STIHL connected

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Før kjøpet

Hva trenger man STIHL connected-portalen til?

STIHL connected-portalen er den digitale arbeidsplassen som er spesielt utformet for kommersiell bruk.  Den tilbyr avanserte funksjoner for en omfattende digital flåteadministrasjon. Dersom du kun benytter STIHL connected-appen, vil bare et begrenset funksjonsomfang og begrensede analyse- og visningsmuligheter for STIHL connected være tilgjengelig for deg.

Hva trenger man STIHL connected-appen til?

STIHL connected-appen er en sentral systemkomponent i STIHL connected. Du trenger den for å overføre dataene som samles inn av STIHL Smart Connector på smarttelefonen eller nettbrettet, til STIHL Cloud enten via Wi-Fi eller mobilnett. Dataene blir da tilgjengelig for evaluering og analyse i STIHL connected-portalen. STIHL connected-appen hjelper med bedre planlegging og dokumentasjon av egen arbeidsinnsats. 

Hva er funksjonen til STIHL Smart Connector?

STIHL Smart Connector brukes til å registrere informasjon om bruk av din enhet. STIHL Smart Connector registrerer automatisk når enheten din brukes og registrerer antall driftstimer. Via STIHL appen og STIHL connected-portalen kan du se antall driftstimer hos dine enheter.

Tilbyr STIHL connected-systemet en tyveribeskyttelse?

STIHL connected-systemet kan for øyeblikket ikke brukes som tyveribeskyttelse.

Installasjon

Hvilke produkter kan oppgraderes med STIHL Smart Connector?

Prinsipielt kan STIHL Smart Connector oppgraderes både på STIHL produkter og på produkter fra andre produsenter. Den fullstendige funksjonen til STIHL Smart Connector garanteres kun ved fullstendig støttede STIHL produkter. For STIHL produkter med full støtte er stedet hvor Smart Connectors plasseres definert på forhånd. Dessuten er de anbefalte og produktspesifikke vedlikeholdsanvisningene for disse produktene allerede integrert i systemet.

Hva er forskjellen mellom produkter med "full støtte" og "delvis støtte"?

For hvert STIHL produkt med full støtte er en posisjon definert på forhånd, hvor Smart Connector ideelt sett bør plasseres. Dessuten er de anbefalte og produktspesifikke vedlikeholdsanvisningene for disse produktene allerede integrert i systemet.Delvis støttede produkter kan tilsvarende forbindes med Smart Connector. Imidlertid finnes det for disse produktene ingen forhåndsdefinerte posisjoner for plassering av Smart Connector, og heller ingen produktspesifikke vedlikeholdsanvisninger som er definert på forhånd.

Hvilke STIHL produkter har for tiden "full støtte"?

Følgende STIHL produkter er for tiden "fullstendig støttet": 

Kjedesager 

MSA 120, MSA 140, MSA 160*, MSA 160T*, MSA 161T, MSA 200*, MSA 220*, MS 170, MS 180, MS 201, MS 201T*, MS 231*, MS 251, MS 261, MS 362, MS 462, MS 500i, MS 661*

Høy grensag

HT 56, HT 103, HT 133*

Grensag

GTA 26

Vinkelsliper

TSA 230, TS 410, TS 420, TS 440, TS 480i*, TS 500i

Trimmer og ryddesag

FSA 45, FSA 56*, FSA 57*, FSA 130, FS 38, FS 40, FS 55*, FS 56, FS 89*, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FS 260*, FS 311, FS 360, FS 410*, FS 460, FS 490*, FS 510*, FS 560

KombiSystem, MultiSystem, kantklipper og bor 

KMA 130, KM 56, MM 56, KM 91, KM 111, KM 131, BT 131, FR 131*, FR 410*, FR 460*,  FB 131, FC 91, FC 96, FC 111, SP 92, SP 452*, SP 482*

Løvblåser

BGA 45*, BGA 56*, BGA 85, BGA 100, BG 50, BG 56, BG 66, BG 86, BR 430, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800

Tåkesprøyter og sprøyteapparat

SH 56, SH 86, SR 430, SR 450

Hekksaks

HSA 45, HSA 56*, HSA 66, HSA 86*, HS 46*, HS 56*, HS 81, HS 82, HS 86, HS 87, HL 92*, HL 94

Håndholdt gressklipper, plenlufter og plentraktor 

RMA 2 RT*, RMA 235*, RMA 339*, RMA 443*, RMA 448*, RMA 765*, RM 443*, MB 443*, RM 448*, MB 448 CV*, RM 655 YS*, MB 655 YS*, RM 756*, MB 756 YC*, RT 4082*, MR 4082*, RT 6127 ZL*, MT 6127 ZL*

* Gjelder ikke for den amerikanske versjonen (i konflikt med varselmerker)

Hvilke systemkrav er nødvendige for bruk av STIHL connected?

