsyn i dataene dine?

Fagforhandleren får en oversikt over kundemasterdata. Overføring av bruksavhengige maskindata skjer kun som en del av en avtale med fagforhandleren.

Får fagforhandleren et varsel når jeg oppretter et vedlikehold for maskinene mine?

Fagforhandleren blir først informert hvis du inngår en konkret avtale, dvs. ved opprettelse og gjennomføring av vedlikehold mottar ikke fagforhandleren et automatisk varsel.

Jeg er ikke en kommersiell bruker og har derfor ingen kunder. Er det fortsatt mulig å planlegge arbeidsoppgaver og vedlikehold?

Også uten kunder kan du planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og vedlikehold.

Påvirkes garantien til mine STIHL produkter av bruken av STIHL connected (f.eks. gjennomført eller manglende vedlikehold)?

Nei, garantibestemmelsene til STIHL påvirkes ikke på grunnlag av vedlikeholdsinformasjonen fra STIHL connected.

Kan jeg finne mine ansatte via STIHL connected?

Nei, lokalisering av de ansatte er ikke mulig. Plasseringsinformasjon brukes kun ved aktiv drift av maskinen til lokalisering av en arbeidsoppgave.

Hva gjør STIHL med data fra STIHL connected?

STIHL bruker dine personopplysninger, spesielt maskin-, enhets- og bruksdataene til å oppfylle avtalen med deg, og for å kunne tilby støtte for produktene. I tillegg bruker vi disse dataene til å opprette anonymiserte statistikker, som vi bruker til å forbedre produktene og servicen vår, for å holde øye med produktene samt garantere produktsikkerhet.

Hvilken funksjon har STIHL connected Portal?

STIHL connected Portal er et moderne flåteadministrasjonssystem.

STIHL connected App

Jeg har glemt passordet mitt. Hva kan jeg gjøre?

Du kan be om et nytt passord på innloggingsskjermen for å tilbakestille passordet ditt.

2D-datamatrisekoden i batterikammeret til STIHL Smart Connector blir ikke registrert av appen. Hva kan jeg gjøre?

Først må du sikre deg om at du har en aktiv Internettforbindelse med smarttelefonen din. Deretter prøver du å bevege 2D-datamatrisekoden inn i skannevinduet til appen. Trykk på skannevinduet for å stille inn fokus automatisk. Du kan også prøve å bevege smarttelefonen nærmere eller lengre bort fra 2D-datamatrisekoden. Og sørg for at det er god nok belysning til stede. For å løse problemet kan du også oppgi serienummeret til STIHL Smart Connector manuelt.

Hvor får jeg STIHL connected App fra?

STIHL connected App er tilgjengelig i AppStore for iOS og i Google Play Store for Android. Tips: Skriv inn "STIHL" i søkefeltet.

Hva trenger man STIHL connected App til?

STIHL connected App er en sentral systemkomponent i STIHL connected. Du trenger den for å overføre dataene som samles inn av STIHL Smart Connector på smarttelefonen eller nettbrettet, til STIHL Cloud enten via Wi-Fi eller mobilnett. Dataene blir da tilgjengelig for evaluering og analyse i STIHL connected Portal. Med STIHL connected App til smarttelefon og nettbrett kan du også bedre planlegge og dokumentere egne arbeidsoppgaver. I tillegg kan du raskt og enkelt ta kontakt med din STIHL fagforhandler hvis maskinene trenger vedlikehold.

Jeg kan ikke finne eller legge til mitt STIHL produkt under "Min STIHL". Hvilke muligheter har jeg for å legge til et nytt produkt under "Min STIHL"?

Det finnes flere muligheter for å konfigurere et nytt STIHL produkt: Maskinen kan identifiseres via strekkoden på produktet ditt. Alternativt kan du også velge produktet ved bruk av katalogsøk. Du kan også fylle ut ytterligere alternativer for identifikasjon, slik som serienummeret eller en intern betegnelse på maskinen. For eldre produkter eller produkter fra andre produsenter, kan du legge til produkter med alternativet "Opprette produkt manuelt".

Trenger jeg en Internettforbindelse for å bruke STIHL connected App?

Ja, for fullstendig drift av STIHL connected App med STIHL Cloud trenger du en fungerende Internettforbindelse enten via Wi-Fi eller mobildata. Men dataforbindelsen må ikke være til stede kontinuerlig, ettersom lokal mellomlagring gir robust datatilgjengelighet ved bruk med STIHL produkter.