Smarttelefon for STIHL connected-appen:
• Utstyr: Kamera, GPS, Bluetooth Low Energy 4.0
• Operativsystem: iOS 11.0 (eller høyere), Android 5.0 (eller høyere)

PC til STIHL connected-portalen:
• Windows eller Mac
• Internettforbindelse

Hvordan monterer jeg STIHL Smart Connector riktig på STIHL produktet mitt?

I våre installasjonsvideoer ser du hvordan du tilkobler STIHL Smart Connector riktig. Når du skaffer deg en STIHL Smart Connector, blir installasjonsvideoene tilgjengelige for deg i STIHL connected-appen eller portalen STIHL connected.

Kan jeg også bruke STIHL Smart Connector med produkter fra andre produsenter?

Bruk av Connector på produkter fra andre produsenter er kun mulig med begrensninger (f.eks. får du da ingen vedlikeholdsvarsler knyttet til driftstid). All generell bruksinformasjon om bruk av Connectors på produkter fra andre produsenter finner du i bruksanvisningen. 

Kan STIHL Smart Connector og STIHL connected-systemet også brukes med brukte produkter?

Ja, også brukte produkter kan brukes. Instruksjonene i bruksanvisningen hjelper deg videre. Ved opprettelse av produkter og konfigurasjon av Connector i STIHL connected-appen, kan det for brukte produkter være slik at allerede utførte driftstimer er fastlagt som startverdi for driftstid.

Hvor finner jeg serienummeret og barkoden for produktene mine?

Du finner serienummeret og barkoden (på nyere STIHL produkter) på typeskiltet på ditt STIHL produkt.

Hvordan legger jeg til et produkt i STIHL connected-appen eller STIHL connected-portalen?

STIHL connected-appen:
Etter at du har startet STIHL connected-appen, kan du gå til "Utstyr", der du finner en produktoversikt. Bruk symbolet "+" i navigasjonslisten på kanten av skjermen for å legge til nye produkter.
STIHL connected-portal:
Nye produkter legges til via navigasjonslinjen i produktoversikten.

Hva benyttes det medfølgende festematerialet til?

Limbåndet og de medfølgende skruene, inkl. skivene, er tilpasset til STIHL Smart Connector. Ved bruk av festetypen "Lim" og "Skruer" skal man kun bruke de medfølgende festematerialene. Ytterligere festemuligheter, slik som "Nagler" eller "Kabelbånd", er avhengige av det respektive festestedet, og må derfor velges og kjøpes etter nøye overveielse, slik at de passer. Ved behov kan du se informasjonen i bruksanvisningen.

Jeg har glemt passordet mitt. Hva kan jeg gjøre?

På påloggingsskjermen kan du via "Glemt passord" få tilsendt en aktiveringslenke per e-post, samt få tildelt et nytt passord.

Hvordan får jeg tilgang til STIHL connected-portalen?

STIHL connected-portalen får du tilgang til via: https://connect.stihl.com. Du får tilgang til STIHL connected-portalen ved å registrere deg.

Trenger man en programvare eller installasjon for å bruke STIHL connected-portal?

Nei, STIHL connected-portalen trenger ingen installasjon. STIHL connected-portalen er en nettleserapp. Du har tilgang til portalen så snart du har tilgang til Internett.

Hvilke tilgangsdata trenger man til STIHL connected?

For tilgang til STIHL connected må du registrere deg via STIHL-appen eller STIHL connected-portalen. Du trenger en e-postadresse til det. Passord kan du selv lage når du registrerer deg.

Datamatrisekoden i batterikammeret til STIHL Smart Connector blir ikke registrert av appen. Hva kan jeg gjøre?

• Du må først sikkerstille at internettforbindelsen til din(e) smarttelefon(er) er aktiv. 
• Prøv deretter å bevege datamatrisekoden inn i skannevinduet til appen. Trykk på skannevinduet for å gjøre fokus på bildet skarpt igjen. Endre avstanden mellom smarttelefonen og datamatrisekoden dersom bildet ikke er skarpt. Sørg for at det er god nok belysning. 
• Dersom datamatrisekoden ikke kan registreres, velger du tastatursymbolet på menylinjen og oppgir serienummeret til STIHL Smart Connector.

Hvor får jeg STIHL connected-appen?

STIHL connected-appen er tilgjengelig for enheter med
• iOS operativsystem i App Store og for
• Android operativsystem i GooglePlay Store
Tips: Skriv inn "STIHL connected" i søkefeltet.

Hvordan legger jeg til en STIHL Smart Connector til et opprettet produkt?

Etter at du har opprettet et produkt kan du legge til en Smart Connector i detaljvisningen til produktet under "Connector". Installasjonsvideoene i appen og portalen støtter deg i den forbindelse og leder deg gjennom prosessen.

Hvor finner jeg datamatrisekoden til min STIHL Smart Connector?

Datamatrisekoden befinner seg under knappecellebatteriet til STIHL Smart Connector. Åpne dekslet og ta ut knappecellebatteriet for å få tilgang til datamatrisekoden.

Jeg vil utstyre maskinen min med en ny STIHL Smart Connector. Kan jeg da ta i bruk driftstiden til maskinen?

Hvis du utstyrer maskinen din med en ny STIHL Smart Connector, kan antallet gjennomførte driftstimer angis som startverdi. 

Hvordan merker jeg om STIHL Smart Connector befinner seg innenfor rekkevidden til STIHL connected-appen?

Klikk på Connector-symbolet i navigasjonslisten i nedre skjermkant. Alle produkter som er innenfor rekkevidde, vises.

Kan jeg tilordne et produkt til som en STIHL Smart Connector?

Nei, du kan kun tilordne én STIHL Smart Connector til hvert produkt.

Funksjonalitet

Registrerer STIHL Smart Connector også antall driftstimer for produktet mitt dersom smarttelefonen er utenfor rekkevidde?

Registrering av antall driftstimer skjer uavhengig av forbindelsen med smarttelefonen.  Det er ikke alltid nødvendig med en forbindelse til smarttelefonen. Antall driftstimer lagres lokalt på STIHL Smart Connector.

Hvordan endrer jeg det interne navnet for produktet mitt?

Når du setter opp et nytt produkt, kan du gi det et internt navn i redigeringsmodus eller legge til et slikt navn senere. For allerede konfigurerte produkter finner du innstillingen i den respektive detaljvisningen for produktet under punktet "Redigere". 

Hvordan kan jeg slette et produkt?

I detaljvisningen for produktet kan du under punktet "Redigere" velge "Fjern". Produktet slettes da fra din produktoversikt.

Hvordan kan jeg slette min STIHL connected-konto?

Du kan bruke alternativene for redigering i STIHL connected-portalen under kontoinnstillingene for å slette din personlige konto. Vær oppmerksom på at alle personlige data og produktdata ugjenkallelig slettes i den forbindelse. 

Hvordan kan jeg autorisere flere medarbeidere?

Som flåtesjef kan du til enhver tid legge til flere medarbeidere via STIHL connected-portalen, og tilordne rettigheter i de respektive brukerinnstillingene. Slik kan enhetene brukes felles.

Hvordan kan jeg endre produktbildet?

Ved konfigurasjon av et nytt produkt, kan du legge til et produktbilde for dette produktet fra fotogalleriet i din smarttelefon.
Det er for øyeblikket ikke mulig å endre bilder av produkter som allerede er lagt til. Vi jobber fortsatt med å utvikle denne funksjonen.
Mellomløsning: Slett produktet (produktdataene blir også slettet) og legg det til igjen. Du kan nå velge et nytt bilde.

Hvordan endrer jeg adressen min?

Adressen til brukerkontoen din kan du endre i kontoinnstillingen dine i STIHL connected-portalen. Adressen lar seg ikke endre i STIHL connected-appen.

Hvilken driftstilstand viser LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector?

LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector viser med sin farge driftstilstanden hos enheten. Driftskrav vises på følgende vis:
Normal drift = lyser grønt
Skift batteri = blinker rødt
Intern feil = lyser rødt
LED-lampen aktiveres så snart knappecellebatteriet settes inn. Etter få sekunder slukker LED-lampen for å spare strøm. 

Er STIHL Smart Connector alltid koblet til smarttelefonen?

STIHL Smart Connector trenger ingen kontinuerlig aktiv forbindelse til smarttelefonen din. Connector sender den aktuelle driftstiden til produktet ditt med jevne mellomrom.  Når smarttelefonen med STIHL connected-appen befinner seg innenfor rekkevidde, mottas de sendte dataene automatisk.

Hvor stor er den maksimale rekkevidden mellom en STIHL Smart Connector og en smarttelefon?

Den maksimale rekkevidden mellom STIHL Smart Connector og en smarttelefon utgjør ti meter. Ytre faktorer, som for eksempel hindringer, kan påvirke rekkevidden.

Blir driftstiden registrert når STIHL connected-appen er lukket?

Driftstiden registreres uavhengig av STIHL connected-appen. Men driftstiden overføres derimot til STIHL connected-portalen flere ganger per minutt når STIHL connected-appen er åpnet. Hvis STIHL connected-appen er inaktiv, reduseres overføringsintervallet markant. 

Vedlikehold

Hvordan utfører jeg vedlikehold på mitt STIHL produkt når STIHL connected-appen viser meg serviceanbefaling?

Påkrevde trinn for vedlikehold av STIHL produktet ditt står beskrevet i den tilhørende bruksanvisningen.Tips: Digitale bruksanvisninger finner du også på www.stihl.no.

Får fagforhandleren et varsel dersom jeg oppretter et vedlikehold for maskinene mine?

Ved å opprette et vedlikehold i STIHL connected-portalen vil ikke fagforhandleren motta noe varsel. Kun dersom du i detaljvisningen for ditt produkt velger "Ta kontakt med fagforhandler" for opprettet eller anbefalt vedlikehold, kan du informere fagforhandleren direkte per e-post. 

Påvirkes garantien til mine STIHL produkter av bruken av STIHL connected (f.eks. gjennomført eller manglende vedlikehold)?

Nei, garantibestemmelsene til STIHL treffes ikke på grunnlag av vedlikeholdsinformasjonen fra STIHL connected. 

Feilsøking

Driftstiden til STIHL produktet mitt blir ikke registrert eller avviker fra den faktiske driftstiden. Hva kan jeg gjøre?

For riktig registrering av driftstid er det viktig at den anbefalte monteringsposisjonen for STIHL produkter med full støtte blir nøyaktig overholdt.  Hvis driftstiden fortsatt avviker, må du sikre deg om at det ikke forekommer sterke magnetfelt i et område på ca. 0,5 m under lagring, transport og bruk.

Plasseringen til produktet mitt vises ikke eller stemmer ikke overens med den virkelige plasseringen. Hva kan jeg gjøre?

Plasseringsanalysen tilbyr ingen lokaliseringsfunksjon, men er ment for bruksanalysen. For at denne skal vises riktig, må smarttelefonen med STIHL connected-appen og det gjeldende STIHL produktet være innen rekkevidde til hverandre. Rekkevidden utgjør maksimalt ti meter.

LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector lyser ikke når knappecellen legges inn. Hva kan jeg gjøre?

Påse at en oppladet knappecelle av typen CR2032 er satt inn riktig. Dersom ingen LED-lampe lyser må batteriet settes inn på ny. Dersom LED-kampen fremdeles ikke begynner å lyse må du ta i bruk et nytt batteri. Hvis du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med en fagforhandler.

LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector blinker rødt. Hva kan jeg gjøre?

En LED-lampe som blinker rødt signaliserer en lav ladetilstand hos batteriet. Bytt ut batteriet.

LED-lampen i huset til STIHL Smart Connector lyser rødt i flere sekunder. Hva kan jeg gjøre?

Rødt lys i flere sekunder signaliserer en intern feil i STIHL Smart Connector. Ta kontakt med din fagforhandler.

Jeg finner ikke STIHL Smart Connector ved konfigurasjonen av STIHL connected-appen min. Hva skal jeg gjøre?

Kontroller om følgende skjer:
• Din smarttelefon med STIHL appen befinner seg innenfor en rekkevidde på ti meter fra Connector. Det kan gå opptil 60 sekunder før appen gjenkjenner smarttelefonen. 
• Du har aktivert lokalisering og Bluetooth hos din smarttelefon.
• Smarttelefonen oppfyller systemkravene.
• Isolasjonsfolien mellom knappecellebatteriet og kontaktene i huset til Smart Connector ble fjernet.
• Batteriet ble satt inn med riktig polaritet.
• LED-lampen i huset til Smart Connector lyser grønt i noen sekunder etter at batteriet er satt inn. 

Dersom betingelsene er oppfylt og du fremdeles ikke kan finne Smart Connector i STIHL connected-appen, må du sende en "Support-forespørsel" via STIHL connected-appen.

STIHL connected-appen min viser ingen STIHL Smart Connector-apparater i nærheten, eller leverer ingen aktuelle data lenger, selv om elektroverktøyene er konfigurerte. Hva kan jeg gjøre?

Kontroller om følgende skjer:
• En funksjonsfeil hos STIHL connected-appen er utelukket. Logg deg eventuelt ut av STIHL connected-appen, lukk appen, åpne appen på ny og logg deg på igjen.
• Batteriet ble satt inn med riktig polaritet.
• Batteriet er ikke utladet. Ved behov setter du inn et nytt batteri.


Dersom data ikke oppdateres, bes du sende en "Support-henvendelse" via STIHL connected-appen.

Annet

Hvordan kan jeg endre innstillingene til STIHL connected-appen eller i STIHL connected-portalen?

STIHL connected-app:
Språkinnstillinger kan du endre i innstillingene til brukerkontoen din, under delen "Kontodata". 
STIHL connected-portal:
Språkinnstillinger kan du endre i innstillingene til brukerkontoen din, under delen "Kontodata". 

Trenger jeg en Internettforbindelse for å bruke STIHL connected-appen?

Du trenger ingen Internettforbindelse for å bruke appen. Heller ikke under bruk med enhetene dine må det være noen internettforbindelse, ettersom det foretas en lokal mellomlagring på Connector. For datautveksling mellom STIHL connected-appen og STIHL connected-portalen er imidlertid en internettforbindelse påkrevd (WLAN eller mobil dataforbindelse). 

Får fagforhandleren innsyn i dataene mine?

Fagforhandleren får innsyn i dine kundedata, dersom du har lagt til kontoen din i STIHL connected-portalen. Fagforhandleren gis kun innsyn i dine produktspesifikke maskindata dersom du i redigeringsmodusen for ditt produkt under "...overføring av mine data til fagforhandleren som velges..." gir ditt samtykke. 
Dersom du ikke har lagt til noen fagforhandler blir ingen kunde- og maskindata overført. 

Kan jeg finne mine ansatte via STIHL connected?

Nei, lokalisering av de ansatte er ikke mulig. Plasseringsinformasjon brukes kun ved aktiv drift av maskinen til lokalisering av en arbeidsoppgave.

Hva gjør STIHL med data fra STIHL connected?

STIHL bruker dine personopplysninger, spesielt maskin-, enhets- og bruksdataene til å oppfylle avtalen med deg, og for å kunne tilby støtte for produktene.  I tillegg bruker vi disse dataene til å opprette anonymiserte statistikker, som vi bruker til å forbedre produktene og servicen vår, for å holde øye med produktene samt garantere produktsikkerhet.

Hvor får jeg personlig støtte til idriftsetting og bruk av STIHL Smart Connector?

Din STIHL fagforhandler og vår kundeservice hjelper deg gjerne hvis du har ytterligere spørsmål. 

Kan STIHL connected-appen motta data fra mer enn ett Connector-apparat?

STIHL connected-appen kan motta data fra alle Connector-enheter som tilordnes kontoen til STIHL connected-appen, og som befinner seg innenfor rekkevidde (~10 meter).

Finnes det forstyrrende faktorer som kan påvirke STIHL Smart Connector?

Påvirkning fra sterke magnetfelt kan føre til at din STIHL Smart Connector registrerer for høy driftstid.

Kan jeg bruke andre flåteadministrasjonssystemer med STIHL Smart Connector?

Aktuelt er kun bruk med STIHL connected-systemet mulig.

Kan flere STIHL Smart Connector-apparater brukes samtidig?

Ja, det er mulig å bruke flere STIHL Smart Connector-apparater samtidig. Dersom driftstiden til flere produkter, eksempelvis mer enn ett Connector-apparat, skal leses av samtidig, kan det iblant vare lenger enn ved synkroniseringen av hvert enkelt Connector-apparat med STIHL connected-appen. 

Hva slags energiforsyning trenger STIHL Smart Connector?

For drift av en STIHL Smart Connector trenger man et IEC-CR2032 litium-knappecellebatteri.

Kan jeg også bruke en STIHL Smart Connector uten en smarttelefon?

For å kunne benytte alle funksjonene til STIHL connected trenger du en smarttelefon, samt en konto i STIHL connected-appen og på STIHL connected-portalen. Bruk av en STIHL Smart Connector er mulig også uten en smarttelefon, men da kan du ikke overføre noen data fra Smart Connector til STIHL connected-portalen.

Hvor ofte synkroniseres dataene mellom STIHL connected-appen og STIHL Cloud?

Straks STIHL Smart Connector har registrert at din enhet er i drift, vil driftstiden bli sendt flere ganger i minuttet til STIHL connected-appen. Består det en forbindelse mellom STIHL connected-appen og Connector, samt en internettforbindelse hos smarttelefonen, vil driftstidene til produktene bli synkronisert med STIHL Cloud flere ganger i minuttet. Dersom forbindelsene ikke er aktive, blir data mellomlagret og overføres ved neste anledning.